Ecotips
  • 1469 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

31 augustus 2018 Biodiversiteit dichtbij: de Noordzee beter kennen en beschermen
Water. Het valt niet alleen uit de lucht, maar is ook een belangrijke bron van leven. De Aarde bestaat zelfs uit ruim 70% zeeën, waters en oceanen. Zoals ook onze Noordzee.
WWF is hierin een belangrijke speler: zij ijvert voor de bescherming van mariene ecosystemen, die een belangrijk bron zijn van biodiversiteit. Denk ook aan de problematiek van overbevissing, vervuiling (plastics!) en ontginning van niet-hernieuwbare grondstoffen zoals zeldzamere metalen in je gsm.
Tegen 2020 moet onze regering een nieuw marien ruimtelijk plan (periode 2020-2026) goedkeuren. Hiervoor werden alle belanghebbenden geraadpleegd: bedrijven, belangenorganisaties en overheidsinstanties. Belgische ngo’s zoals WWF-België, Greenpeace, Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu besloten zich te verenigen om als één stem te spreken en beter gehoord te worden. Helaas nog onvoldoende om de Noordzeenatuur de nodige rust en ruimte te gunnen.
Het voorontwerp van het nieuwe marien ruimtelijk plan wordt wel aan een brede publieksconsultatie onderworpen. WWF besloot het grote publiek op te roepen tot deelname aan de publieksconsultatie over dit plan, en meer ruimte voor de Noordzeenatuur te eisen.
Doe jij ook de korte quiz van WWF om je kennis over de soorten in onze Noordzee te testen? En vul daarna je naam aan in de lijst om op te roepen tot effectieve bescherming van onze Noordzee!
Bekijk ook dit filmpje over de relatie mens-Noordzee
De Noordzee en de mens - WWF Belgium
Ecotips

_Recent nieuws

Bekijk alle nieuwe berichten

_Populair nieuws

Bekijk meer populair nieuws