Het Vrije Woord
Geschreven door Martin Harlaar
  • 2386 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

1 februari 2023 Woke Nederland: 'Sta op, spreek tegen!'
Recentelijk besprak ik het boek 'Wokeland' van auteur Coen de Jong. Hij schreef over de bovenlaag in de samenleving die zich bedreigd voelt door boze kiezers en die woke dogma's adopteert om zich idealistisch voor te doen en de 'witte' volksmassa overal de schuld van te geven. Ik moest daaraan denken toen Sigrid Kaag, vicepremier en minister van Financiën in het Kabinet-Rutte IV en leider van D66 (misschien wel de meest woke partij van Nederland) een oproep deed aan de Nederlandse bevolking: 'Sta op, spreek tegen!'. Laat mij het u uitleggen.
Kaag had een bijeenkomst belegd met wetenschappers, agenten, zorgpersoneel en leraren die vanwege hun werk zijn bedreigd. Ze is van plan om de komende tijd meer van dit soort bijeenkomsten te beleggen (er komen verkiezingen aan). Volgens Kaag is de voedingsbodem voor extreemrechts in Nederland 'zorgwekkend vruchtbaar'.
Ik was niet bij die bijeenkomst en baseer mij in hoofdzaak op wat ik hierover heb gelezen in Trouw (misschien wel de meest woke krant van Nederland). Ik zet voor u even de belangrijkste punten van Kaag op een rijtje:
  • Rechts-extremisme en complotdenken zijn een gevaar voor de democratie;
  • Eén op de vijf Nederlanders gelooft dat een kleine, geheime groep personen de wereldpolitiek beheerst;
  • 'Mensen die in complotheorieën geloven, worden aangewakkerd en aangemoedigd door een politieke stroming die de taal en tactiek van Amerikaans extreemrechts kopieert.'
Kaag vindt dat 'alle redelijke krachten' tegen deze ontwikkelingen stelling moeten nemen. 'Sta op, spreek tegen. (…) Natuurlijk is het soms verleidelijk voor een stille meerderheid om zich van het schreeuwen en schelden af te keren. Om het allemaal gewoon te negeren. Maar dat kan niet', aldus een strijdbare Kaag.
_'Een witte nationaalsocialististische etnostaat'
Kaag verwees ook naar de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en zei: 'Ook hij vraagt ons om te normeren en aan de samenleving te laten zien wat de grenzen zijn'.
DTN57
November 2022 publiceerde de NCTV het rapport Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 57 (DTN57). Ik haal er een paar punten uit die mij opvielen. U kunt het rapport hier downloaden.
Allereerst leerde ik een nieuw woord: accelerationisme. Volgens Wikipedia bestaat het woord pas sinds 2010. Wat lezen we op pagina 25 van het DTN57 over het accelerationisme? (De zinnen die mij opvielen heb ik vet gemaakt.)
'De voornaamste rechts-extremistische geweldsdreiging blijft voortkomen uit het accelerationisme. Net als veel andere rechts-extremistische stromingen is het accelerationisme op de omvolkingstheorie gebaseerd, waarbij aanhangers van het accelerationisme de nadruk leggen op het bespoedigen van een rassenoorlog. Met deze oorlog willen accelerationisten chaos creëren en het huidige politieke bestel vervangen door een witte nationaalsocialististische etnostaat. (…)'
'Er zijn waarschijnlijk een paar honderd Nederlandstalige aanhangers van dergelijk rechts-terroristisch gedachtegoed. Het aantal Nederlandstalige aanhangers lijkt sinds 2021 niet te zijn toegenomen. Ondanks deze stagnatie kent de beweging wel verloop: sommige personen verlaten accelerationistische netwerken en anderen komen er juist nieuw bij. Het Nederlandstalige rechts-terroristische milieu kent daarnaast een lage organisatiegraad. Van een enkeling gaat een geweldsdreiging uit. Ook het profiel van de aanhangers is ongewijzigd. Het gedachtegoed oefent met name een aantrekkingskracht uit op kwetsbare jongens en mannen van 13 tot 30 jaar oud, die vaak een instabiele thuissituatie kennen en soms kampen met psychosociale problemen of psychopathologische condities, wat het aangaan van sociale contacten bemoeilijkt. Zij komen via internet en online gaming in contact met het gedachtegoed.' [p.25]
Ik vat het even voor u samen: Het voornaamste rechts-extremistische gevaar in Nederland wordt gevormd door niet meer dan een paar honderd, ongeorganiseerde jonge mannen met psychische problemen die een witte, nationaalsocialistische etnostaat willen instellen.
Uit de woorden van vicepremier Kaag meende ik toch te moeten opmaken dat het gevaar van extreemrechts veel groter is, onrustbarend groot. U en ik, de redelijke krachten, dienen immers stelling te nemen, op te staan, tegen te spreken.
_Wet Politieke Partijen
Ik wil best stellingnemen, opstaan en tegenspreken, maar ik ken eerlijk gezegd geen enkele partij die het huidige politieke bestel in Nederland wil vervangen door 'een witte nationaalsocialistische etnostaat'. Toch diende het Kabinet-Rutte IV in december 2022 een wetsvoorstel in: de Wet Politieke Partijen. De WPP moet het mogelijk maken om ondemocratische partijen gemakkelijker te verbieden. Volgens Kaag wordt extreemrechts steeds zichtbaarder en vindt het zijn 'weerklank in de gangbare politiek'. Zij doelde hierbij op Forum voor Democratie (FvD) van Thierry Baudet.
Verwacht van mij als 'old school' pacifistisch socialist niet dat ik de loftrompet ga steken over de politicus Baudet, maar ik daag u uit om in de standpunten van FvD iets te vinden dat naar uw oordeel het verbieden van deze partij zou kunnen rechtvaardigen. Ja maar, zult u misschien tegenwerpen, Baudet en andere FvD-politici hebben toch uitlatingen gedaan die u en ik verwerpelijk vinden. Dat kan zo zijn, maar de vraag blijft, is dat in een democratie een voldoende reden om een politieke partij te verbieden? U kent dat 'ouderwetse', onwoke begrip vast wel: vrijheid van meningsuiting. Wij zijn er allemaal vóór als het onszelf betreft, maar we hebben er ernstige bedenkingen bij als het gaat om meningen die sterk van die van ons afwijken. Kaag zegt, wijzend naar de 'zorgwekkend vruchtbare' voedingsbodem voor extreemrechts, dat er haast is geboden met het invoeren van de Wet Politieke Partijen.
Verkiezingsaffiches Pacifistisch Socialistische Partij (1971) en Democraten 66 (1977)
_D66 is woker dan woke
Nog altijd bestaat het misverstand dat woke iets is van extreemlinks. Woke kent weliswaar (extreem)linkse inspiratiebronnen, zoals Malcolm X ('de witte man is de duivel'), Franz Fanon ('de reinigende kracht van geweld') en Michel Foucault ('seks met minderjarigen moet niet strafbaar zijn'), maar woke heeft zich in rap tempo verspreid over grote delen van de samenleving. We dienen bepaalde woorden niet meer te gebruiken en bepaalde opvattingen niet meer te uiten. We moeten ons schamen voor onze geschiedenis. En zo'n affiche als dat van de PSP uit 1971, dat kan natuurlijk ook niet meer in deze tijd. In 2012 verwijderde Facebook dit affiche al eens van haar platform. Facebook is woke. Facebook is het D66 van de sociale media.
Democraten 66 begon in 1966 als een gematigd progressieve partij, links van de liberalen, rechts van de sociaaldemocraten. Een decennium later afficheerde de partij zichzelf als 'het redelijk alternatief'. En nu is D66 woker dan woke. Hoe woke? Laten we even kijken naar hun standpunt inzake 'transgender personen', want dat is een aardige graadmeter als het om het woke-gehalte van een politieke partij gaat. Trans is namelijk hot, héél hot, en héél erg woke!
_'Thierry Baudet heeft mij geïnspireerd'
Op 25 februari 2021 verscheen er op de website van D66 een artikel met als titel 'Geef transgender personen zorg zonder stigma'. Het was geschreven door Vera Bergkamp, Tweede Kamerlid voor D66, en Lisa van Ginneken, voorzitter van de transgender belangenorganisatie Transvisie. Van Ginneken (1972), vader van een zoon, begon in 2014 aan de transitie van man naar vrouw. Ze werd op 31 maart 2021 geïnstalleerd als Tweede Kamerlid voor D66. D66 liet trots op de website weten dat Van Ginneken het eerste transgender lid van de Tweede Kamer ooit was, maar haastte zich erbij te zeggen dat zij daar zit 'vanwege haar kwaliteiten in de politieke arena'.
Bron: website D66
De eerste twee alinea's van het artikel dat Bergkamp en Van Ginneken samen schreven luiden:
'Transgender personen die een medische behandeling willen om hun lichaam te laten aansluiten bij wie ze zijn, gaan niet naar een arts, maar naar een psycholoog. Dat is raar, want de zorgvraag is immers in essentie lichamelijk. Toch is het de praktijk in ons land.'
'De psycholoog doet eerst een behoorlijk vergaand onderzoek; zo vergaand dat daarbij vaak ook familieleden betrokken worden; ook als de transgender persoon meerderjarig is. De psycholoog bepaalt vervolgens of iemand door mag naar de medische behandelingen. D66 wil deze stap in het traject aanpassen. Het uitgebreide psychologische onderzoek geeft transgender personen ten onrechte een psychisch stigma, werkt vertragend en is onnodig. Transgender personen moeten in vrijheid voor hun eigen medische behandeling kunnen kiezen. Het fundamentele recht op zelfbeschikking geldt immers voor iedereen. Ook voor transgender personen.'
Laten we even stilstaan bij de openingszin: 'Transgender personen die een medische behandeling willen om hun lichaam te laten aansluiten bij wie zij zijn.'
Vraag: Wie dienen wij te beschouwen als transgender personen? Alle personen die zeggen dat ze transgender zijn? Als we die definitie accepteren, dan is er inderdaad geen psychologisch onderzoek nodig. Maar we weten dat er de laatste jaren een enorme toename is geweest van met name meisjes die rond het begin van de puberteit, en voor hun omgeving totaal onverwacht, zeggen dat ze zich niet goed voelen in hun lichaam en een jongen willen worden. We weten dat er de nodige beïnvloeding is door leeftijdsgenootjes. We weten dat sociale media een grote rol spelen. En we weten dat bij veel van die meisjes sprake is van andere problemen waar psychologen en psychiaters meer verstand van hebben dan chirurgen.
Mij vielen de paralellen op met wat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in DTN57 schrijft over jongens en mannen:
'Het gedachtegoed oefent met name een aantrekkingskracht uit op kwetsbare jongens en mannen van 13 tot 30 jaar oud, die vaak een instabiele thuissituatie kennen en soms kampen met psychosociale problemen of psychopathologische condities, wat het aangaan van sociale contacten bemoeilijkt. Zij komen via internet en online gaming in contact met het gedachtegoed.'
In de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw was er een enorme toename van het aantal meisjes en jonge vrouwen dat kampte met eetstoornissen (anorexia en bulimia). Zij vonden zichzelf te dik. Hun zorgvraag was ook lichamelijk. Maar velen bleken psychosociale problemen of psychopathologische condities te hebben. Is dat bij de meisjes die twijfelen over hun 'genderidentiteit' echt zoveel anders? Hadden de medici in de jaren zeventig en tachtig – in naam van het recht op zelfbeschikking – dan ook maar in de zelfidentificatie ('ik ben te dik') van deze meisjes en jonge vrouwen mee moeten gaan en dieetpillen moeten verstrekken of liposuctie moeten uitvoeren?
Het is misschien niet woke om te zeggen, maar er zijn naast overeenkomsten ook verschillen in hoe jongens en meisjes met (psychische) problemen omgaan. Dat heeft niet alleen met cultuur te maken, maar ook met biologie. Jongens en mannen zijn meer geneigd om hun problemen af te reageren op de buitenwereld, meisjes en vrouwen meer op zichzelf.
Wij, 'redelijke krachten', zijn bang dat de kwetsbare jongens en mannen die in de DTN57 worden beschreven een potentieel gevaar vormen voor onze democratie, maar al die kwetsbare meisjes en vrouwen die een gevaar vormen voor zichzelf, ach, daar maken we ons niet druk over. Daar stappen we overheen uit naam van het recht op zelfbeschikking.
We horen en lezen dat onderzoek heeft uitgewezen dat er in Nederland maar heel weinig transgender personen zijn die achteraf spijt hebben, maar het aantal detransitioners is de laatste jaren in een aantal landen sterk toegenomen. Maar daar zijn ze niet zo streng als bij ons, hoor ik u denken. Dat zou heel goed het geval kunnen zijn. Des te meer reden om de regels niet te versoepelen, lijkt mij.
_Tot slot
Het lijkt van D66 dan wel heel progressief om in naam van het recht op zelfbeschikking 'transgender personen' in vrijheid voor hun eigen medische behandeling te laten kiezen, maar ik ben geneigd om het onverantwoord en onbarmhartig te noemen. Ik pleit ervoor om in deze tijden, waarin sprake is van een toename van met name het aantal meisjes dat met een transitie wil beginnen, nog zorgvuldiger te werk te gaan dan nu al gebeurt in België en Nederland. Wie wil weten waarom dat verstandig zou zijn raad ik aan om twee artikelen te (her)lezen die op de website van het Humanistisch Verbond werden gepubliceerd: 'Female who lives as a man' en 'In transitie gaan was het domste wat ik had kunnen doen'. In dat laatste artikel vertelt een spijtoptant:
'Ik ben eerder dit jaar teruggegaan naar de kliniek om verhaal te halen. Ik heb gezegd: ik was een tiener, waarom zijn jullie meegegaan in de onrealistische ideeën die ik over mezelf had? Jullie hebben gedaan alsof ik een volwassene was. Ze antwoordden: je wilde het zelf. Maar hoe kan een jongen van zeventien met allerlei mentale problemen weten wat goed voor hem is?'
Volgens het woker dan woke D66 moet het makkelijker worden voor jongeren om aan een transitie te beginnen (kijk ons redelijke democraten eens idealistisch en woke zijn!) en het moet ook makkelijker worden om politieke partijen te verbieden (domme witte mensen zouden wel eens op de verkeerde partij kunnen stemmen). Ik zeg: Sta op en spreek deze onzalige ideeën tegen!
Lees hier Martin Harlaars recensie van Wokeland, het boek van Coen de Jong.
Het Vrije Woord
In het kader van het 'Grote vragen'-project (Diversiteit & Dialoog staan daarin centraal) probeert Martin Harlaar, in samenwerking met het Humanistisch Verbond, tot de kern van belangrijke maatschappelijke thema's door te dringen. In 2021 verscheen zijn boek 'De getemde mens. Waar komt (volgens u) onze moraal vandaan?' en in 2022 'Ben ik wel woke genoeg?'. In januari 2024 verscheen 'Het gender-experiment'.
_Martin Harlaar Martin Harlaar (Amsterdam 1956) is historicus
Meer van Martin Harlaar

_Recent nieuws

Bekijk alle nieuwe berichten

_Populair nieuws

Bekijk meer populair nieuws