Het Vrije Woord
Geschreven door Humanistisch Verbond
  • 2963 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

15 september 2021 Vacature sociaal-cultureel werker
Het Humanistisch Verbond is op zoek naar een sociaal-cultureel werker. Lees verder voor meer info.
_Vacature sociaal-cultureel werker Humanistisch Verbond
Voor zowel onmiddellijke indiensttreding als het aanleggen van een werfreserve is het Humanistisch Verbond op zoek naar gemotiveerde, creatieve en proactieve sociaal-cultureel werkers (m/v/x) met kennis van en/of affiniteit met het vrijzinnig-humanistische gedachtegoed en de humanistische gemeenschap in Vlaanderen en Brussel. We zijn concreet op zoek naar medewerkers voor onder meer het werkterrein van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de provincie Vlaams-Brabant.
Het Humanistisch Verbond is een sociaal-culturele organisatie die gesubsidieerd wordt in het kader van het Decreet sociaal-cultureel werk van de Vlaamse Gemeenschap. De organisatie verenigt mensen vanuit een vrijzinnig-humanistisch wereldbeeld, door het ontwikkelen van lokale en bovenlokale activiteiten, acties en initiatieven die verlichtingswaarden, vrij onderzoek, kritisch denken, vrije meningsuiting en zelfbeschikking benadrukken. Doelstelling daarbij is het streven naar een goed leven in een tolerante, democratische, duurzame en verbindende samenleving. Het Humanistisch Verbond is een ledenvereniging met afdelingen verspreid over heel Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
_Opdracht
De opdracht bestaat uit het 'vertalen' van het beleidsplan, de missie en de visie en de kernthema's naar moderne sociaal-culturele projecten en het begeleiden, ondersteunen en motiveren van afdelingen, groepen en vrijwilligers. Het Humanistisch Verbond is een lerende organisatie waarin permanente vorming, (zelf)evaluatie en groei centraal staan.
_Profiel
We zoeken vooral creatieve en ondernemende sociaal-culturele werkers met een goed humeur die op een positieve manier in een team staan én die autonoom kunnen werken. Onze nieuwe medewerkers kunnen:
  • Permanent hun eigen deskundigheid ontwikkelen, evalueren en vergroten;
  • Maatschappelijk relevante sociaal-culturele projecten ontwikkelen, organiseren, en procesmatig begeleiden;
  • Vrijwilligers motiveren, ondersteunen en coachen; opportuniteiten zoeken voor nieuwe vormen van vrijwilligerswerk;
  • De vereniging op een enthousiaste manier vertegenwoordigen, samenwerken met vrijwilligers en partners en samenwerkingsverbanden en netwerken uitbouwen;
  • Resultaten evalueren, verantwoorden en rapporteren;
  • Op basis van leerervaring bijdragen aan een het beleid en de verdere uitbouw van de organisatie.
Diplomavereisten: minimaal professionele bachelor sociaal-cultureel werk; andere diploma's die al dan niet gecombineerd met ervaring en interesse toeleiden naar de functie, zijn ook welkom.

Wij bieden een job met veel autonomie en individuele groeikansen, inspirerend werk in een klein en enthousiast team, flexibele werkuren met een belangrijk aandeel voor telewerken, correcte verloning en arbeidsvoorwaarden op basis van paritair comité 329.01, rekening houdend met diploma en ervaring.
_Procedure en contact
Bezorg uw cv en een motivatiebrief voor 8 oktober 2021 via e-mail aan [email protected].
Meer info: T 03 233 70 32 (tijdens kantooruren).

Een eerste selectie gebeurt op basis van het cv en de motivatiebrief. Daarna wordt u uitgenodigd voor een schriftelijke proef.

Humanistisch Verbond
Pottenbrug 4, 2000 Antwerpen
[email protected] – T 03 233 70 32 – www.humanistischverbond.be

Download hier de vacature in pdf-formaat.
Het Vrije Woord
-
_Humanistisch Verbond -
Meer van Humanistisch Verbond

_Recent nieuws

Bekijk alle nieuwe berichten

_Populair nieuws

Bekijk meer populair nieuws