Gift

Om ons te steunen, kunt u gewoon lid worden van onze vereniging, maar u kunt ook een gulle gift doen!

Als u € 40 of meer stort, heeft u recht op een fiscaal attest. Het bedrag is dan aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. U ontvangt het attest het jaar volgend op het kalenderjaar waarin de gift werd gestort.

De administratie fiscaliteit vraagt hiervoor de volgende gegevens:

  • uw naam en voornaam (zoals vermeld op identiteitskaart!)
  • uw officiële adres

U kunt uw gift storten op onze ledenrekening BE72 0011 7775 6216 met in de mededeling de vermelding 'gift'.