Vrijzinnig-humanistische dienstverlening

Morele dienstverlening is een belangrijke opdracht van de (georganiseerde) vrijzinnig-humanistische levensbeschouwing. Die dienstverlening richt zich op hulpvragen van mensen die het moeilijk hebben, maar omvat ook het geven van correcte informatie over bv. vragen die te maken hebben met het levenseinde. Ook mensen die interesse hebben in of op zoek zijn naar vrijzinnig-humanistisch geïnspireerde plechtigheden (lentefeest, feest vrijzinnige jeugd, geboorte, adoptie, huwelijk en samenwonen, uitvaart …) kunnen bij ons terecht. De vrijzinnig-humanistische consulenten in de huizenvandeMens, die verspreid zijn over heel Vlaanderen en Brussel, helpen u graag voort met al uw levensvragen en vragen over vrijzinnig-humanistische activiteiten en plechtigheden. De dienstverlening is volledig kosteloos. Alle informatie hierover en de contactadressen van de huizenvandeMens vindt u op de website van deMens.nu.

Ook bij het Humanistisch Verbond helpen we u graag verder voor een aantal van deze vragen en problematieken. De vrijzinnige overgangsfeesten, het lentefeest en het feest vrijzinnige jeugd, worden voornamelijk georganiseerd door lokale afdelingen van onze vereniging (zie hieronder). Verder voorzien wij in een correcte en discrete dienstverlening voor mensen die hun voorafgaande zorgplanning willen regelen en ‘hun papieren in orde willen brengen’ – het gaat dan concreet over de zogenaamde negatieve wilsverklaring (die valt onder de wet op de patiënten rechten) en de wilsverklaring euthanasie (die valt onder de wet inzake euthanasie). Wij geven u alle informatie, helpen u met het invullen van de documenten en beheren de administratie daarrond. Bovendien organiseren het nationaal secretariaat en onze afdelingen regelmatig informatie- en gespreksavonden over deze belangrijke problematiek.