Uitreiking Prijs Vrijzinnig Humanisme 2021

Online
 • Datum: Maandag 21 juni 2021 19:30
 • Regio: Antwerpen
 • Locatie: Vanuit de Raadzaal van het stadhuis Mechelen
 • Type: Prijs Vrijzinnig Humanisme
 • Organisator: Humanistisch Verbond Nationaal

Het Humanistisch Verbond verwelkomt u (uitzonderlijk online) op de feestelijke uitreiking van de Prijs Vrijzinnig Humanisme editie 2021, op maandagavond 21 juni, met als decor de Raadzaal van het stadhuis te Mechelen.

Programma

 • Verwelkoming en inleiding door Mario Van Essche, voorzitter Humanistisch Verbond
 • Laudatio door Léona Detiège, voormalig politica en burgemeester van Antwerpen
 • Aanvaardingsrede door prof. dr. Jean-Jacques Amy
 • Plechtige overhandiging van de Prijs Vrijzinnig Humanisme (beeld & kunstwerk)
 • Omlijsting met beeld en muziek
 • Receptie: coronaproof in uw huiskamer, 'the real stuff' in het najaar 2021

Jean-Jacques Amy is laureaat van de Prijs Vrijzinnig Humanisme 2021!

De Prijs Vrijzinnig Humanisme 2021 wordt toegekend aan prof. dr. Jean-Jacques Amy 'omwille van zijn levenslange activisme voor de rechten van verdrukten, in het bijzonder de rechten van de vrouw, vanuit de bekommernis voor de zorg van de patiënt die voor hem steeds primeerde, zelfs op zijn eigen belang' (uit het juryverslag).

Prof. dr. Jean-Jacques Amy werd als jonge arts die zich specialiseerde in gynaecologie en verloskunde geconfronteerd met de zware gevolgen van clandestien uitgevoerde abortussen. Gedreven vanuit een vrijzinnig-humanistische levenshouding en een geloof in gelijke rechten voor alle mensen en in het recht op zelfbeschikking, zette die confrontatie hem ertoe aan om de zorg voor vrouwen op te nemen. Daarbij schuwde hij de risico's voor zijn eigen persoon niet en hij liet zich nooit intimideren door de eventuele juridische of professionele gevolgen van zijn engagement.

Die consequente houding en inzet maakte dat hij de meest veroordeelde arts was in het kader van zwangerschapsafbrekingen, maar die prijs was hem nooit te hoog. Vorig jaar verscheen van hem het boek Anoniem is een vrouw (ASP, 2019). Het werk is een statement over mensenrechten, moed, doorzettingsvermogen, verzet en burgerlijke ongehoorzaamheid, waarin Amy op bevlogen wijze schrijft over de rode draad in zijn carrière: onrecht tegenover vrouwen en de strijd voor gelijke rechten.

Uw steun voor de Prijs Vrijzinnig Humanisme 2021

U kunt de Prijs Vrijzinnig Humanisme steunen uit sympathie voor laureaat Jean-Jacques Amy en voor het vrijzinnig-humanistische gedachtegoed. U kunt dit doen door toe te treden tot het erecomité met een fiscaal aftrekbare gift. U kunt ook een kunstwerk aankopen dat speciaal werd gemaakt ter gelegenheid van deze editie van de Prijs.

Gift en erecomité

U kunt toetreden tot het erecomité door voor 15 mei 2021 € 40 of meer te storten op rekening BE98 0017 2195 3393, met vermelding 'Gift PVH 2021'. U ontvangt hiervoor een fiscaal attest.

Zeefdruk Ulrike Bolenz

'Vijf continenten, vijf lachende vrouwen' van Ulrike Bolenz

U kunt ook intekenen op de exclusieve zeefdruk Vijf continenten, vijf lachende vrouwen van Ulrike Bolenz (gelimiteerde oplage). De zeefdrukken en lithografieën voor de Prijs Vrijzinnig Humanisme zijn ware collector's items, snel intekenen is dus de boodschap! Voor de zeefdruk stort u € 99 op rekening BE98 0017 2195 3393, met vermelding 'Zeefdruk PVH 2021'.

Het kunstwerk kan worden afgehaald op het secretariaat van het Humanistisch Verbond in Antwerpen, of tijdens een fysieke activiteit ter gelegenheid van de Prijs in het najaar van 2021.

Programmaboek

Als u toetreedt tot het erecomité en/of een zeefdruk aankoopt, wordt u vermeld in het programmaboek (een bijzondere editie van het magazine Het Vrije Woord), tenzij u dit anders verkiest. Gelieve ons te laten weten hoe u graag vermeld wordt en bezorg uw gegevens (naam, voornaam, eventueel titel en functie) via secretariaat@humanistischverbond.be, T 03 233 70 32.

Dank!

Het Humanistisch Verbond dankt u voor uw belangstelling en uw erg gewaardeerde steun! We verwelkomen u graag op virtuele wijze op 21 juni 2021.

Info en inschrijvingen

Deelname is gratis, inschrijven is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd en kan via deze link. U kunt de uitreiking volgen vanaf 19.30 uur via de link op de homepage van de website van het Humanistisch Verbond (later kijken kan ook). Meer info: secretariaat@humanistischverbond.be, T 03 233 70 32 (tijdens kantooruren).

Bekijk hier de e-flyer.


Keer terug