AVG / GDPR

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection Regulation (GDPR)

Het Humanistisch Verbond heeft het grootste respect voor de privacy van zijn leden en van iedereen van wie in het kader van de werking persoonsgegevens worden verwerkt. We hebben dan ook met veel zorg de nodige maatregelen genomen om zo goed mogelijk te voldoen aan de vereisten van de nieuwe Europese privacywetgeving die de bescherming van persoonsgegevens als doelstelling heeft: de zogenaamde AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) of in het Engels GDPR (General Data Protection Regulation).

We verwijzen u in eerste instantie graag door naar onze privacyverklaring, waarin u uitgebreide informatie vindt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. U vindt daarin ook informatie over de te volgen procedure ingeval er sprake is van datalekken en de contactgegevens van de verantwoordelijke DPO (data protection officer).
Verder hebben we gezorgd voor de nodige gegevensregisters, verwerkingsovereenkomsten met derden en overeenkomsten met personen van wie gegevens worden verwerkt (leden en niet-leden). Via het secretariaat zijn ook documenten en sjablonen beschikbaar voor de afdelingen en vrijwilligers.

Wie hierover meer informatie wenst, kan het nationaal secretariaat contacteren: Pottenbrug 4, 2000 Antwerpen, [email protected], T 03 233 70 32.