• |

Studiedag ‘De magie van het kritische denken’

  • Datum: Zaterdag 29 september 2018 10:00
  • Regio: Oost-Vlaanderen
  • Locatie: De Corridor, Olmenlaan, 9230 Wetteren
  • Type: Studiedag
  • Partner: Humanistisch Verbond Nationaal

Deze studiedag wordt ingericht door De Corridor & Denkpalet, in samenwerking met SKEPP en de (nieuwe) humanistische denktank Kwintessens. 

Kwintessens werd opgericht in het voorjaar van 2018 op initiatief van HVV/het Humanistisch Verbond. Met een kerngroep van enkele tientallen leden en een 'pool' van humanistisch geïnspireerde experten, wil de denktank reflecteren over humanistische kernwaarden en de betekenis van het hedendaagse humanisme voor belangrijke actuele thema's. Samenkomsten, reflectiemomenten en studiedagen zullen resulteren in publicaties in diverse media en in boekvorm.

Hoewel de menselijke soort onbetwistbaar intelligent is, valt evenmin te ontkennen dat we bijzonder kwetsbaar zijn voor irrationalisme. Ook in de 21ste eeuw, ondanks de aantoonbare betrouwbaarheid van de wetenschappelijke methodes, blijven talloos veel mensen geloof hechten aan pseudowetenschap, bijgeloof, complottheorieën en dergelijke meer. De voorbije jaren verschenen diverse publicaties waarin wordt uiteengezet hoe we ons kritisch denken, of onze cognitieve weerbaarheid tegen irrationalisme, kunnen verbeteren.

Deze studiedag wil hiertoe haar steentje bijdragen, vanuit de invalshoek van de goochelkunst, het illusionisme en mentalisme. Goochelaars en illusionisten slagen er dankzij diverse technieken in om ons te misleiden, zelfs om de indruk te wekken dat er bovennatuurlijke krachten aan het werk zijn. Al te vaak gaan ook intelligente, zelfs wetenschappelijk geschoolde mensen verklaringen zoeken voor de performances van illusionisten of mentalisten die volkomen onkritisch zijn. Goochelaars weten onze cognitief kwetsbare plekken te vinden. Ze kennen de zwaktes van onze zintuigen en ons geheugen, en ze weten op welke diverse manieren ze onze zoektocht naar verklaringen de mist kunnen insturen. Tijdens de studiedag wordt dit alles zowel theoretisch als praktisch geïllustreerd, op wetenschappelijk verantwoorde maar ook entertainende wijze.

Met Johan BraeckmanFilip Van BeurdenThomas WeynantsTayson PeetersHet IlluseumDirk Minnebo en Jan De Maeyer.

Het complete programma, praktische info en inschrijvingen vind je hier.


Keer terug