Vrijzinnige Vrouwen
Geschreven door Opinie
  • 1698 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

8 maart 2021 Het herstel na COVID-19 zal ook voor vrouwenrechten een test zijn
Dit jaar is het een bijzondere Internationale Vrouwendag. Het is niet alleen exact 110 jaar geleden dat de eerste Internationale Vrouwendag plaatsvond en meer dan een miljoen vrouwen en mannen de krachten bundelden en hun stem lieten horen voor gelijke rechten.
We staan op deze acht maart ook op een belangrijk keerpunt. Het afgelopen jaar zijn vele van onze levens tijdelijk stilgelegd door de ergste gezondheidscrisis in generaties. Vrouwen werden onevenredig zwaar getroffen door deze pandemie. Terwijl ze in onze ziekenhuizen en woonzorgcentra in de vuurlinie van de strijd tegen COVID-19 staan, betalen ze zowel economisch als sociaal een hogere prijs. Huiselijk en gendergerelateerd geweld is toegenomen en vrouwen namen een groter deel van de huishoudelijke taken op zich. Uit de maandelijkse werkloosheidscijfers van Eurostat blijkt dat, hoewel het werkloosheidspercentage onder mannen in december 2020 steeg van 6,2% naar 7,1%, de stijging onder vrouwen groter was: van 6,7% naar 7,9%.
In de komende jaren moeten we onze samenleving en onze economie heropbouwen; beter dan ervoor. Als we willen groeien en bloeien na corona, hebben we een erg brede aanpak nodig die alle talent kansen geeft, in het bijzonder vrouwen.
Hoe krijgen we dat voor elkaar?
Allereerst moeten we voorbij de ideologische debatten uit het verleden. Gelijkheid tussen vrouwen en mannen is verankerd in artikel 23 van het Europese Handvest van de grondrechten. Over dit recht kan niet worden onderhandeld. Het is een van de fundamentele pijlers waarop onze Europese samenleving is gebouwd.
Ten tweede moeten we meer dan ooit de economische voordelen van gendergelijkheid uitleggen en verdedigen. Natuurlijk is gendergelijkheid in eerste instantie ethisch juist. Maar gelijke kansen zijn ook van belang om sociale en economische vooruitgang mogelijk te maken. Als vrouwen floreren, dan floreert de hele samenleving. Gendergelijke samenlevingen zijn rijkere samenlevingen, in alle betekenissen van het woord. Volgens alle onderzoeken presteren gendergelijke economieën dan ook veel beter.
Of we erin slagen om in onze wederopbouw beter te doen dan vandaag, hangt af van de keuzes die we maken in onze post-COVID herstelplannen. Er biedt zich een unieke kans aan om efficiënter en inclusiever weder op te bouwen door meer vrouwen te laten deelnemen aan het economische leven en door de inkomensongelijkheid aan te pakken. Als we op lange termijn een veerkrachtige economie willen opbouwen, moeten we die genderkwesties aanpakken die vrouwen vandaag gelijke rechten en kansen ontzeggen. Daarom moeten we een succesvol genderbeleid integreren in onze Europese stimulus- en herstelplannen. Gendergelijkheid en, breder, inclusiviteit zijn cruciaal als we na corona de grote economische omslag willen maken. Als we erin slagen het volledige economische en ondernemerspotentieel van vrouwen te ontsluiten, zullen we sterkere economieën en meer weerbare samenlevingen bouwen.
Ten derde moeten we ook op internationaal vlak onze inspanningen opdrijven. Vrouwen en meisjes zijn vaak de eerste slachtoffers van crisissen. Dat is tijdens deze coronacrisis niet anders. Deze ernstige gezondheidscrisis heeft in grote delen van de wereld de kwetsbare positie van meisjes en vrouwen blootgelegd, vooral dan in fragiele landen en door conflicten getroffen regio's. Daarom is het van belang dat de nieuwe Amerikaanse regering weer aan tafel komt om samen met ons en wereldwijd te strijden voor de rechten van meisjes en vrouwen. Maar als wereldleider op het vlak van internationale ontwikkeling heeft Europa een bijzondere verantwoordelijkheid. We moeten alles op alles zetten om een humanitair en duurzaam antwoord te bieden op de pandemie: een betere toegang van meisjes en vrouwen tot onderwijs en gezondheidszorg, inclusief hun seksuele en reproductieve rechten en gezondheid, en hen ondersteunen in hun tocht naar economische onafhankelijkheid.
Eén opiniestuk op Internationale Vrouwendag zal niet volstaan om er te komen. Dat vergt vele jaren van volgehouden inspanningen. Laten we dit moment aangrijpen om die meer inclusieve en zorgzame samenlevingen op te bouwen waarin gelijke rechten voorop staan, niet alleen op papier, maar ook in het dagelijks leven. Niet alleen vrouwen, maar ook mannen zullen hier sterker uit komen. Omdat gelijke rechten voor beiden een stap voorwaarts zijn, waardoor ook mannen uit hun traditionele rol kunnen breken en stereotypen van zich afschudden.
Het zal niet makkelijk zijn. Maar het is mogelijk.
Alexander De Croo, Eerste Minister van België
Xavier Bettel, Eerste Minister van Luxemburg
Klaus Iohannis, President van Roemenië
Kaja Kallas, Eerste Minister van Estland
Stefan Löfven, Eerste Minister van Zweden
Sanna Marin, Eerste Minister van Finland
Micheál Martin, Eerste Minister van Ireland
Kyriakos Mitsotakis, Eerste Minister van Griekenland
Pedro Sánchez, Eerste Minister van Spanje
Ursula von der Leyen, Voorzitster van de Europese Commissie
Deze opiniebijdrage werd op Internationale Vrouwendag 2021 gepubliceerd in De Standaard, Le Soir en een reeks andere Europese kranten.
_Internationale Vrouwendag 2021
Bekijk hier de andere bijdragen ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag 2021.
Vrijzinnige Vrouwen
-
_Opinie -
Meer van Opinie

_Recent nieuws

Bekijk alle nieuwe berichten

_Populair nieuws

Bekijk meer populair nieuws