Vorming Vrede & Burgerschap 2023 (lentemodule, sessie 2)

Op locatie
  • Datum: Woensdag 22 maart 2023 14:00 tot 17:00
  • Regio: Antwerpen
  • Locatie: Stadscampus Universiteit Antwerpen, lokaal C.002, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen
  • Type: Vorming
  • Organisator: Stuurgroep Vorming Vrede & Burgerschap en het Humanistisch Verbond, in samenwerking met de Vrijzinnige Dienst van de Universiteit Antwerpen en Uitgeverij Gompel&Svacina

Vorming Vrede & Burgerschap

In onze samenleving is een leefsfeer van vrede onmiskenbaar een uitzonderlijk hoog goed. Vrede is een noodzakelijke voorwaarde om een actief, ethisch burgerschap te faciliteren en realiseren.

Vrede is evenwel een broos gegeven: de huidige dramatische ontwikkelingen in het oosten van Europa hebben onze moderne westerse democratieën onzacht geconfronteerd met die bittere realiteit. De missie en werking van Vorming Vrede & Burgerschap (VV&B) is daarom relevanter en actueler dan ooit. Met de bedoeling te informeren, te sensibiliseren, te vormen en dienst te verlenen, organiseert VV&B ook in 2023 op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen twaalf sessies over het versterken van vrede en actief (ethisch) burgerschap en het geweldloos hanteren van conflicten op maatschappelijk en mondiaal gebied.

Tot wie richt VV&B zich?

Met de jaarlijkse vormingssessies richt VV&B zich tot alle geïnteresseerde burgers die bewuster en adequater willen leren omgaan met conflicten en vormen van geweld in hun eigen leefwereld en daarbuiten én naar alle geïnteresseerden in het maatschappelijke werkveld. In het bijzonder richt VV&B zich tot professionelen uit het onderwijs en de sociale sector en tot studenten aan de universiteit en de hogeschool en tot beleidsverantwoordelijken.

Rik Van Cauwelaert & Herman Van Rompuy – Wie wij waren?

Moderator: Walter Zinzen

Rik Van Cauwelaert en Herman Van Rompuy lichten een tipje van de sluier op van hun ophefmakende boek Wie wij waren (Davidsfonds). Na hun uiteenzetting levert Walter Zinzen commentaar en gaat hij dieper in op bepaalde aspecten van hun boek vanuit een pertinente vraagstelling. Na de koffiepauze krijgt het publiek het woord in een afsluitende vragenronde.

Rik Van Cauwelaert werkte voor verschillende nieuwsbureaus, zoals Associated Press en het Franse Sipa Press. Eind jaren 1970 maakte hij geleidelijk de overstap naar de schrijvende pers, eerst bij het weekblad De Post, dan bij Sportmagazine en daarna bij Knack. Daar werd hij wetstraatverslaggever, in 1998 hoofdredacteur en in 2002 directeur-hoofdredacteur. In 2012 verliet hij Knack en werd hij columnist bij De Tijd.

Herman Achille graaf Van Rompuy is een Belgische politicus (CD&V). Hij was van december 2008 tot november 2009 premier van België en van januari 2010 tot november 2014 voorzitter van de Europese Raad. Nu is hij president emeritus van die Europese raad en minister van staat.

Walter Zinzen was VRT-journalist. Hij schrijft opiniestukken en wordt dikwijls gevraagd als Congospecialist of politiek deskundige.

Info en inschrijvingen

Prijs lentemodule/herfstmodule zes sessies: € 80 (studenten en gepensioneerden: € 50)

Prijs lentemodule/herfstmodule per sessie: € 15 (studenten en gepensioneerden: € 10)

Wie inschrijft voor het volledige programma, ontvangt een gratis Vredeswijzer (1, 2 of 3), of een gratis publicatie van het Humanistisch Verbond (stuur ons een mail met uw keuze). De titels/pakketten waaruit u kunt kiezen, vindt u in de e-flyer. Daarin kan u ook het complete programma van zowel de lente- als herstmodule bekijken.

U kunt het bedrag voor uw deelname storten op rekeningnummer BE92 0688 9137 1423 van Roger Boonen, Hogebaan 29, 2960 Brecht, Stuurgroep VV&B. Vermeld uw naam, lentemodule en/of herfstmodule en/of de datum van de sessie(s) die u wilt bijwonen. Inschrijven via deze link. (U schrijft dus in via het inschrijvingsformulier en betaalt op het rekeningnummer hierboven vermeld). Meer info: [email protected][email protected], T 03 233 70 32 (tijdens kantooruren); of [email protected] (Vrijzinnige Dienst UA)


Keer terug