Het Vrije Woord
Geschreven door Martin Harlaar
  • 1531 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

6 oktober 2021 Het Laatste Nieuws (uit het Land van Woke)
'I and some colleagues who I don't want to name and involve right now have been concerned about certain aspects of the way Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) efforts have been discussed and implemented over the past 3-4 years, especially during 2020. In particular, many of us are concerned about the way that anyone who tries to dissent on certain issues is immediately assumed to have racist or otherwise bigoted motives, which prevents the intellectual exploration of that issue, particularly the implications and consequences of proposed policies.' - Dorian S. Abbot
_Gelijke kansen of gelijke uitkomst?
Wat 'de Vader, de Zoon en de Heilige Geest' zijn voor de christenen, dat zijn 'Diversity, Equity & Inclusion' (DEI) voor de Social Justice Warriors (lees de serie Ben ik wel woke genoeg?). In de illustratie hierboven kunt u lezen dat Henri Drake schreef: 'We do not live in a meritocracy – DEI efforts are justified, necessary, and long overdue.' Als een rechtvaardige samenleving slechts kan worden bereikt door ervoor te zorgen dat elke sector een afspiegeling van die maatschappij vormt, dan is er nog veel werk aan de winkel. In het leger zouden mannen plaats moeten maken voor vrouwen, bij kinderdagverblijven zouden vrouwen plaats moeten maken voor mannen en in de thuiszorg zouden mensen met een migratieachtergrond plaats moeten maken voor mensen zonder migratieachtergrond. Moeten we zorgen voor 'equity' (gelijke uitkomst aan het eind van een traject) of voor 'equality' (gelijke kansen aan het begin van een traject)?
_Stel …
Stel, u zit in de sollicitatiecommissie van een academisch ziekenhuis en bent op zoek naar een kandidaat om de vacature 'Neurochirurg met specialisatie hersenchirurgie (M/V)' te vervullen. Bij het bepalen welke kandidaat het meest geschikt is, kan de commissie kiezen uit twee verschillende sets met selectiecriteria.
A: Diversity, Equity & Inclusion
B: Merit, Fairness & Equality
De keuze is snel gemaakt; de kandidaat (M/V) moet in ieder geval bewezen hebben zeer capabel te zijn en, maar dat spreekt voor zich, geen aandoeningen hebben die zijn/haar patiënten schade zouden kunnen berokkenen (bv. problemen met zijn/haar ogen of handen). 'Merit' staat dus met stip bovenaan het lijstje (als patiënt zou u toch ook behandeld willen worden door de beste chirurg en niet geïnteresseerd zijn in geslacht, seksuele voorkeur of etnische achtergrond van deze specialist?) De commissie kiest unaniem voor B.
Het spreekt voor u en de overige commissieleden vanzelf dat 'fairness' en 'equality' bij uw afwegingen een rol spelen. Het is niet voor niets dat er '(M/V)' achter de functie staat. Of de kandidaat een man of een vrouw is, mag natuurlijk geen rol spelen en zoiets als seksuele voorkeur komt zelfs niet aan de orde bij de sollicitatiegesprekken. U bent op zoek naar de beste neurochirurg met specialisatie hersenchirurgie. Zo simpel is dat.
Maar stel dat de directie van het academisch ziekenhuis, terwijl de sollicitatieprocedure nog in volle gang is, de commissie opdraagt om alsnog voor A te kiezen; ze hebben namelijk een richtlijn van het ministerie ontvangen waarin staat dat er bij aanstellingsprocedures voortaan uit moet worden gegaan van 'Diversity, Equity & Inclusion'. Het ministerie heeft zelfs extra financiële middelen ter beschikking gesteld om in het ziekenhuis een heuse 'DEI-manager' aan te stellen (DEI is een groeimarkt, maar dit terzijde).
De sollicitatiecommissie zit met de nieuwe richtlijn in haar maag en dringt er in een tussentiijds verslag op aan om te selecteren op basis van bewezen geschiktheid en ervaring. Het verslag lekt uit en er ontstaat een Twitter-storm. Verontwaardigde twitteraars laten geëmotioneerd weten dat academici die selecteren op basis van 'merit' niets te zoeken hebben in de academische wereld. Een rechtvaardige samenleving kan volgens de Social Justice Warriors slechts bereikt worden indien men steeds uitgaat van Diversity, Equity & Inclusion. Als men dat niet doet, dan is dat onmiskenbaar een teken van white privilege, racisme, transfobia en nog zo het een en ander. Het moet DEI zijn, discussie gesloten.
_Dat zal bij ons niet gebeuren?
Bovenstaand voorbeeld is weliswaar fictief, maar desalniettemin waarheidsgetrouw. Selecteren op basis van 'merit' is in de academische wereld geen vanzelfsprekendheid meer. Laat mij u een voorbeeld geven van een zaak die zich nog altijd voortsleept, in de USA (waar alles enkele decennia eerder gebeurt dan bij ons in de Lage Landen, dus er staat ons nog het een en ander te wachten).
Enkele dagen geleden kreeg ik een e-mail van een Russische 'Professor of Chemistry at the University of Southern California, working in the field of theoretical and computational quantum chemistry'. Zij stuurde een bijlage mee die geschreven is door Dorian S. Abbot, 'Associate Professor, University of Chicago, Department of the Geophysical Sciences'. Ik nam contact op met Abbot om te vragen of het goed was dat ik die bijlage zou gebruiken voor een artikel. Hij schreef: 'Yes, you can use the document. I think it's important for people to see and understand how these attacks are planned and carried out.'
U kunt de bijlage met links hier lezen. Oordeelt u zelf. Ik doe er het zwijgen toe.
Het Vrije Woord
In het kader van het 'Grote vragen'-project (Diversiteit & Dialoog staan daarin centraal) probeert Martin Harlaar, in samenwerking met het Humanistisch Verbond, tot de kern van belangrijke maatschappelijke thema's door te dringen. In 2021 verscheen zijn boek 'De getemde mens. Waar komt (volgens u) onze moraal vandaan?' en in 2022 'Ben ik wel woke genoeg?'. In januari 2024 verscheen 'Het gender-experiment'.
_Martin Harlaar Martin Harlaar (Amsterdam 1956) is historicus
Meer van Martin Harlaar

_Recent nieuws

Bekijk alle nieuwe berichten

_Populair nieuws

Bekijk meer populair nieuws