Boekrecensies - 437 resultaten

Witte suprematie en ik. Hoe je een privilege (h)erkent, racisme bestrijdt en de wereld verandert Auteur Layla Saad  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Veerle Deconinck Layla F. Saad is schrijver, podcastaker en oprichter van de Good Ancestors Academy. Ze is gespecialiseerd in de thema´s ras, identiteit, leiderschap en sociale verandering. 15 juni 2021
De mythe van de staatsschuld. Op weg naar een nieuwe economie Auteur Stephanie Kelton  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door V De Raeymaeker De mythe van de staatsschuld is bedoeld als kennismaking met de MMT (Modern Monetary Theory) en is “geschreven voor iedereen.” Het zou dus geen moeilijk boek over een andere soort economie zijn… 9 juni 2021
Democratie en educatie – Bespreking en AUDIOGESPREK met Pieter Meurs (met 2 AUDIOFRAGMENTEN) Auteur Pieter Meurs  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel Van Dinter ´… deze ruimte waar we kunnen bevragen hoe we willen samenleven. Het is de plek waar we de democratie kunnen heruitvinden.’ (p. 76) 7 juni 2021
Over Freud: Feiten, illusies en leugens over de psychoanalyse Auteur Jacques Van Rillaer  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Durk Talsma Onlangs verscheen het boek ´Over Freud´ van Jacques Van Rillaer. Hierin rekent de auteur, emeritus hoogleraar psychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven, af met de misvatting dat het werk van de Weense neuroloog Sigmund Freud, en diens discipline van psychoanalyse, baanbrekende inzichten opleverde betreffende de menselijke psyche. 4 juni 2021
Een zomer als geen andere Auteur Rudi Vranckx  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Nest Van Ginderen De eerste alinea hieronder zou een verslag kunnen zijn van een urgentiearts uit een willekeurige krant uit 2020-2021. De huiver van het arts-zijn spreekt eruit. De pijn kleeft aan het blad. 28 mei 2021
Investeer in Doel 5. Naar een sociaal rechtvaardige en klimaatpositieve energietransitie Auteur Marc Alexander  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Gerda Sterk, lid van VJV en SKEPP In 2025 sluiten alle Belgische kerncentrales. “Gedaan met het spookbeeld van een Fukushima aan de Schelde”, zeggen voorstanders tevreden. “Dom, want in 2030 wil Europa de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55% verminderen en kernenergie is CO2 -arm”, foeteren tegenstanders. En dan zijn er de werknemers van Doel. Zij willen hun job behouden.” 27 mei 2021
Beschuldigd van gifmoord (2) met PODCAST Auteur Lieve Thienpont  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel Van Dinter ‘Ook zou dit kunnen betekenen dat ik veel patiënten die nu nog beroep op mij doen, in de steek zou moeten laten. Toch buig ik het hoofd. En vraag ik mij mijn vrijheid na 10 jaar terug te geven.’ 26 mei 2021
Klimaatcasino. Risico, onzekerheid en de economie van een opwarmende wereld Auteur William Nordhaus  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Sophia De Wolf We zijn aan het dobbelen om het klimaat en dat zal leiden tot verrassende uitkomsten die in bepaalde gevallen riskant zullen zijn. Toch zijn we volgens de auteur nog maar net het klimaatcasino binnengegaan en is er nog tijd om het te verlaten. 26 mei 2021
Revolutie in Antwerpen.De aquarellen van Pierre Goetsbloets, 1794-1797 Auteur Brecht Deseure  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Benny Madalijns ’t Is miserabel de droeve tyrannie die wij beleven. Onze naerkomeninge sullen moeijte hebben sulks te gelooven dog ’t en laet niet naer de waerheijdt te zijn. ’t Is eene lesse voor de volkeren van hun van Revolutien te wagten of aen de belhamers der oproeren gehoor te geven. (p. 33 – KBR, ms. II 1492/II, f. 76) 25 mei 2021
Het is allemaal de schuld van de Chinezen. En andere dooddoeners over het klimaat Auteur Tine Hens  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Gerda Sterk, lid van VJV en SKEPP Op 21 januari 2019 zei Tine Hens in De Afspraak dat “de klimaat- en biodiversiteitscrisis, twee existentiële bedreigingen, met elkaar en de menselijke aanwezigheid op de planeet verbonden zijn”. De feiten waren voldoende wetenschappelijk vastgesteld, dus moest er aan “klimaatontkenners” geen aandacht besteed worden. 21 mei 2021

1
2
3
44
10 van 437 recensies