Het Vrije Woord
Geschreven door Eddy Bonte
  • 1874 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

9 december 2021 Een Sint boven alle verdenking
Sint-Maarten of Sint-Niklaas, het maakt niet uit. ll y est, il y reste. Terwijl Politiek Correct alle achterbakse trucjes heeft uitgehaald om de historiek van de figuur van Zwarte Piet te verdunnen tot een verzinsel van koloniale onderdrukking, valt over de Sint geen onvertogen woord. Onze makelaar in speel- en snoepgoed lijkt wel boven alle verdenking te staan. En dat is vreemd, heel vreemd. Of toch niet?
_De lastige vragen
Nochtans zou ik van onze politiek correcte medemens verwachten dat hij een paar kritische vragen over de Sint stelt.
Zoals: waarom is het altijd een Sint en geen Sintin of Sintes? En ook: waarom ziet hij er zo ontzettend patriarchaal uit, terwijl het matriarchaat toch ook heeft bestaan en dus rechten kan doen gelden? En verder: waarom mag hij alle kinderen zomaar op zijn schoot nemen? Ik suggereer maar: waarom durft hij een vermanende vinger opsteken, ja, waarom mag hij dreigen met niet-aflevering van cadeautjes in geval van ongehoorzaamheid en pestgedrag, en dit terwijl onze kinderen in coronatijden toch al last hebben van depressies, eenzaamheid, verstoting en onrechtvaardigheid?
Bijvoorbeeld: waarom mag deze man doorgaan met uitdelen van snoep aan kinderen die het jaar rond veel te veel snoep eten en obesitas onder kids een plaag wordt? Of ook: waarom mag deze man zonder meer de consumptiemaatschappij draaiende houden door speelgoed uit te delen aan kinderen die erin stikken en daardoor het milieu mee om zeep helpen?
Is speelgoed essentieel in coronatijden? Maar ja, Martine Tanghe, de incarnatie van O.-L.-Vrouw Troost voor meerwaardezoekers, zei het laatst nog: het mogen dan wel geen essentiële goederen zijn, in deze tijden hebben we ze toch nodig om ons goed te voelen!
_Boven alle verdenking
Nee, de Sint staat blijkbaar boven alle verdenking.
Hij mag nog altijd uit Spanje komen vanwaar hij appeltjes van oranje meebrengt die eigenlijk van China afkomstig zijn, maar China ligt niet goed in de markt van onze hersenspinsels en dus komen ze maar van Spanje. We gaan toch niet over interculturaliteit beginnen, het is feest vandaag! Nochtans is de kans groot dat veel van zijn speelgoed is gemaakt, verpakt en vervoerd in onaanvaardbare, ja, mensonterende omstandigheden. Door andere kinderen bijvoorbeeld, bij wie de Sint niet eens komt (bij gebrek aan een schoorsteen, pantoffels, een pintje en wortelen). We vertellen de kinderen gewoon dat de Sint over een supermagazijn beschikt waar alle spullen vanzelf terechtkomen. Zoals dat in alle Hemelen normaal is.
Nu ik er plots aan denk: de Sint is toch wel zeer blank! Maar ook daarover zwijgt Politiek Correct. Als er stemmen opgaan voor een niet-blanke (ik weeg en wik mijn vocabulaire!) James Bond, waarom dan niet voor een niet-blanke Sint? Een zwarte of zebragestreepte Sint met een blanke knecht. Dat zou nog eens Wraak zijn, daar maken we meteen een serie over: The Revenge of The Black Servant. We'll bring them to Justice!
Het antwoord op al deze lastige vragen valt minder lastig uit dan u denkt, op voorwaarde dat u zich in de geest van de Politiek Correcte Mens kan verplaatsen en u niet, zoals ik daarnet, in de huid kruipt van een marxistisch klassenbewustzijnanalist (excusez du peu, we kunnen niet allemaal Deleuze, Guattari en Derrida lezen).
_Het evidente antwoord
Het juiste antwoord is, politiek correct beschouwd, de evidentie zelve. Politiek Correct houdt zoveel van bepaalde medemensen dat al hun onhebbelijkheden en achterlijkheden worden goedgerekend. Het Geloof bijvoorbeeld en alles wat daaruit voortvloeit, zoals de Ene Leider, van mannelijke kunne.
De Sint is een Heilig Man, een bisschop zelfs. Hij is dus een hoogstaand religieus figuur, daar kom je niet onderuit. Net als Christus neemt hij genoegen met een ezel. Daaruit blijkt zijn edele aard van weldoener. Wie durft de handschoen opnemen tegen Christus, zijn Kerk en haar tijdelijke bondgenoten: de Broederschap van Mohammed? Godsdienst ligt in hun cultuur, die tegelijk hun natuur is. Debat gesloten. 
De Sint is ook een Leader, een Decision Maker en natuurlijk CEO van 'The Saints Go Marching In Inc.', gevestigd op de Kanaaleilanden, in de buurt van de warme golfstroom (voor de reuma) en niet oneindig ver van Spanje (voor het gemak). 
Ook de patriarchale figuur met de baard, vooral de baard, zoals die van de Profeet en Vader Abraham, ligt in sommige kringen goed tot uitstekend. Wie durft de Vader te bekritiseren? Toch niet het Kind of de Vrouw? Maar goed ook dat er geen vrouw aan te pas komt! In de islam zijn ze niet te zien (sic) en in het christendom slaan ze een mal figuur: ze liegen hun ouders voor (bv. kinderen baren kinderen zonder zwanger te zijn geweest!), ze verdienen hun brood met hoereren, ze nemen 'en gros' Christus tot bruidegom of ze worden heilig verklaard na een hallucinerende doodsstrijd ten gevolge van anorexia.
_Poor Pete
Piet daarentegen kon vrij snel worden geroyeerd. Hij is maar een knecht. Lower class, aan zijn uiterlijk te zien vrij 'gay', houdt zich op aan de zelfkant.  Een soort nar. Wie nam het – zogezegd – voor hem op? De upper class, de klasse van the mighty and the wealthy. En die pleiten uiteindelijk enkel voor henzelf, in casu om hun geweten te sussen. En ja hoor: de zwarte knecht verdween, maar niet de knecht.
Zo gaat dat bij bourgeois. De knecht werd niet gepromoveerd, er werd geen pietenvakverbond opgericht; nee, hij werd boventallig, rol uitgespeeld, uit het script geschreven. En wie schrijft het script? Als hij steeds minder aan de zijde van de Sint verschijnt, tenzij na een beurt met Persil, is dat niet omdat de Politiek Correcten onder ons in een vlaag van solidariteit met de werkmens verkeren. Zij vroegen enkel om de zwarte medemens van het toneel te halen, maar gelovigen willen graag heiliger zijn dan de paus en dus deden de discipelen van de Politiek Correcte Leiders meteen alle knechten in de ban. Maar dat stoort Politiek Correct niet echt: de figuur met wie ze zich kunnen vereenzelvigen blijft: de Sint, de Baas, de CEO deelt cadeautjes uit aan wie braaf is en wel leert, dus goed herkauwen kan. Zijn goedheid blijkt uit deze jaarlijkse, globale geste van liefdadigheid.
Ook dit keer heeft de Piet-met-de-Pet niet zichzelf bevrijd, maar werd hij bevrijd door zijn Overste. 
Voor onze politiek correcte upper class en haar discipelen van twee klassen lager, heeft de Sint alles mee: hij is Heilig, bekleedt een kerkelijke functie van het hoogste niveau, draagt een Baard, denkt en handelt als een Leidersfiguur, doet niet aan seks en staat symbool voor het Patriarchaat. Dat de Sint alle trekjes vertoont van een theocratisch leider, stoort Politiek Correct niet. Integendeel, de theocratie is nu eenmaal de democratie van de armen.
Ik merk terloops ook even op dat niet wordt geprotesteerd tegen het beulenwerk dat de ezel moet verrichten. Evenmin wordt bezwaar aangetekend tegen de clichématige voorstelling van de woonsten waarin de smachtende kinderen wonen: bij voorkeur alleenstaande optrekjes van rode baksteen, met een mooie tuin errond, gelegen in Suburbia, met een rokend schoorsteentje dat kleinburgerlijk geluk doet vermoeden.
Alles is peis ende vree. Een Heilig Man waakt over U en Mij. Omdat ik het niet kan laten, sluit ik graag af met een streepje poëzie van onze vriend Goethe. Het is lichtjes misbruik, maar daar gaat dit stuk dan ook over.
'Über allen Gipfeln
Ist Ruh',
In allen Wipfeln
Spürest Du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur! Balde
Ruhest du auch.'
(Tekst oorspronkelijk gepubliceerd in De Groene Belg, 6 december 2020. Overgenomen met toestemming van de auteur.)
Het Vrije Woord
Eddy Bonte is publicist en radiomaker, gewezen freelancer voor De Morgen en Knack. (Foto © Lut Conings)
_Eddy Bonte -
Meer van Eddy Bonte

_Recent nieuws

Bekijk alle nieuwe berichten

_Populair nieuws

Bekijk meer populair nieuws