'Onze toekomt herdenken', 'Een zorgzaam denken', met Greg Houwer, Katrien Schaubroeck en Marlies De Munck

Online
  • Datum: Zondag 21 maart 2021 11:00 tot 12:30
  • Regio: Antwerpen
  • Locatie: hetzoekendhert.be
  • Type: Lezing/spreker
  • Organisator: Een organisatie van Het zoekend hert in samenwerking met het Humanistisch Verbond, mediapartner Knack, Masereelfonds, Literatuur Vlaanderen en het Vlaams-Nederlands Forum voor Filosofie.

'Met welk denken houden we stand in deze tijd – en durven we de toekomst aan?' Deze filosofische hamvraag werd in 2019 geformuleerd door Het zoekend hert bij het 10-jarige jubileum van het filosofiehuis. Meer dan 100 auteurs stuurden hun creatieve, urgente en diepzinnige antwoord in. Maar intussen arriveerde het coronavirus … en is niets nog wat het was.

Daarom werd aan de auteurs met de meest indringende bijdragen gevraagd om opnieuw te reflecteren. Hun antwoorden van eertijds en hun nieuwe inzichten (ongetwijfeld geïnspireerd door corona) zullen zij vertolken tijdens een ambitieus en langlopend online filosofie- en kunstproject, met als cruciale vraag: 'Met welke filosofie kunnen we verder?'

Pleidooi voor een gepaste waardering van het lichaam – Dr. Greg Houwer

"Als we via het ritme van ons wandelen of fietsen een nauwe relatie kunnen laten ontstaan tussen onze uiterlijke en onze innerlijke omgeving dan betekent dat dat reizen nieuwe paden in onszelf ontsluit, dat wil zeggen: onvermoede manieren om onszelf te ervaren."

Greg Houwer (1980) is handelsingenieur, filosoof en muzikant. Doctoreerde over persoonsidentiteit en zelfbewustzijn. Doceert filosofie aan hogescholen. Publiceerde over identiteit (Ik, mezelf en wij), over Franz Kafka (Into the white: Kafka and his metamorphoses) en enkele romans.

Denken in relatie – Prof. Katrien Schaubroeck

"In de ik-jij-relatie, die voorafgaat aan elk individueel bewustzijn, staan ik en jij in direct contact, via een wijde weg die onze zielen zo dicht bij elkaar brengt dat de ene niet meer van de andere te scheiden is.”

Katrien Schaubroeck (1980) is filosoof en hoofddocent aan de UAntwerpen. Onderzoekt existentiële en ethische vragen, met focus op liefde, autisme, impliciete bias. Publiceert in 2020 Iris Murdoch. Een filosofie van de liefde en een bundel over de Before-films van Richard Linklater.

Prof. dr. Marlies De Munck, filosoof, docent en essayist, verzorgt inleidende reflecties bij de drie duolezingen van het derde deel: 'Naar een nieuwe mens in een nieuwe wereld?'

De lezing is gratis, zonder toegangscode. De initiatiefnemers waarderen wel uw vrije bijdrage via het rekeningnummer BE32 0015 8917 0602 (BIC/SWIFT: GEBABEBB). Graag met vermelding: 'Onze toekomst herdenken, ik doe mee'.

Bekijk deze aflevering hier. Ook de vorige lezingen blijven beschikbaar op de website.

Klik hier voor het complete programma.


Keer terug