Publicaties

In samenwerking met verschillende partners publiceert het Humanistisch Verbond inspirerende en kritische teksten die een bijdrage kunnen leveren aan het maatschappelijke debat en die het humanistische gedachtegoed uitdragen naar een breed publiek. De auteurs en organisaties die hun medewerking verlenen schrijven met respect voor de waarden van de Verlichting en het humanisme en voor de principes van vrij onderzoek en de vrije meningsuiting.

De publicaties verschijnen onder de noemer van Het Vrije Woord (cahiers, monografieën en readers), een dienstverlenend mediaplatform verbonden aan het Humanistisch Verbond.

Publicaties van de humanistische denktank Kwintessens verschijnen in een aparte reeks, onder redactie van Johan Braeckman.

Ook de samenwerking met het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven (CAVA, Vrije Universiteit Brussel) resulteert in een aparte publicatiereeks, www.cavavub.be.

De meeste uitgaven worden gerealiseerd in samenwerking met Uitgeverij ASP/VUBPRESS, die onder meer zorgt voor distributie en vertegenwoordiging (boekhandel), www.aspeditions.be.

(De Publicaties-pagina, via onderstaande rode knop, is in ontwikkeling. U vindt al onze publicaties op dit moment wel reeds terug in onze webshop.)

Bekijk alle publicaties.