Psychosociaal welzijn – suïcide

We stellen vast dat ons land een van de hoogste sterftecijfers door zelfdoding van Europa heeft. Daar zijn verschillende verklaringen voor, maar die kunnen er voorlopig niet voor zorgen dat het hoge cijfer beduidend naar beneden gaat. We pleiten ervoor om zelfdoding meer en beter bespreekbaar te maken en om te zorgen voor een betere preventie én voor betere voorzieningen voor mensen die niet meer op een bepaalde manier willen verder leven.

Documenten


Keer terug