Boekrecensies - 867 resultaten

Elisabeths vraag. Een wijsgerige rapsodie. Auteur Ronald Commers  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Benny Madalijns Ronald Commers (Antwerpen, 20 januari 1946) is emeritus-hoogleraar, moraalfilosoof, publicist en vrijdenker. Hij was werkzaam als gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent en was verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel en aan het Limburgs Universitair Centrum. Hij is evenzeer een uit de spreekwoordelijke kast geklommen vrijmetselaar, actief binnen de Grootloge van België. 24 november 2022
De melkboer en de geschiedenis. Auteur John Vandaele  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel D'huyvetters John Vandaele (°1959) is journalist bij MO* en schreef naar eigen zeggen tien jaar aan dit boek. Het is dan ook een dikke turf geworden, bijna 500 bladzijden. Maar laat dit je niet afschrikken: het boek leest heel vlot. Dat komt vooral door de goed gevonden opzet: er is enerzijds het autobiografische verhaal van de auteur (zoon van de melkboer uit de titel), en anderzijds de meer algemene geschiedenis van onze tijd, zeg maar vanaf de Tweede Wereldoorlog. Die twee aspecten worden afwisselend in meestal vrij korte hoofdstukken behandeld. 2 december 2022
Levenslang links. In de schaduw van hamer en sikkel. Auteur Erik De Bruyn  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Fons Mariën De naam Erik De Bruyn is niet zo heel bekend bij het grote publiek. In 2007 haalde hij wel het nieuws door zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van de SP.A (nu Vooruit). Hij was de linkse tegenkandidaat van Caroline Gennez, die alom door het partij-apparaat gesteund werd. De Bruyn behaalde onverwacht veel stemmen, maar kreeg binnen de socialistische partij veel tegenkanting omdat hij een trotskist was en ter linkerzijde van de partij stond. 2 december 2022
Licht in het duister Auteur Stefan Zweig  /  Categorie fictie  /  Beoordeeld door Paul Van Aelst De oorspronkelijke titel die Zweig zijn werk meegaf, was “Sternstunden der Menschheit”. De figuren die het onderwerp uitmaken van deze opstellen beschrijft hij dan ook als onveranderlijke sterren die de nacht van de vergankelijkheid verlichten. 2 december 2022
Waarachtige beschrijvingen uit de permafrost Auteur Donald Niedekker  /  Categorie fictie  /  Beoordeeld door Victor De Raeymaeker De Boekenbon Literatuurprijs bekroonde ook dit jaar het beste Nederlandstalige literaire boek dat verscheen tussen 1 juli 2021 en 30 juni 2022. En dat werd “Waarachtige beschrijvingen uit de permafrost”. 2 december 2022
De bom Auteur Didier Alcante, Laurent Frédéric Bollée, Denis Rodier  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Victor De Raeymaeker Op dit ogenblik zijn er in de wereld nog altijd 15.000 atoomraketten die het bezit zijn van 9 landen en die zijn in staat de wereld meerdere keren te vernietigen. 1 december 2022
Raaf. Cultuurgeschiedenis in vogelvlucht. Auteur Kristof Smeyers  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Gerda Sterk De dag dat Kristof een raaf in de ogen keek, was de dag dat zijn belangstelling voor de grootste zangvogel van de wereld begon en uitgroeide tot dit boek. Dat een wilde vogel u in de ogen kijkt en er sprake is van een duidelijke interactie is heel speciaal. Hij ontdekte dat de geschiedenis van de mensheid doorweven is met die van de raaf, maar helaas niet altijd in de goede zin. 1 december 2022
Opdringerige gedachten overwinnen Auteur Sally M. Winston en Martin N. Seif  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Gerda Sterk Een gids op basis van cognitieve gedragstherapie bij beangstigende, obsessieve of verstorende gedachten. 1 december 2022
Oorlogskoorts Auteur Christophe Callewaert en Ludo De Brabander  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Lieven Vanhoutte Sinds de inval van Rusland in Oekraïne bezondigen de media zich aan zwart-wit denken: de goeie (het westen) tegen de slechte (Rusland). Dit boek wil die mythe doorprikken. 1 december 2022
Wat zou Simone de Beauvoir doen? Auteur Skye C. Cleary  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Lieven Vanhoutte Dit boek poogt Simone de Beauvoir te actualiseren en via een reflectie op haar persoonlijk leven zoekt Skye Cleary, een universiteitsdocente, antwoorden op hedendaagse filosofische levensvragen. Soms interessant, soms doet het denken aan het kleinburgerlijke, witte, intellectuele Amerika. Simone de Beauvoir leefde toch meer in de opstandige jaren ’68 in Parijs dan deze schrijfster. Maar de passages over Augusto Boal en filosofie in de gevangenis zijn heerlijke bladzijden. 1 december 2022
Wij zijn de wereld. Een levensfilosofie. Auteur Jostein Gaarder  /  Categorie fictie  /  Beoordeeld door Paul Van Aelst Ga naar buiten en kijk naar boven, zie de sterren en droom. Dat zou de opdracht kunnen zijn die Jostein Gaarder de lezer wil meegeven. In het eerste deel van “Wij zijn de wereld” neemt hij je mee naar de wonderen van zijn wereld. 1 december 2022

1
2
3
87
11 van 867 recensies