Vorming Vrede & Burgerschap 2023 (herfstmodule, sessie 1)

Op locatie
  • Datum: Woensdag 11 oktober 2023 19:00 tot 21:00
  • Regio: Antwerpen
  • Locatie: Stadscampus Universiteit Antwerpen, lokaal C.002, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen
  • Type: Vorming
  • Organisator: Stuurgroep Vorming Vrede & Burgerschap en het Humanistisch Verbond, in samenwerking met de Vrijzinnige Dienst van de Universiteit Antwerpen en Uitgeverij Gompel&Svacina

Vorming Vrede & Burgerschap

In onze samenleving is een leefsfeer van vrede onmiskenbaar een uitzonderlijk hoog goed. Vrede is een noodzakelijke voorwaarde om een actief, ethisch burgerschap te faciliteren en realiseren.

Vrede is evenwel een broos gegeven: de huidige dramatische ontwikkelingen in het oosten van Europa hebben onze moderne westerse democratieën onzacht geconfronteerd met die bittere realiteit. De missie en werking van Vorming Vrede & Burgerschap (VV&B) is daarom relevanter en actueler dan ooit. Met de bedoeling te informeren, te sensibiliseren, te vormen en dienst te verlenen, organiseert VV&B ook in 2023 op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen twaalf sessies over het versterken van vrede en actief (ethisch) burgerschap en het geweldloos hanteren van conflicten op maatschappelijk en mondiaal gebied.

Tot wie richt VV&B zich?

Met de jaarlijkse vormingssessies richt VV&B zich tot alle geïnteresseerde burgers die bewuster en adequater willen leren omgaan met conflicten en vormen van geweld in hun eigen leefwereld en daarbuiten én naar alle geïnteresseerden in het maatschappelijke werkveld. In het bijzonder richt VV&B zich tot professionelen uit het onderwijs en de sociale sector en tot studenten aan de universiteit en de hogeschool en tot beleidsverantwoordelijken.

Patrick Loobuyck – Wat betekent het om tolerant te zijn?

In deze lezing gaat Patrick Loobuyck dieper in op de vraag wat tolerantie vandaag kan betekenen. Daar bestaat immers nogal wat verwarring over. Voor de een is de samenleving nog steeds veel te weinig tolerant, volgens de ander zijn we net veel te verdraagzaam geworden. Denken we maar aan de discussies over de hoofddoek, over Zwarte Piet, over het omgaan met extreemrechts, over asiel en migratie, over softdrugs, en over de jeugd van tegenwoordig. Om goed samen te leven is het belangrijk dat we goed begrijpen welke opvatting van tolerantie er schuilgaat achter de democratische rechtsstaat zoals we die hier in de praktijk proberen te brengen. Het gaat om een heel specifieke opvatting die gebaseerd is op wederzijds respect en grondrechten. De multiculturele samenleving zet dat vaak op scherp. Ook in de 21ste eeuw blijkt tolerantie vaak een lastige deugd waarover we het gesprek met elkaar moeten blijven voeren.

Patrick Loobuyck is als hoogleraar levensbeschouwing en politieke filosofie verbonden aan het Centrum Pieter Gillis van de Universiteit Antwerpen en is gastprofessor aan de Universiteit Gent. Hij is auteur van onder meer Burgerschap (Boom, 2022) en Samenleven met gezond verstand (Polis, 2017). Als moraalfilosoof is hij een gewaardeerde stem in het publieke debat, in de krant, op radio en televisie.

Info en inschrijvingen

Prijs lentemodule/herfstmodule zes sessies: € 80 (studenten en gepensioneerden: € 50)

Prijs lentemodule/herfstmodule per sessie: € 15 (studenten en gepensioneerden: € 10)

Wie inschrijft voor het volledige programma, ontvangt een gratis Vredeswijzer (1, 2 of 3), of een gratis publicatie van het Humanistisch Verbond (stuur ons een mail met uw keuze). De titels/pakketten waaruit u kunt kiezen, vindt u in de e-flyer. Daarin kan u ook het complete programma van zowel de lente- als herstmodule bekijken.

U kunt het bedrag voor uw deelname storten op rekeningnummer BE92 0688 9137 1423 van Roger Boonen, Hogebaan 29, 2960 Brecht, Stuurgroep VV&B. Vermeld uw naam, lentemodule en/of herfstmodule en/of de datum van de sessie(s) die u wilt bijwonen. Inschrijven via deze link. (U schrijft dus in via het inschrijvingsformulier en betaalt op het rekeningnummer hierboven vermeld). Meer info: [email protected][email protected], T 03 233 70 32 (tijdens kantooruren); of [email protected] (Vrijzinnige Dienst UA)


Keer terug