Materiaal

Promotiemateriaal voor afdelingen

Het Humanistisch Verbond stelt heel wat promotiemateriaal ter beschikking van de afdelingen. Hieronder vindt u een overzicht van flyers, affiches, brochures enz. die u kunt downloaden en als drukwerk bij ons kunt aanvragen (graag twee weken van tevoren bestellen).

Het promotiemateriaal kunt u aanvragen via het contactformulier of via een eenvoudige e-mail. Bezorgen (post of mail) aan het nationaal secretariaat: Pottenbrug 4, 2000 Antwerpen, [email protected], T 03 233 70 32, F 03 233 55 13.

Huisstijlgids

Omdat een heldere en eenvormige huisstijl belangrijk is voor de uitstraling en de zichtbaarheid van de vereniging, hebben we een aparte huisstijlwebsite ontwikkeld met onze logo’s en alle informatie en huisstijlcomponenten die nodig zijn om indien wenselijk zelf grafisch materiaal aan te maken. U kunt hier dus downloaden wat u nodig heeft, of zelf aan de slag gaan met de juiste richtlijnen en materialen. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u terecht bij ons nationaal secretariaat, [email protected]

Tentoonstellingen om uit te lenen

Afdelingen, leden en leerkrachten kunnen de volgende tentoonstellingen uitlenen, aan te vragen via het Nationaal secretariaat, Pottenbrug 4, 2000 Antwerpen, [email protected], T 03 233 70 32:

Roeping van de mens

De tentoonstelling opent met een passend citaat van Multatuli en overloopt dan via een overzichtelijke tijdlijn de geschiedenis van het vrijzinnig humanisme in Vlaanderen sinds de Verlichting, met als hoogtepunt de oprichting van het Humanistisch Verbond in 1951.
Op de tijdlijn is duidelijk zichtbaar hoe de aandachtspunten en prioriteiten evolueerden in functie van de actualiteit en waarom nieuwe vrijzinnig-humanistische organisaties het daglicht zagen. Scharniermomenten worden geïllustreerd met archiefteksten en oude foto’s.

Download het contract met technische fiche.

Fotoproject: Antwerpen vrouwelijk verzinnebeeld

Veertien vrouwen uit Antwerpen, zeven met buitenlandse en zeven met Antwerpse wortels, trokken gewapend met hun vijf zintuigen en vrouwelijke intuïtie de stad in en 'verzinnebeelden' Antwerpen in zes foto's.

De fotoreeks van iedere fotografe en de bijhorende motivatieteksten werden samengevoegd in een overzichtelijke en makkelijk op te stellen tentoonstelling die bestaat uit 1 titelpaneel en 14 fotopanelen van 80x120 cm, uitgevoerd in forex met ophangsysteem, en 14 geplastificeerde A4 bladen met de motivatieteksten.

Bekijk hieronder het fotopaneel van iedere deelneemster, en lees ook de motivatieteksten bij elke foto.

Bekijk het titelpaneel.

Annemie Turtelboom
(België)

Avdia Avrumutoae
(Roemenië)

Belinda Backhovens
(België-Duitsland)

Maja Buhbinder
(Rusland/Joodse gemeenschap)

Fatima Bali
(België/Marokko)

Leona Detiège
(België)

Lieselotte Mees
(België)

Nina Sipryva
(Oekraïne)

Patricia Van Parys
(België)

Patsy Sörensen
(België)

Elisabeth Masika Sekanabo
(DRCongo)

Elke Roels
(België)

Beatriz Negrety Condori
(Bolivië)