Boekrecensies - 14 resultaten

Droomlanders. Tovenaars van het geschilderde toneeldecor. Auteur Bruno Forment  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Benny Madalijns De auteur van dit boek is hoofdonderzoeker aan het Orfeus-instituut en publiceerde doorheen de jaren tal van merkwaardige en belangwekkende naslagwerken en essays over opera, scenografie en theatererfgoed. Voor dit boek verrichte hij zelfs meer dan tien jaar speurwerk tussen de coulissen van nogal wat Vlaams-Nederlandse theaters. Bovendien coördineerde hij in opdracht van CEMPER (Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed) het zogeheten waarderingsproject 'Historische decors in Vlaanderen en Brussel' (1900−1960). Fervent speurwerk, met als doel op een rationele manier verborgen pareltjes te herkennen, te verzamelen, te behouden, te onderzoeken en uiteindelijk te presenteren. In een bijzonder boek als dit bijvoorbeeld. 9 februari 2022
Filosofie van het licht. Twee traktaten van Marsilio Ficino. Auteur Rijk Schipper  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Benny Madalijns In de vijftiende eeuw was de zeer rijke maar ook zeer kleinschalige samenleving in Noord-Italië een van de belangrijkste kernen van heel het intellectuele en spirituele leven van die periode. Het leven van de Florentijnse filosoof Marsilio Ficino (1433-1499) was grotendeels verweven met de regeringsperiode van de beroemde familie De’ Medici; zonder de steun van Cosimo en diens kleinzoon Lorenzo had Ficino zijn werkzaamheden niet of slechts ten dele kunnen uitvoeren. Ficino’s wijsbegeerte oefende een zeer sterke invloed uit op zijn tijdsgenoten. Zijn geschriften drongen vrijwel onmiddellijk door tot de Florentijnse kunstenaars van de vijftiende en zestiende eeuw. 4 februari 2022
Willem die Madoc maakte Auteur Nico Dros  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Benny Madalijns Van uitgeverij Van Oorschot, Amsterdam kreeg ik het boek Willem die Madoc maakte van Nico Dros toegestuurd. Ik was heel erg benieuwd naar dit boek, omdat het op basis van de omschrijvingen die ik in de (vak)pers had gelezen, op me overkwam als een bijzonder intrigerend boek waarin bijzondere handschriften en de middeleeuwen een voyante rol speelden. Juist deze elementen maakten mij (als archeoloog en kunstwetenschapper) erg nieuwsgierig. Het boek opent met een ‘voorspel’ van goed vijfendertig bladzijden. 13 december 2021
Antwerpen. De gloriejaren Auteur Michael Pye  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Benny Madalijns De Britse historicus Michael Pye werkte als politiek en cultuur columnist voor verschillende Britse kranten. Een tijdje geleden publiceerde hij een nieuw boek: 'Antwerpen. De gloriejaren'. Pye legt in dit, naar mijn aanvoelen, bijzonder pittige en leesbare boek initieel de nadruk op de mensen die in Antwerpen werkelijk het verschil maakten en de stad een unieke reputatie bezorgden: de handelaars en de bankiers, de schilders en de schrijvers, de kaartenmakers en de filosofen. 4 december 2021
Gare du Nord Auteur Eric Min  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Benny Madalijns “De decors: de damp van de Gare du Nord, de steile trappen in Montmartre, de Bar Vert, de namaakleren banken van Le Mabillon op de Boulevard Saint-Germain(…). De rekwisieten: een exemplaar van Sartres La Naussée, okergele schoenen met spekzolen, halflege flessen Juliénas en cognac, zwarte truien, de flipperkast van Le Tournon. De geluidsband: Milles Davis, Chet Baker, My Funny Valentine (…) Het is allemaal waar en het is allemaal gelogen. Alsof het gedrukt staat” (p. 388) 6 juli 2021
Viraal Nederland. Taal en cultuur van de eerste coronagolf Auteur Marc Van Oosterdorp  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Benny Madalijns Het Meertens Instituut is een Amsterdams onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met het bestuderen en het documenteren van Nederlandse taal en cultuur. Centraal in het onderzoek staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven. Het instituut sloot op 13 maart 2020 zijn deuren. Drie dagen later kondigde premier Mark Rutte een zogeheten “intelligente lockdown” af. De pandemie overspoelde kort daarop heel Nederland. 17 juni 2021
Revolutie in Antwerpen.De aquarellen van Pierre Goetsbloets, 1794-1797 Auteur Brecht Deseure  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Benny Madalijns ’t Is miserabel de droeve tyrannie die wij beleven. Onze naerkomeninge sullen moeijte hebben sulks te gelooven dog ’t en laet niet naer de waerheijdt te zijn. ’t Is eene lesse voor de volkeren van hun van Revolutien te wagten of aen de belhamers der oproeren gehoor te geven. (p. 33 – KBR, ms. II 1492/II, f. 76) 25 mei 2021
Duizend bommen en castraten Auteur Jan Smet  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Benny Madalijns In de Brusselse Bozar kan je sinds 16 april de educatieve tentoonstelling Duizend bommen en castraten bezoeken. De expo schetst hoe censuur rond thema's als geld, drugs, racisme, taalgebruik of seks doorsijpelt in de stripliteratuur. 7 mei 2021
Kunsjt! Een Joodse kijk op kunst in 50 meesterwerken Auteur Jaron Beekes  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Benny Madalijns De op Netflix druk bekeken tv-serie Shtisel volgt de levens van rabbijn Shulem Shtisel en die van de andere leden van zijn familie, met name van zijn jongste zoon, de charmante en ongetrouwde kunstschilder Akiva. De Shtisels wonen in een buurt waar men leeft volgens de strikte gebruiken van de Haredi (ultra-orthodox). De serie is een uitnodiging om verder te kijken dan het uiterlijk. Onderdompeling in de serie is tegelijk bevreemdend én herkenbaar. 9 april 2021
Eros op de scène. Psychoanalytische en artistieke beschouwingen Auteur Trui Missinne en Christine Franckx  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Benny Madalijns Slechts enkele artiesten, schrijvers of wetenschappers ontsnappen aan de koude douche van de normalisatie, aan het braaf inschuiven in de goede orde, aan het laten verglijden van die magische tijd toen alles nog mogelijk leek. De hoop bewaren dat alles kan in vraag gesteld worden, dat alles op zijn kop kan gezet worden, dat alle plannen mogen, betekent een aanfluiting van de wetten die de menselijke relaties regelen. Het is in die zin dat elke kunstuiting, elke vernieuwende gedachte grensoverschrijdend is.” (p. 145) - McDougall, J. (1978). ´Playdoyer pour une certaine anormalité´. (Ed Gallimard. Vertaling citaat Christien Franckx)McDougall, J. (1978). Playdoyer pour une certaine anormalité. (Ed Gallimard. Vertaling citaat Christien Franckx) 30 maart 2021

10 van 14 recensies