Het Vrije Woord
Geschreven door Anna Goovaerts
  • 1765 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

20 juni 2019 Wereldvluchtelingendag: wereldwijd nog nooit zo veel mensen op de vlucht
Het is vandaag Wereldvluchtelingendag. Wereldwijd staan op 20 juni mensen stil bij de moed en kracht van de bijna 72 miljoen vluchtelingen. Dat aantal is een record, zo blijkt uit het jaarlijkse rapport van de UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie.
Volgens UNHCR waren nog nooit zo veel mensen op de vlucht voor oorlog, vervolging en inbreuken op de mensenrechten als op dit moment. UNHCR meldt dat tweemaal zoveel mensen op de vlucht zijn als twintig jaar geleden en dat het aantal ontheemden vorig jaar groeide met 2,3 miljoen mensen.
_Polarisering
De VN-Vluchtelingenorganisatie dringt aan op meer solidariteit voor vluchtelingen. Filippo Grandi, Hoog Commissaris voor de Vluchtelingen, hekelt de verdere polarisering van de wereld en het gebrek aan solidariteit: "De VN-Veiligheidsraad slaagt er niet meer in om gemeenschappelijke standpunten te vinden, als het om humanitaire kwesties gaat." Volgens Grandi dragen de westerse landen lang niet de grootste last. Het UNHCR-rapport toont dat het voorbije jaar een derde van de vluchtelingen wereldwijd een toevlucht vond in de armste landen. Vier op de vijf vluchtelingen komen in een buurland van hun eigen land terecht, en dus niet in Europa of de Verenigde Staten. De rijke landen hebben samen slechts 16 procent van de vluchtelingen opgenomen. Bij de vijf landen die het meeste vluchtelingen herbergen, is Duitsland het enige westerse land. Vorig jaar waren er in Duitsland 1,1 miljoen erkende vluchtelingen en ongeveer 370 000 asielzoekers, over wiens aanvraag nog geen beslissing gevallen was. Er waren enkel meer vluchtelingen in Turkije (3,7 miljoen), Pakistan, Oeganda en Soedan.
_Goede voorbeelden
Grandi roept op om een voorbeeld te nemen aan landen en gemeenschappen die blijk geven van vrijgevigheid en solidariteit. Hij looft ook de enorme betrokkenheid van de vele organisaties en individuele mensen die wereldwijd het lot van vluchtelingen aantrekken en hen naar beste vermogen trachten te helpen.
_Wij zijn solidair
Ook het Humanistisch Verbond is solidair met vluchtelingen. Op verschillende plaatsen organiseren onze vrijwilligers activiteiten en acties waarmee we medemenselijkheid naar vluchtelingen in de praktijk brengen. Zo is er in Broechem een structurele samenwerking met het Fedasil-opvangcentrum. Onze lokale afdeling organiseert er op een laagdrempelige manier gemeenschapsvormende en educatieve groepsactiviteiten waaraan alle bewoners van het opvangcentrum kunnen deelnemen. Met wandelingen voor jong en oud die ook buitenstaanders aanspreken, maakt onze afdeling bovendien verbinding en interactie mogelijk tussen de asielzoekers en de buitenwereld. In Mechelen wordt al enkele maanden samengewerkt met Welcome in Mechelen (WiM), een initiatief van Mechelaars dat is uitgegroeid tot een heus netwerk van geëngageerde burgers. WiM ondersteunt vluchtelingen en nieuwkomers en helpt hen op een warme en menswaardige manier integreren.
_Verbinding door wereldrecord frieten bakken
In Mechelen staat Wereldvluchtelingendag dit jaar in het teken van internationale verbinding en samenwerking. Op 21 juni zal Welcome in Mechelen er op een positieve en ludieke manier de aandacht vestigen op het lot van vluchtelingen. Dat doen ze door de organisatie van het 'wereldrecord frietjes bakken met zo veel mogelijk Mechelaars van alle mogelijke nationaliteiten'. Humanistisch verbond is ondersteunende partner, samen met o.a. Stad Mechelen, Mondiale Raad van Mechelen, Noodopvangcentrum Zwartzustersvest, Steunpunt Asiel en Migratie, Dossinkazerne, De Grond der Dingen, 't Arsenaal/Lazarus, ROJM, Vormingplus Mechelen, 11.11.11 Mechelen, Oxfam-Wereldwinkel Mechelen, Hart boven Hard Mechelen, Internationaal Comité ...
_Doe mee
Wie wil helpen bij dit wereldrecord, kan naam, voornaam, nationaliteit, origine en gsm-nummer mailen naar [email protected] of een sms sturen naar 0477 28 02 57. Supporters zijn welkom op de binnenplaats van het stadhuis van Mechelen op vrijdag 21 juni vanaf 14.00 uur.
_Doe mee
None
Het Vrije Woord
-
_Anna Goovaerts Educatief medewerker Humanistisch Verbond Nationaal
Meer van Anna Goovaerts

_Recent nieuws

Bekijk alle nieuwe berichten

_Populair nieuws

Bekijk meer populair nieuws