Het Vrije Woord
Geschreven door Magda Heeffer
  • 1495 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

10 mei 2017 Ierland is katholiek
Dat Ierland een katholiek land is, wordt af en toe onderstreept door gebeurtenissen die we ons in een geseculariseerd Europa toch maar moeilijk voor kunnen stellen. In 2009 nam Ierland nog een wet aan tegen blasfemie, de Defamation Act. In die wet staat dat wie blasfemisch materiaal publiceert of uit ‘schuldig is aan een belediging’ en dat is een crimineel feit. Een veroordeling kan leiden tot een boete die kan oplopen tot € 25 000.
Stephen Fry antwoordde op de vraag wat hij tegen god zou zeggen als hij voor de hemelpoort zou staan: “Ik zou zeggen: botkanker bij kinderen, wat is dat voor iets? Hoe durf je een wereld te creëren waarin er zulke ellende is die niet onze schuld is? Het is niet juist. Het is volkomen slecht. Waarom zou ik een wispelturige, gemene, domme god moeten respecteren die een wereld creëert die zo vol is van onrecht en pijn? Zo’n god is een kwaadaardige, monsterlijke maniak.”
Fry deed zijn uitspraken in het programma The Meaning of Life van RTÉ, de Ierse staatstelevisie. De interviewer, Gay Byrne, zei naar aanleiding van de aanklacht tegen Fry dat die uiteraard geen aanstoot had willen geven. Maar dat het internet juist bedoeld is voor controverse, debat en de meningen van mensen.
Maar met zo’n wet tegen blasfemie wordt de vrijheid van debat en je mening zeggen toch wel drastisch ingeperkt. De link naar andere voorbeelden zoals Turkije dringt zich op. Nu is er protest tegen het referendum voor het herinvoeren van de doodstraf. Dat strookt niet met de normen en waarden van Europa. Past het woord blasfemie en de wetten daartegen dan wel? Zijn dat geen monsterlijke wetten?
Er is toen wel protest aangetekend tegen die wet, maar dat heeft niets aangehaald. Ze is er en er wordt gebruik van gemaakt. Zo heeft een ijverige Ier een klacht ingediend tegen de bekende atheïst Stephen Fry, naar aanleiding van een tv-interview in 2015. Aangezien er na 18 maanden nog niets mee was gebeurd, herinnerde die persoon die anoniem wenst te blijven de politie er aan wanneer er actie zou worden ondernomen. Er komt nu een gerechtelijk onderzoek tegen Fry.
Het Vrije Woord
Cultuurwetenschapper MA
_Magda Heeffer Boekenrubriek Humanistisch Verbond
Meer van Magda Heeffer

_Recent nieuws

Bekijk alle nieuwe berichten

_Populair nieuws

Bekijk meer populair nieuws