Het Vrije Woord
Geschreven door Mario Van Essche
  • 2176 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

27 augustus 2021 Mario Van Essche: 'Er is een onderscheid tussen atheïsme en neutraliteit.'
'O tempora, o mores', zou je kunnen denken als je de studie van de theologen van de KU Leuven leest over atheïstische jongeren. Ze zijn te radicaal en intolerant, omdat ze vrijzinnig zijn.
Ik heb ze dus maar eens bekeken, de resultaten van de studie. Ik las er dit:
'Het relativisme is de nieuwe default position geworden, niemand stelt die geloofsstijl in vraag. Dit betekent dat jongvolwassenen iedere waarheidsclaim afwijzen, waarbij 'iedereen maakt zijn eigen waarheid' het nieuwe devies wordt. De Post-Kritische Geloofsstijl, dat door een duidelijke meerderheid wordt afgewezen, wordt enkel getolereerd in die mate dat ze een symbolische en open benadering is, waarbij waarheidsdenken vanuit een religieuze particulariteit uit den boze is.'
Het zit de Leuvense theologen duidelijk hoog dat ze het geloof niet meer uitgedragen krijgen.
Gelukkig zijn de middelen die ze tegen ketterij inzetten iets gemoderniseerd. We moeten het doen met een wat bevooroordeelde theologische studie. Dat doet alvast minder pijn dan vroeger, waarvoor dank.
Even verder schuift men ook uit. Atheïsten willen elke levensbeschouwing uit de publieke wereld en de hunne dus opdringen. Weer mis. Er is een onderscheid tussen atheïsme en neutraliteit. In een neutrale omgeving opponeert men zich ook tegen het doordringen van de eigen mening.
Eigenlijk vind ik het wat grappig. Het zijn laatste stuiptrekkingen, die weinig verschil zullen maken. Want als er iets wel uit de studie blijkt is dat jongeren vooral voor zichzelf denken op religieus vlak en dat is best hoopgevend.
Natuurlijk zie ik in de comments op het repliekartikel van Johan Braeckman wel wat verwijten naar het Humanistisch Verbond. Ik zal het dus nog maar nog eens herhalen: we zijn de enige organisatie zonder bekeringsplicht en we willen aanzetten tot kritische reflectie. 'Denk zelf. Geloof mij niet' (Etienne Vermeersch). Als u nu tot een geloofsconclusie komt, is het voor ons ook goed. Het enige wat we vragen, is dat men anderen geen gedachten of voorschriften opdringt en het recht op zelfbeschikking laat (maar ik twijfel er niet aan dat dat natuurlijk de doorn in het oog is, namelijk het feit dat we een grens trekken in de inmenging bij anderen).
Als atheïst vind ik het wat grappig de manieren waarop ze onze levensbeschouwelijke overtuiging bestrijden. We hebben al erger meegemaakt dan een studie van militante theologen. Als het aan die tred verder gaat, zeggen ze binnen een paar decennia dat 'atheïsme niet tof is'. Dat hebben we dan ook weer gehad.
Het Vrije Woord
Foto © Jean Cosyn 
_Mario Van Essche Voorzitter Humanistisch Verbond
Meer van Mario Van Essche

_Recent nieuws

Bekijk alle nieuwe berichten

_Populair nieuws

Bekijk meer populair nieuws