Feest

Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd

Het Humanistisch Verbond omkadert en ondersteunt samen met talloze vrijwilligers en leerkrachten enkele belangrijke vrijzinnig geïnspireerde overgangsrituelen, die de stap van de ene levensfase naar de andere markeren. Met vrijzinnig bedoelen we: met zorg en inspraak voor het individu en aandacht voor oriënterende humanistische waarden. Kinderen en adolescenten die de cursus niet-confessionele zedenleer aanvatten of afronden en/of die vrijzinnig-humanistische waarden onderschrijven, worden tijdens het lentefeest (6 jaar) en het feest vrijzinnige jeugd (12 jaar) in de bloemetjes gezet.

Uitgebreide informatie over deze almaar in populariteit toenemende vrijzinnige feesten vindt u op de portaalsite www.lentefeest.be (of www.feestvrijzinnigejeugd.be).

Onze webshop heeft een groot en aantrekkelijk aanbod aan plezierige en educatief verantwoorde (cadeau-)artikelen voor de jonge feestelingen.