Het Vrije Woord
Geschreven door Martin Harlaar
  • 1162 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

30 juni 2021 Ben ik wel woke genoeg? (9)
Vroeger zag je op toiletten wel eens bordjes met de vrouwvriendelijke tekst 'Heren doe de bril omhoog, de dames zitten ook graag droog'. In veel gebouwen waren er aparte toiletten voor vrouwen en mannen, zodat de bril op het damestoilet omlaag kon blijven. Wat wij ons als samenleving tot enkele jaren geleden nooit realiseerden, was dat we met die gescheiden toiletten alleen al in de Lage Landen vele tienduizenden mensen kwetsten. Maar we zijn wakker geschud, we zijn woke. Weg met aparte toiletten voor mannen en vrouwen! Leve het genderneutrale toilet! Weer een probleem opgelost. Samen op weg naar de inclusieve samenleving, ja gezellig!
_Politieke correct
gen·der·neu·traal (bijvoeglijk naamwoord) geen onderscheid makend tussen de seksen en de daaraan toegeschreven eigenschappen, gedragingen en voorkeuren: een genderneutraal toilet te gebruiken door vrouwen, mannen en transgenders
Enkele jaren geleden begon het genderneutrale toilet aan zijn opmars. Het moest de oplossing bieden voor een probleem, namelijk dat van de discriminatie en uitsluiting van transgendervrouwen en -mannen. Ik ben zeer gekant tegen discriminatie en uitsluiting, maar ik bespeur bij mijzelf een toenemende weerzin tegen politieke correctheid (leest allen het boek Policor in de polder en ervaar dezelfde weerzin). Ik vrees dat de opmars van het genderneutrale toilet in onze contreien vooral met de politieke correctheid van beleidsmakers en bestuurders te maken heeft.
Transgenders zouden problemen hebben met gescheiden toiletten en het genderneutraal maken van toiletten zou de oplossing zijn. Maar de meningen onder zowel de transgenders als cisgenders zijn verdeeld. Voor de goede orde: er zijn aanzienlijk meer transvrouwen dan transmannen. Stel dat na onderzoek zou blijken dat een meerderheid van de transgendervrouwen en een meerderheid van de cisgendervrouwen tegen genderneutrale toiletten is om redenen van privacy (je voelt je minder op je gemak als je de toiletruimte met mannen moet delen) en hygiëne (mannen doen niet altijd de bril omhoog), zouden de besluiten dan teruggedraaid worden? Ik vermoed van niet. Het invoeren van genderneutrale toiletten zou heel goed een kwestie van imagoverbetering van beleidsmakers en bestuurders kunnen zijn in reactie op woke-eisen: kijk mij/ons eens inclusief zijn. Wij hebben een verzoek ontvangen uit een kwetsbare groep, dus wij laten zien hoe inclusief wij zijn. Ik zou deze discussie over toiletten in de Lage Landen 'woke light' willen noemen. Het kan ook anders, heel anders, maar eerst kort iets ter overdenking voor beleidsmakers en bestuurders.
_Intermezzo
Er leven in de Lage Landen veel meer moslims dan transgenders. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: 'Als iemand zijn behoefte doet, laat hij zich dan niet wenden tot de Qiblah (= de gebedsrichting, Mekka) of er zijn rug naar toekeren'. Mijn vraag aan alle politiek correcte beleidsmakers en bestuurders: zou u overwegen, indien u daar de bevoegdheid voor had, om voor de moslimminderheid iets te doen aan alle wc-potten die de verkeerde richting uit staan?
Mocht u denken dat deze vraag puur hypothetisch is, dan moet ik u gerust- of teleurstellen. Een oud nieuwsfeitje uit Den Haag. Woningbouwvereniging Haag Wonen liet zo'n twintig jaar geleden een aantal van haar woningen opknappen. Een deel daarvan was bestemd voor Turkse senioren. De woningen werden zo ingericht dat 'de Turkse man bezoek kan ontvangen zonder dat de visite zijn vrouw hoeft te ontmoeten en zonder dat zij zich volledig in een kamer hoeft af te zonderen. Om dat te bereiken is de keuken van twee kanten toegankelijk' en 'een ander bijzonder detail is het feit dat de toiletpotten niet met hun achterkant naar het oosten staan. Dat willen moslims beslist niet', zo viel te lezen in een artikel in het verenigingsblad. De extra kosten van de aanpassingen bedroegen € 32 600 per woning.
_Woke extra strong
In de USA mogen we de discussie over openbare toiletten gerust 'woke extra strong' noemen. We dienen ons wel te realiseren dat de wetgeving in de USA een heel bijzondere geschiedenis kent. In de jaren 1880-1965 werden er op lokaal en deelstaatsniveau zogenaamde Jim Crow-wetten ingevoerd die ten doel hadden witte en zwarte Amerikanen van elkaar te scheiden. Verder kunnen er op lokaal en deelstaatsniveau nog altijd wetten aangenomen worden die het transgenders verbieden om gebruik te maken van openbare toiletten anders dan die in overeenstemming zijn met hun geboortegeslacht. Dan nu een voorbeeld van 'woke extra strong'.
Mag ik u voorstellen aan Tynslei Spence-Mitchell (She/Her). Zij typeert zichzelf op haar LinkedIn-pagina als 'inclusion enthusiast committed to advancing equity wherever I go'. 'Inclusion' wil zeggen achtergestelde groepen in de samenleving betrekken bij het geheel. 'Equity' is niet hetzelfde als gelijke kansen, maar heeft meer te maken met het zorgen voor gelijke uitkomsten (denk bijvoorbeeld aan positieve discriminatie om meer vrouwen of personen uit minderheidsgroepen aan een baan te helpen).
Bron: Twitter
'DPA': Doctor of Public Administration. 'WCUCBPN': West Chester University, College of Business and Public Management. 'Womanist': Aanhangster van een sociale theorie die gebaseerd is op de geschiedenis en de alledaagse ervaringen van zwarte vrouwen. 'DEI': Diversity, Equity en Inclusion
Tynslei Spence-Mitchell schreef in 2020 een artikel met als titel Restroom restrictions: How race and sexuality have affected bathroom legislation oftewel Toiletbeperkingen: Hoe ras en seksualiteit de wetgeving inzake openbare toiletten hebben beïnvloed.
Zoals gezegd bestaat er op verschillende plekken in de USA op lokaal en deelstaatniveau wetgeving die het transvrouwen verbiedt om gebruik te maken van openbare toiletten voor vrouwen en die het transmannen verbiedt om gebruik te maken van openbare toiletten voor mannen. Begrijpelijk – en wat mij betreft zeer terecht – wordt er tegen deze wetgeving geprotesteerd.
Als er in de Lage Landen een vergelijkbare wetgeving zou bestaan, waar zou dan de legitimering van dergelijke wetgeving gezocht worden? Ik vermoed in de eerste plaats in de Bijbel. Deuteronomium 22:5: 'Een vrouw mag geen mannenkleren dragen en een man geen vrouwenkleren. Van iedereen die zoiets doet, heeft Jahwe uw God een afschuw'. En de afschuw van Jahwe is de afschuw van de gelovige die recht in de leer is.
In de USA zal deze bijbelse herkomst bij de voorstanders van dergelijke wetgeving ongetwijfeld een rol spelen, maar de tegenstanders in Critical Race Theory-kringen zoeken de herkomst elders. Zoals een hamer overal spijkers ziet, zo ziet men in CRT-kringen overal (institutioneel) racisme.
Volgens aanhangers van de Critical Race Theory is de (in dit geval Amerikaanse) samenleving institutioneel racistisch. Elk maatschappelijk probleem bekijken zij door de racismelens. Ook het probleem met transvrouwen. Tynslei Spence-Mitchell schrijft: Het probleem met transvrouwen is niet alleen discriminatie op basis van genderidentiteit, het heeft zijn wortels in de racistische ideologieën rond zwarte seksualiteit. Centraal in het betoog van Tynslei Spence-Mitchell staat de bedreiging voor de vruchtbaarheid van cis-witte vrouwen. Het artikel begint met een samenvatting die ik zo goed mogelijk voor u heb trachten te vertalen:
Dit onderzoek laat zien hoe de huidige wetgeving inzake openbare toiletten die transgenders discrimineert, geworteld is in dezelfde discriminerende praktijken die het Jim Crow-beleid inzake openbare toiletten mogelijk maakte.
Seksualiteiten die worden beschouwd als niet-wit, niet-heteroseksueel of niet-cisgender, worden beschouwd als 'afwijkend', omdat ze als een bedreiging worden gezien voor de vruchtbaarheid van cis-witte vrouwen. Dit onderzoek beschrijft hoe stereotypen over seksualiteit zijn gedefinieerd tussen witte en zwarte mannen en vrouwen, homoseksuelen en transgenders (met de nadruk op transvrouwen).
Het artikel is als volgt opgebouwd:
  1. INTRODUCTION
  2. WHITE FEMININITY AS A TOOL OF WHITE SUPREMACY
  3. BLACK SEXUALITY AS A THREAT TO WHITE FEMININITY
  4. THE THREAT OF THE BLACK WOMAN IN THE RESTROOM
  5. TRANS SEXUALITY AS A THREAT TO WHITE SEXUALITY
  6. TRANS SEXUALITY AS A THREAT TO WHITE SEXUALITY IN THE RESTROOM
  7. CONCLUSION
Ik heb enkele essentiële zinnen en passages uit het drieduizend woorden lange artikel vertaald.
Blanke vrouwen zijn verheven tot de standaard waaraan alle vrouwelijkheid moet worden gelijkgesteld.
Tijdens het Jim Crow-tijdperk werd het beleid van gescheiden toiletten toegepast om te voorkomen dat Afro-Amerikaanse vrouwen samen met blanke vrouwen naar het toilet gingen, vanwege negatieve seksuele stereotypen. In het huidige beleid mogen transvrouwen het toilet niet met andere vrouwen gebruiken vanwege negatieve stereotypen rond hun seksualiteit.
De seksualiteit van zwarte mannen is historisch zo geconstrueerd dat zij een bedreiging vormt voor de blanke suprematie door haar te bestempelen als een bedreiging voor de seksualiteit van blanke vrouwen.
Omdat zowel Afro-Amerikaanse mannen als vrouwen als hyperseksueel werden beschouwd, werd aangenomen dat soa's (seksueel overdraagbare aandoeningen) een probleem waren dat alleen Afro-Amerikanen teisterde.
Veel plaatsen boden alleen een unisex-toilet voor Afro-Amerikaanse mensen. (…) Door hen [zwarte vrouwen, MH] te onderwerpen aan het gebruik van dezelfde faciliteiten als mannen, wordt hun vrouwelijkheid verdrongen door hun vrouwelijkheid te minimaliseren in vergelijking met blanke vrouwelijkheid.
Net als zwarte seksualiteit wordt transseksualiteit (in het bijzonder transvrouwen) sociaal gezien beschouwd als een bedreiging voor het blanke vrouw-zijn. Aangezien transvrouwen niet het geslacht hebben dat hen bij hun geboorte is toegewezen, schenden zij de blanke suprematie van wat vrouwelijkheid zou moeten zijn.
Transvrouwen, zelfs blanke transvrouwen, kunnen het toegewezen toilet voor vrouwen niet gebruiken omdat ze historisch gezien als een gevaar voor blanke vrouwen werden beschouwd. Transseksualiteit, zonder het vermogen om zich voort te planten, ontkracht de grote verantwoordelijkheid van blanke vrouwelijke seksualiteit voor blanke suprematie: moederschap. Zonder de mogelijkheid om kinderen te dragen, worden transvrouwen gekarakteriseerd als mannen in de ruimte van vrouwen in plaats van de vrouwen die ze zijn.
Het probleem met transvrouwen is niet alleen discriminatie op basis van genderidentiteit, het heeft zijn wortels in de racistische ideologieën rond zwarte seksualiteit.
Omdat zwarte mannen als bedreigend voor blanke vrouwen worden beschouwd, zou een zwarte transvrouw net zo bedreigend zijn aangezien het "voormalige zwarte mannen" toegang zou geven tot blanke vrouwelijke ruimtes, en vervolgens blanke vrouwen.
Conclusie. De antitransbadkamerwetgeving is het bastaardkind van het Jim Crow-beleid inzake openbare toiletten. Veel van dezelfde ideologieën die momenteel tegen transvrouwen worden gebruikt, werden gebruikt om te voorkomen dat Afro-Amerikaanse vrouwen gebruik konden maken van dezelfde badkamers als blanke vrouwen. Beide groepen werden verondersteld geslachtsziekten te hebben en seksueel pervers te zijn, en een bedreiging voor de blanke cisgender vrouwelijkheid, die is geconstrueerd om samen te werken met blanke suprematie.
_Tot slot
Het zal nog wel even duren voordat de discussie over genderneutrale toiletten in de Lage Landen even ideologisch en even 'woke extra strong' wordt als die in de USA. Ik twijfel er echter niet aan dat we pogingen daartoe zullen zien, ook al zullen die anders van aard zijn, aangezien wij hier geen Jim Crow-wetten hebben gehad. Maar wees op uw hoede, beleidsmakers en bestuurders, zodra u de term 'institutioneel racisme' hoort. U kunt daar met geen mogelijkheid iets tegenin brengen, want volgens de 'social justice warriors' is institutioneel racisme overal en als u het bestaan van institutioneel racisme durft te betwijfelen, dan komt dat omdat u zelf (al dan niet onbewust) racistisch bent. Hoezeer het ook tegen uw aard ingaat, discussiëren met dit soort lieden in de hoop dat zij de redelijkheid van uw standpunt gaan inzien is totaal zinloos en elke toegeving aan een eis van hen zal in de praktijk onomkeerbaar blijken en zal u steeds verder in de problemen brengen.
Het laatste woord over genderneutrale toiletten geef ik aan Sunniva uit Amsterdam. Imagogevoelige bestuurders en beleidsmakers zullen aan de wens van deze transvrouw geen boodschap hebben, want zij spreekt slechts namens zichzelf en vertegenwoordigt geen belangengroepering die voor negatieve media-aandacht kan zorgen.
Sunniva: Ik wil mijn toilet niet delen met mannen, want die vind ik over het algemeen beesten als het aankomt op openbare toiletten. Ik heb geen zin om op een wc-bril te zitten die onder de urine zit.
Vraag: Oké, maar vind je het niet bijdragen aan gendergelijkheid?
Sunniva: Nee, het is toch gek dat gendergelijkheid opeens een rol moet gaan spelen op de wc? Ik vind dat idioot, het komt puur doordat er de laatste tijd veel gezeik is in de media rondom transgenders. Andere mensen gaan opeens voor ons bepalen wat goed voor ons is.
Vraag: Zeg je daarmee dat beleidsmakers dus niet goed nadenken over wat transgenders willen?
Sunniva: Ja. Ik ben een vrouw, en wil dus naar het vrouwentoilet.
Het Vrije Woord
In 2021 verscheen zijn boek 'De getemde mens. Waar komt (volgens u) onze moraal vandaan?', waar meer dan 140 bekende en onbekende Vlamingen en Nederlanders aan meewerkten. Samen met het Humanistisch Verbond organiseert hij activiteiten n.a.v. dit boek. Het is de bedoeling dat er begin 2022 een bijeenkomst georganiseerd wordt over het gevaar van woke-uitwassen voor het Vrije Woord en Vrij Onderzoek.
_Martin Harlaar Martin Harlaar (Amsterdam 1956) is historicus
Meer van Martin Harlaar

_Recent nieuws

Bekijk alle nieuwe berichten

_Populair nieuws

Bekijk meer populair nieuws