Vorming Vrede & Burgerschap 2023 (lentemodule, sessie 1)

Op locatie
  • Datum: Woensdag 15 maart 2023 19:00 tot 21:00
  • Regio: Antwerpen
  • Locatie: Stadscampus Universiteit Antwerpen, lokaal C.002, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen
  • Type: Vorming
  • Organisator: Stuurgroep Vorming Vrede & Burgerschap en het Humanistisch Verbond, in samenwerking met de Vrijzinnige Dienst van de Universiteit Antwerpen en Uitgeverij Gompel&Svacina

Vorming Vrede & Burgerschap

In onze samenleving is een leefsfeer van vrede onmiskenbaar een uitzonderlijk hoog goed. Vrede is een noodzakelijke voorwaarde om een actief, ethisch burgerschap te faciliteren en realiseren.

Vrede is evenwel een broos gegeven: de huidige dramatische ontwikkelingen in het oosten van Europa hebben onze moderne westerse democratieën onzacht geconfronteerd met die bittere realiteit. De missie en werking van Vorming Vrede & Burgerschap (VV&B) is daarom relevanter en actueler dan ooit. Met de bedoeling te informeren, te sensibiliseren, te vormen en dienst te verlenen, organiseert VV&B ook in 2023 op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen twaalf sessies over het versterken van vrede en actief (ethisch) burgerschap en het geweldloos hanteren van conflicten op maatschappelijk en mondiaal gebied.

Tot wie richt VV&B zich?

Met de jaarlijkse vormingssessies richt VV&B zich tot alle geïnteresseerde burgers die bewuster en adequater willen leren omgaan met conflicten en vormen van geweld in hun eigen leefwereld en daarbuiten én naar alle geïnteresseerden in het maatschappelijke werkveld. In het bijzonder richt VV&B zich tot professionelen uit het onderwijs en de sociale sector en tot studenten aan de universiteit en de hogeschool en tot beleidsverantwoordelijken.

Bleri Lleshi – Wat na corona? Brief aan Vlaanderen

In deze brief aan Vlaanderen houdt filosoof Bleri Lleshi een krachtig en inspirerend pleidooi om het roer in de samenleving drastisch om te gooien, want corona heeft een aantal problemen op scherp gezet. De crisis maakte ook duidelijk dat de mens supersociaal, solidair en zorgzaam is. Al meer dan tien jaar doorkruist Bleri Lleshi Vlaanderen om te spreken over hoop en liefde. Hij kent de verhalen van de mensen die het gehad hebben met de richting waarin onze samenleving evolueert. We staan op een kruispunt: ofwel misbruiken machthebbers deze crisis, ofwel grijpen wij dit moment aan om te kiezen voor een positieve verandering naar een sociale, duurzame en rechtvaardige samenleving.

Bleri Lleshi is filosoof, docent aan UCLL en auteur van verschillende boeken.

Info en inschrijvingen

Prijs lentemodule/herfstmodule zes sessies: € 80 (studenten en gepensioneerden: € 50)

Prijs lentemodule/herfstmodule per sessie: € 15 (studenten en gepensioneerden: € 10)

Wie inschrijft voor het volledige programma, ontvangt een gratis Vredeswijzer (1, 2 of 3), of een gratis publicatie van het Humanistisch Verbond (stuur ons een mail met uw keuze). De titels/pakketten waaruit u kunt kiezen, vindt u in de e-flyer. Daarin kan u ook het complete programma van zowel de lente- als herstmodule bekijken.

U kunt het bedrag voor uw deelname storten op rekeningnummer BE92 0688 9137 1423 van Roger Boonen, Hogebaan 29, 2960 Brecht, Stuurgroep VV&B. Vermeld uw naam, lentemodule en/of herfstmodule en/of de datum van de sessie(s) die u wilt bijwonen. Inschrijven via deze link. (U schrijft dus in via het inschrijvingsformulier en betaalt op het rekeningnummer hierboven vermeld). Meer info: [email protected][email protected], T 03 233 70 32 (tijdens kantooruren); of [email protected] (Vrijzinnige Dienst UA)


Keer terug