Waarom lid worden?

Lidmaatschap

Uw steun is belangrijk voor het Humanistisch Verbond!

Voor een bescheiden bedrag van € 15 wordt of blijft u lid voor een kalenderjaar en geniet u van de voordelen van het lidmaatschap, waaronder vier (papieren) nummers van het magazine Het Vrije Woord. Dat is een informatief en opiniërend tijdschrift over actuele en maatschappelijk relevante thema's.

U kunt dit bedrag storten op onze ledenrekening BE72 0011 7775 6216.

Als u na 1 juli nieuw lid wordt, krijgt u de eerste 6 maanden extra. U bent dan lid tot het einde van het volgende jaar.

Als student, invalide of steuntrekkende heeft u recht op een sociaal lidmaatschap. U betaalt dan € 9 en u vermeldt in de mededeling 'sociaal lidmaatschap'.

Gift

Om ons te steunen kunt u gewoon lid worden van onze vereniging, maar u kunt ook een gulle gift doen!

Als u € 40 of meer stort, heeft u recht op een fiscaal attest. Het bedrag is dan aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. U ontvangt het attest het jaar volgend op het kalenderjaar waarin de gift werd gestort.

De administratie fiscaliteit vraagt hiervoor de volgende gegevens:

  • uw-naam en voornaam (zoals vermeld op identiteitskaart!)
  • uw officiële adres.

U kunt uw gift storten op onze ledenrekening BE72 0011 7775 6216 met in de mededeling de vermelding 'gift'.