Vorming Vrede & Burgerschap 2023 (lentemodule, sessie 6)

Op locatie
  • Datum: Woensdag 3 mei 2023 19:00 tot 21:00
  • Regio: Antwerpen
  • Locatie: Stadscampus Universiteit Antwerpen, lokaal C.002, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen
  • Type: Vorming
  • Organisator: Stuurgroep Vorming Vrede & Burgerschap en het Humanistisch Verbond, in samenwerking met de Vrijzinnige Dienst van de Universiteit Antwerpen en Uitgeverij Gompel&Svacina

Vorming Vrede & Burgerschap

In onze samenleving is een leefsfeer van vrede onmiskenbaar een uitzonderlijk hoog goed. Vrede is een noodzakelijke voorwaarde om een actief, ethisch burgerschap te faciliteren en realiseren.

Vrede is evenwel een broos gegeven: de huidige dramatische ontwikkelingen in het oosten van Europa hebben onze moderne westerse democratieën onzacht geconfronteerd met die bittere realiteit. De missie en werking van Vorming Vrede & Burgerschap (VV&B) is daarom relevanter en actueler dan ooit. Met de bedoeling te informeren, te sensibiliseren, te vormen en dienst te verlenen, organiseert VV&B ook in 2023 op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen twaalf sessies over het versterken van vrede en actief (ethisch) burgerschap en het geweldloos hanteren van conflicten op maatschappelijk en mondiaal gebied.

Tot wie richt VV&B zich?

Met de jaarlijkse vormingssessies richt VV&B zich tot alle geïnteresseerde burgers die bewuster en adequater willen leren omgaan met conflicten en vormen van geweld in hun eigen leefwereld en daarbuiten én naar alle geïnteresseerden in het maatschappelijke werkveld. In het bijzonder richt VV&B zich tot professionelen uit het onderwijs en de sociale sector en tot studenten aan de universiteit en de hogeschool en tot beleidsverantwoordelijken.

Eveline De Wree – Intrafamiliaal geweld

Intrafamiliaal geweld is niet in één beeld te vatten. Het is een fenomeen gekenmerkt door verschillende dynamieken die een rol kunnen spelen in het ontstaan of voortduren ervan. Het blijkt vaak niet evident om hulp te zoeken en te vinden voor degenen die ermee geconfronteerd worden. Net daarom is het belangrijk om samen te werken over de sectoren heen om te komen tot een succesvolle en duurzame aanpak. En de aanpak van intrafamiliaal geweld ligt niet enkel in handen van wie professioneel aan de slag is rond het thema. Het moet worden ingebed in de schoot van de samenleving, zodat we niet alleen een antwoord kunnen bieden op het intrafamiliaal geweld van vandaag, maar ook aandacht kunnen schenken aan de generaties van morgen.

Eveline De Wree is (co-)strategisch coördinator van het Family Justice Centrum 'Veilig Thuis' te Antwerpen. Ze is medeauteur van de boeken Stevige Wortels, sterke vleugels en Wortels en vleugels in verbinding (in opmaak), werken boordevol methodieken om met jongeren in gesprek te gaan rond thema's die belangrijk zijn in hun groei naar volwassenheid.

Info en inschrijvingen

Prijs lentemodule/herfstmodule zes sessies: € 80 (studenten en gepensioneerden: € 50)

Prijs lentemodule/herfstmodule per sessie: € 15 (studenten en gepensioneerden: € 10)

Wie inschrijft voor het volledige programma, ontvangt een gratis Vredeswijzer (1, 2 of 3), of een gratis publicatie van het Humanistisch Verbond (stuur ons een mail met uw keuze). De titels/pakketten waaruit u kunt kiezen, vindt u in de e-flyer. Daarin kan u ook het complete programma van zowel de lente- als herstmodule bekijken.

U kunt het bedrag voor uw deelname storten op rekeningnummer BE92 0688 9137 1423 van Roger Boonen, Hogebaan 29, 2960 Brecht, Stuurgroep VV&B. Vermeld uw naam, lentemodule en/of herfstmodule en/of de datum van de sessie(s) die u wilt bijwonen. Inschrijven via deze link. (U schrijft dus in via het inschrijvingsformulier en betaalt op het rekeningnummer hierboven vermeld). Meer info: [email protected][email protected], T 03 233 70 32 (tijdens kantooruren); of [email protected] (Vrijzinnige Dienst UA)


Keer terug