Vorming Vrede & Burgerschap (herfstmodule, sessie 1)

Op locatie
  • Datum: Woensdag 12 oktober 2022 14:00 tot 17:00
  • Regio: Antwerpen
  • Locatie: Stadscampus Universiteit Antwerpen, Lokaal R 230, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen
  • Type: Vorming
  • Organisator: De Vorming Vrede & Burgerschap wordt georganiseerd door de Stuurgroep Vorming Vrede & Burgerschap en het Humanistisch Verbond, in samenwerking met de Vrijzinnige Dienst van de Universiteit Antwerpen en Uitgeverij Gompel&Svacina.

Vorming Vrede & Burgerschap

In onze samenleving is een leefsfeer van vrede onmiskenbaar een uitzonderlijk hoog goed. Vrede verkennen en kennen, is een proces dat de mogelijkheid biedt voor een actief, ethisch burgerschap. De afwezigheid van geweld is noodzakelijk om in een samenleving de aandacht voor een menswaardig burgerschap gaande te houden, uit te bouwen en te bewaren.
Gelet op het broze karakter van dit geestelijke goed wil 'Vorming Vrede & Burgerschap' (VV&B) sensibiliseren, vormen en dienst verlenen. VV&B organiseert jaarlijks op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen een tiental sessies rond het bewaren en versterken van vrede en actief (ethisch) burgerschap en het geweldloos hanteren van conflicten op maatschappelijk en mondiaal gebied.

Tot wie richten we ons?

Met de jaarlijkse vormingssessies richten we ons tot alle geïnteresseerde burgers die bewuster en adequater willen leren omgaan met conflicten en vormen van geweld in hun eigen leefwereld en daarbuiten en naar alle geïnteresseerden in het maatschappelijke werkveld. In het bijzonder richten we ons tot professionelen uit het onderwijs en de sociale sector en tot studenten aan de universiteit en de hogeschool en tot beleidsverantwoordelijken.

Diane Ruthgeerts – Geboeid door narcisme

'Geboeid door narcisme' blijft een schimmig begrip dat veel verwarring oproept, niet in het minst omdat er maar één verzamelterm is voor verschillende fenomenen. Het is stilaan een modewoord aan het worden, waardoor de ernst van de narcistische pathologie buiten beeld dreigt te blijven. Zonder kennen geen herkennen: hoe onderscheidt de narcistische stoornis zich van matig narcisme? Wat is het verschil tussen contextueel en narcistisch geweld? Hoe worden slachtoffers narcistisch verleid en welke tragiek vloeit daaruit voort? Hoe ontsnapt iemand uit het narcistisch web? En ten slotte, waarom blijft narcistisch geweld onzichtbaar, onbekend en onbegrepen? Theorie en illustraties uit de dagdagelijkse praktijk scheppen licht in de duisternis, bieden handvatten voor conflicthantering en herstel. De spreker houdt een pleidooi voor gerechtvaardigd mededogen, als constructief tegenwicht voor woede, wraak, en zelfs voor vergeving.

Diane Ruthgeerts werkt als psychotherapeute op een afdeling van het Psychiatrisch ziekenhuis Sint-Camillus in Gent in combinatie met een eigen praktijk.

Bekijk hier de e-flyer met het complete programma.

Info en inschrijvingen

Prijs lentemodule/herfstmodule vijf sessies: € 60 (studenten en gepensioneerden: € 40)
Prijs lentemodule/herfstmodule per sessie: € 15 (studenten en gepensioneerden: € 10)
U kunt het bedrag storten op rekeningnummer BE92  0688  9137  1423 van Roger Boonen, Hogebaan 29, 2960 Brecht, Stuurgroep VV&B. Vermeld uw naam, lentemodule en/of herfstmodule en/of de datum van de sessie(s) die u wilt bijwonen.

Inschrijven (verplicht) via deze link. (U schrijft dus in via het inschrijvingsformulier en betaalt op het rekeningnummer hierboven vermeld).
Meer info: [email protected] of [email protected], T 03 233 70 32 (tijdens kantooruren).


Keer terug