Algemene info

Documenten voor afdelingen

Hieronder kunt u een aantal nuttige documenten downloaden: de algemene statuten van het Humanistisch Verbond, het Reglement Inwendige Orde (RIO) van de vereniging en een versie voor de afdelingen, en de formulieren om een afdeling op te richten of de naam van de afdeling te wijzigen.

Etalage - Activiteitenaanbod en informatie voor afdelingen

Sedert enkele jaren stelt het nationaal secretariaat een uitgebreide brochure samen met algemene informatie voor afdelingen en een thematisch aanbod van interessante activiteiten als inspiratiebron en praktisch hulpmiddel voor de programmatie. Daarbij wordt telkens veel aandacht besteedt aan het lopende en het toekomstige jaarthema.
Afdelingen die gebruikmaken van het aanbod en afdelingen die met hun programmatie inspelen op de jaarthema’s, kunnen financiële ondersteuning krijgen.

Etalage verschijnt éénmaal per jaar in gedrukte vorm en wordt opgestuurd naar alle afdelingen. De elektronisch versie kunt u hieronder downloaden. Aanvullingen en updates verschijnen op de website en worden via elektronische weg bezorgd aan de afdelingen.

Ontmoetingscentra (VOC's)

De afkorting V(O)C staat voor Vrijzinnig (Ontmoetings) Centrum. Over heel Vlaanderen organiseren afdelingen van het Humanistisch Verbond en andere vrijzinnig-humanistische organisaties activiteiten in deze centra. VOC’s zijn verenigd in een federatie, die zelf een lidvereniging is van UVV/deMens.nu (www.deMens.nu).

Hieronder vindt u een lijst van VOC’s per provincie.

Antwerpen

HVC ons Huis
Cogelsplein 2
2100 Deurne
Tel: 03 324 85 00

VOC Schelle
P/A F. Alpaertstr. 15
2627 Schelle

VOC Boom
Overwinningsstraat 22-24
2850 Boom

VLC 't Fakkeltje
Kazernestr.
2070 Zwijndrecht
Tel: 03 253 00 13
Stuur e-mail

Vrijzinnig Antwerps Trefpunt
De Burburestraat 11
2000 Antwerpen
Tel: 03 430 66 61
Stuur e-mail
Stuur e-mail

Vrijzinnig Centrum DE SCHAKEL Mechelen
Steenweg 32 (aan Grote Markt achter standbeeld Margareta)
2800 Mechelen
Tel: 015 21 24 71
Stuur e-mail

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Limburg

Vrijzinnig Ontmoetingscentrum Maasland – Vita Humana
Prinsenhovelaan 29
3680 Maaseik
Tel: 089 51 91 40
Fax: 089 51 91 49
Stuur e-mail
Website

Vrijzinnig Punt Hasselt
A. Rodenbachtstraat 18
3500 Hasselt
Tel: 011 35 27 80
Stuur e-mail
Website

Oost-Vlaanderen

Vrijzinnig Huis Oudennaarde
Parkstraat 4
9700 Oudenaarde
Tel: 055 30 10 30
of 055 30 10 46
Stuur e-mail

VC Ronse
Zuidstr. 9600 Ronse
Tel: 055 20 93 20
of 055 21 66 68
Stuur e-mail

Vrijzinnig Centrum-Geuzenhuis
Kantienberg 9
9000 Gent
Tel: 09 220 80 20
Fax: 09 222 70 73
Stuur e-mail
Website

Vrijzinnig Centrum Liedts
Liedtskasteel
Parkstraat 4
9700 Oudenaarde
Stuur e-mail
Website

De Branderij
Zuidstraat 13
9600 RONSE
Tel: 055 20 93 20
Fax: 055 21 66 68
Stuur e-mail
Website

VC Zomerlicht
Tel: 0475 31 79 67
Stuur e-mail
Website

Vlaams-Brabant

Huis Van De Tolerantie Leuven
Brusselsestraat 332
3000 Leuven
Tel: 016 22 79 21
Website

VOC Moucheron
Frans Gelderstraat 21
1800 Vilvoorde
Tel: 02 252 15 47
Stuur e-mail

West-Vlaanderen

VLC Noorderlicht
J. Vande Puttelaan 1
8370 Blankenberge
Tel.: 050 41 08 29

VC De Fakkel
Zwanestraat 11
8450 Bredene
Tel.: 059 32 64 95
Stuur e-mail

VC De Brug
Hauwaertstraat 3 A
8000 Brugge
Tel.: 0475 39 01 83
Stuur e-mail
Website

VC De Molensteen
Bosdreef 13
8020 Oostkamp
Tel.: 0476 90 29 57
Stuur e-mail

VOC Westhoek
Veurnelaan 109
8670 Sint-Idesbald-Koksijde
Tel.: 0489 45 16 82
Stuur e-mail

VC Mozaïek
Overleiestraat 15A
8500 Kortrijk
Tel.: 056 37 16 15
Stuur e-mail

Website

VC De Bezatse
Vaubanstraat 8B
8930 Menen
Tel.: 056 51 90 70
Stuur e-mail

VLC De Geuzetorre
Kazernelaan 1
8400 Oostende
Tel.: 059 50 10 40
Stuur e-mail

VJH De Kim
Langestraat 44A
8400 Oostende
Tel.: 059 70 56 39
Stuur e-mail

VC De Geus
Leopold III Plein 71
8530 Harelbeke
Tel.: 056/72 81 72

VC Poincaré
Stormestraat 131 bus 18
8790 Waregem
Tel.: 0486/12 28 63
Website