Gift

U kunt ons ook steunen door (al dan niet in combinatie met uw lidmaatschap) een gift over te maken aan onze vereniging.

Als u € 40 of meer stort, heeft u recht op een fiscaal attest. Het bedrag is dan (voor 45%) aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. U ontvangt het attest het jaar volgend op het kalenderjaar waarin de gift werd gestort.

De administratie fiscaliteit vraagt hiervoor de volgende gegevens:

  • uw naam en voornaam (belangrijk: zoals vermeld op uw identiteitskaart!)
  • uw officiële adres
  • uw rijksregisternummer (dit is voorlopig nog optioneel, maar wordt al wel aangeraden door de administratie).

Indien u een gift wilt storten, vragen we u dit formulier in te vullen, zodat we meteen uw correcte gegevens hebben voor de administratie fiscaliteit. In het formulier kunt u ook aangeven op welke manier u het liefst uw storting doet (overschrijving, online of via domiciliëring). Uw gegevens worden behandeld conform de GDPR-regelgeving: bekijk hier onze privacyverklaring.

Indien u geen lid bent van het Humanistisch Verbond en toch interesse heeft in een lidmaatschap, kunt u alle informatie daarover vinden op deze pagina.

Wij danken u alvast voor uw erg gewaardeerde steun, in welke vorm ook!

Formulier gift

Ik geef hierbij mijn toestemming om de door mij verstrekte persoongegevens te gebruiken voor de verwerking en behandeling van mijn vraag. Lees er meer over in onze privacyverklaring.

*Deze velden zijn verplicht in te vullen.