Kwintessens

Een humanistische denktank

In 2018 werd op initiatief van het Humanistisch Verbond de nieuwe humanistische denktank Kwintessens opgericht. Met een kerngroep van enkele tientallen leden en een ‘pool’ van humanistisch geïnspireerde experten, wil de denktank reflecteren over humanistische kernwaarden en de betekenis van het hedendaagse humanisme voor belangrijke actuele thema’s. Samenkomsten, reflectiemomenten en studiedagen zullen resulteren in publicaties in diverse media en in boekvorm (zie verder ook Kwintessens).