Het Vrije Woord
Geschreven door Humanistisch Verbond
  • 110 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

21 juni 2024 Podcast OuderKracht: 'Goed Omringd'
21 juni, Wereldhumanismedag, een symbolische dag om de eerste aflevering te lanceren van onze gloednieuwe OuderKracht podcast!
Logo OuderKracht
Symbolisch, omdat in deze podcast de mens wordt omarmd in al zijn facetten. Het is een oproep om alle ouders in hun eigenheid te laten, in hun kracht te zetten, kansen te geven en de noodzaak van een goed, ondersteunend en liefdevol netwerk in de verf te zetten. Humanisme dus, in elke betekenis van het woord.
Als host van deze eerste reeks kozen we spontaan voor Lynn Geerinck. Met Lynn hebben we al samengewerkt voor OuderKracht. Ze gaf twee webinars: eentje over haar boek Goed omringd. It takes a village to raise a child en eentje over zelfzorg. We zijn dan ook zeer verheugd aan te kondigen dat deze samenwerking een vervolg krijgt met 'Village Dates': een grootschalig project dat ouders wil verbinden aan een lokaal netwerk, een lokale Village, via een digitaal platform en het organiseren van reallife-evenementen. Hierover later meer! Hou ons zeker in de gaten!
www.lynngeerinck.be, fotograaf Geert De Rycke
Voortbordurend op deze fijne samenwerking is het thema van deze podcastreeks dan ook niet geheel toevallig: 'Goed omringd'.

Hoe omringen ouders zich vandaag, nu we die 'village to raise a child' nog maar moeilijk vinden? Tijdens deze podcastreeks Goed omringd gingen we in gesprek met ouders. Niet de (ongetwijfeld boeiende) expert wordt aan het woord gelaten, maar de ouders zélf worden in de cockpit gezet. Welk netwerk je om je heen hebt, en hoe je dit vervolgens verder uitbouwt en voedt, blijkt niet zelden een enigszins kwetsbaar onderwerp. Wie een tekort aan netwerk ervaart, voelt hierover wel eens enige schroom. En ook wie aangeeft goed omringd te zijn, voelt niet zelden hoe fragiel dit evenwicht is. Ik vond het ontzettend boeiend om in gesprek te gaan met vele kleurrijke gesprekspartners. Zo waren er de 'same-sex ouders' die ook maar gewoon ouders als alle anderen genoemd willen worden. De moeders zonder kind leerden me dat ouderschap een thema is en blijft, ook als er om de een of andere reden geen kind komt. Het afwezige kind blijft aanwezig. Het gesprek tussen de carrière- en thuisblijfouder leerde me dat je professionele keuzes je kwaliteit als ouder niet definiëren. Wie een passende keuze maakt en hier geluk in vindt, straalt dit hoe dan ook af op kinderen. Tot slot leerde het gesprek over alternatieve woonvormen me dat collectief wonen binnen handbereik ligt en dat deze keuze een schat aan waardevolle verbindingskansen in zich draagt. Een 'village to raise a child' zoals in de boekskes blijkt dan toch te bestaan!
Luister je mee naar onze kleurrijke Goed omringd-verhalen? (Lynn Geerinck)
We doken in diverse verhalen van ouders en wat is het mooi en waardevol geworden. Waardevol, dat des te meer, want onze eerste aflevering gaat over 'same-sex parents'.
Er kwamen de afgelopen weken, in aanloop naar de verkiezingen, zeer veel boodschappen op social media van 'same-sex couples/parents' die betreurden dat hun verworven rechten zo fragiel geworden zijn.
Deze podcast werd opgenomen vóór de harde realiteit binnensijpelde dat deze rechten in het gedrang zouden kunnen komen. Dit gesprek zou vandaag dus mogelijk nog fragieler zijn geweest.
Toch gaat van dít gesprek een enorme kracht uit. Ouders die zich in feite geen vragen stellen bij hun 'andere' gezinssamenstelling. Ouders die ook gewoon maar ouders willen worden genoemd. Dat 'atypische jasje' hoeft niet telkens benoemd te worden. Dat is wat ik ervan onthoud. Het pure geluk ouder te mogen zijn van een kind. Wij blijven strijden voor een inclusieve samenleving waar iedereen ongeacht gender, geaardheid, geslacht, levensbeschouwing en achtergrond helemaal zichzelf kan zijn. (Lynn Geerinck)
Oprechte dank aan de deelnemers voor hun getuigenissen!
We wensen jullie van harte veel luisterplezier bij deze fijne eerste podcastaflevering. Eentje van herkenbaarheid, kracht, menselijkheid en solidariteit!
De volgende drie afleveringen worden deze zomer en in het najaar gelanceerd. In tussentijd kan je je alvast inschrijven voor onze nieuwe reeks webinars in het najaar. Je vindt de flyer hier.
Een zachte maar strijdvaardige 21ste juni gewenst en alvast een mooie zomer!
Wil je graag een reactie achterlaten op deze podcastaflevering? Dat kan steeds via [email protected].
Het Vrije Woord
-
_Humanistisch Verbond -
Meer van Humanistisch Verbond

_Recent nieuws

Bekijk alle nieuwe berichten

_Populair nieuws

Bekijk meer populair nieuws