Kwintessens

Kwintessens - Humanistische denktank

In 2018 werd op initiatief van het Humanistisch Verbond de nieuwe humanistische denktank Kwintessens opgericht. Met een kerngroep van enkele tientallen leden en een ‘pool’ van humanistisch geïnspireerde experten, wil de denktank reflecteren over humanistische kernwaarden en de betekenis van het hedendaagse humanisme voor belangrijke actuele thema’s. Samenkomsten, reflectiemomenten en studiedagen zullen resulteren in publicaties in diverse media en in boekvorm.

Naam en missie

De naam Kwintessens verwijst naar de monoloog van Hamlet in Shakespeares gelijknamige toneelstuk. Hamlet hemelt in eerste instantie de mens op:

'Wat een meesterwerk is de mens, hoe edel door de rede, hoe onbegrensd in zijn vermogens, in gestalte en beweging hoe doelmatig en wonderbaar, in houding hoe gelijk aan een engel, in begrip hoe gelijk aan een god; het sieraad van de wereld, het toonbeeld van al wat leeft.'

Maar vervolgens klinkt hij pessimistischer: 'En toch, wat is voor mij die kwintessens van stof?'

Shakespeare vat hiermee de menselijke conditie samen: we zijn in alle opzichten bijzonder, in vergelijking met andere organismen. Maar we zijn ook sterfelijk, kwetsbaar, vaak onredelijk, immoreel en gewelddadig. Volgens Nietzsche is de mens het nog niet vastgestelde dier, en Albert Camus wees erop dat we het enige wezen zijn dat geen genoegen neemt met wat het is.

De denktank Kwintessens, een initiatief van het Humanistisch Verbond, wil vanuit humanistisch perspectief reflecteren over de merkwaardige kwintessens van stof waaruit de mens bestaat. Wat betekent het om een mens te zijn, voor wie niet gelooft in God of goden? Wat is de betekenis van het leven, als het onherroepelijk eindigt met de dood? Wat houdt het goede leven in, vanuit modern humanistisch oogpunt? Wat is onze verhouding tot de rest van de natuur, van de wereld, van de kosmos?

Kwintessens zal geregeld samenkomsten organiseren met een waaier aan humanistisch geïnspireerde mensen, om vrij en ongedwongen na te denken en te converseren over de kernwaarden van het hedendaagse humanisme. De denktank bestaat uit enkele tientallen kernleden, maar zal ook experts uitnodigen om deel te nemen aan de samenkomsten.

Behalve reflecteren over humanistische kernwaarden en de betekenis van het hedendaagse humanisme, wil de denktank ook het nadenken bevorderen over de gevolgen van het humanistische gedachtegoed voor diverse belangrijke actuele thema’s, bijvoorbeeld onderwijs, migratie, religie, diversiteit, dierenwelzijn, wetenschap, voeding, enzovoort. De denktank weet zich ondersteund en geïnspireerd door de rijke geschiedenis van het humanistische gedachtegoed, van Epicurus tot Montaigne, van Protagoras tot Hannah Arendt.

Heel concreet streeft de denktank ernaar om geregeld humanistische standpunten publiek te maken in de media, op websites, via sociale media en dergelijke meer over de uiteenlopende thema’s die tijdens de samenkomsten aan bod komen. Ook zal de denktank publicaties, cursussen en voordrachten verzorgen over diverse topics, zodat het humanistische mens- en wereldbeeld in bredere kring bekend kan worden.

Leden en deelnemers

De kerngroep van Kwintessens bestaat uit een twintigtal mensen die actief zijn in heel diverse disciplines. Naast de kerngroep worden experten uit diverse vakgebieden uitgenodigd om deel te nemen aan de thematische samenkomsten en studiedagen en om bijdragen te leveren aan publicaties.

Kwintessens is een ‘open’ groep en geïnteresseerden die zich kunnen vinden in de missie zijn welkom om te participeren en bijdragen te leveren. Wie belangstelling heeft, nodigen we graag uit ons te contacteren (contactinfo zie hieronder).

Opinies, teksten, videoblogs

Klik hier om door te gaan naar blog Kwintessens.

Publicaties

Kwintessens publiceert essays en monografieën over belangrijke actuele thema's. Klik hier om de publicaties te bekijken.

Kalender

Klik hier om door te gaan naar de activiteitenkalender.

Contact

Voor vragen, info, ideeën en suggesties:

Gert De Nutte
Humanistisch Verbond
Pottenbrug 4
2000 Antwerpen 
[email protected]
T +32 468 25 22 61