Vrijwilligers

De werking van het Humanistisch Verbond wordt gedragen door onze afdelingen en onze vele actieve vrijwilligers – meestal leden en vaak ook bestuursleden van lokale afdelingen en/of provinciale geledingen.

Als u lid wilt worden, kunt u het contactformulier invullen en het lidgeld storten, wij zorgen voor de rest. Het lidmaatschap bedraagt slechts € 15 per jaar (€ 9 voor jongeren tot 25 jaar, mindervaliden en werklozen).
Het lidgeld kunt u storten op de volgende rekening, met vermelding ‘lidgeld jaartal en naam’:
Humanistisch Verbond, Pottenbrug 4, 2000 Antwerpen
BE72 0011 7775 6216
BIC: GEBABEBB

Voor meer informatie kunt u het secretariaat contacteren: [email protected], T 03 233 70 32.

Informatienota voor vrijwilligers

Overeenkomst voor vrijwilligers en praktische informatie