HVW

Onder de noemer Het Vrije Woord (tot december 2015 ook de naam van de gelijknamige radio-uitzending op VRT Radio 1) publiceert en verspreidt het Humanistisch Verbond, standpunten, opiniestukken, essays, blogteksten, vlogs, podcasts, Facebookberichten enz. Daarvoor gebruiken we diverse media: website, blog, e-nieuwsbrief, radio, video (blog), sociale media, magazine (Het Vrije Woord), enz.

Essays, monografieën, diepgaande studies en gelegenheidspublicaties verschijnen ook in boekvorm (Het Vrije Woord cahiers en andere publicatiereeksen), al dan niet in samenwerking met diverse partners (zoals bv. het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven, CAVA) en met uitgeverijen (zoals ASP/VUBPRESS).