Boekrecensies - 7 resultaten

Duizend bommen en castraten Auteur Jan Smet  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Benny Madalijns In de Brusselse Bozar kan je sinds 16 april de educatieve tentoonstelling Duizend bommen en castraten bezoeken. De expo schetst hoe censuur rond thema's als geld, drugs, racisme, taalgebruik of seks doorsijpelt in de stripliteratuur. 7 mei 2021
Kunsjt! Een Joodse kijk op kunst in 50 meesterwerken Auteur Jaron Beekes  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Benny Madalijns De op Netflix druk bekeken tv-serie Shtisel volgt de levens van rabbijn Shulem Shtisel en die van de andere leden van zijn familie, met name van zijn jongste zoon, de charmante en ongetrouwde kunstschilder Akiva. De Shtisels wonen in een buurt waar men leeft volgens de strikte gebruiken van de Haredi (ultra-orthodox). De serie is een uitnodiging om verder te kijken dan het uiterlijk. Onderdompeling in de serie is tegelijk bevreemdend én herkenbaar. 9 april 2021
Eros op de scène. Psychoanalytische en artistieke beschouwingen Auteur Trui Missinne en Christine Franckx  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Benny Madalijns Slechts enkele artiesten, schrijvers of wetenschappers ontsnappen aan de koude douche van de normalisatie, aan het braaf inschuiven in de goede orde, aan het laten verglijden van die magische tijd toen alles nog mogelijk leek. De hoop bewaren dat alles kan in vraag gesteld worden, dat alles op zijn kop kan gezet worden, dat alle plannen mogen, betekent een aanfluiting van de wetten die de menselijke relaties regelen. Het is in die zin dat elke kunstuiting, elke vernieuwende gedachte grensoverschrijdend is.” (p. 145) - McDougall, J. (1978). ´Playdoyer pour une certaine anormalité´. (Ed Gallimard. Vertaling citaat Christien Franckx)McDougall, J. (1978). Playdoyer pour une certaine anormalité. (Ed Gallimard. Vertaling citaat Christien Franckx) 30 maart 2021
Rilke en de wijsheid. De kunstenaar als leraar Auteur Jan Oegema  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Benny Madalijns Hoe zou ik niet kunnen komen wanneer u mij roept, dierbare meester? De gedachte zozeer in uw nabijheid te leven, brengt me het hoofd op hol. O ja!, ik wil graag bij u zijn en ik wil luisteren, wanneer u zich verwaardigt met mij te spreken (Rilke, ´Brief aan Rodin´, 6 september 1905). (1) 16 maart 2021
Ogenblik en eeuwigheid. Meer tijd voor de kunst Auteur Joke J. Hermsen  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Benny Madalijns In ´Ogenblik & eeuwigheid´ verzamelde Joke J. Hermsen twaalf essays die ze de afgelopen jaren schreef over dat soort disciplines waarbij ze zich als een vis in het water voelt: de kunsten, het denken en de ervaring van de tijd. Oudbakken én nieuwe hoofdstukken die eerder verschenen (in iets andere vorm) in diverse tijdschriften en catalogi. 10 maart 2021
Kunst of pornografie? Een filosofische verkenning Auteur Petra Van Brabandt en Hans Maes  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Benny Madalijns Uit een interview met de Franse regisseur Gaspar Noé van jaren terug herinner ik me dat hij droogjes aangaf dat ’pornografie een van de laatste sterke wapens is om het publiek nog emotioneel te raken’. Aanleiding voor die stoutmoedige uitspraak toen was zijn geruchtmakende speelfilmdebuut ’Seul contre tous’ (1999), over een paardenslager die werkloos en wanhopig en als een woesteling door het Frankrijk van die dagen trekt. 25 februari 2021
Brave New Human. Reflections on the invisible Auteur Alexander Mouret  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Benny Madalijns Brave New World is een jaarlijkse conferentie in het Nederlandse Leiden voor mensen die willen weten wat de toekomst in petto heeft. Ingenieurs, schrijvers, kunstenaars, filosofen, proffen, wetenschappers, en in nog andere dingen uitmuntende bollebozen praatten op maandag en dinsdag 9 en 10 november 2020 online over welke ethische en maatschappelijke impact nieuwe technologieën op het menselijk leven kunnen hebben, nog voordat ze op de samenleving worden losgelaten. 15 februari 2021

7 van 7 recensies