Internationaal Humanisme

Humanisme is uiteraard een internationaal gegeven. Hieronder verwijzen we u door naar enkele belangrijke internationale organisaties die actief zijn in de Angelsaksische wereld en/of opkomen voor de belangen van het vrijzinnig humanisme over de hele wereld.

In de eerste plaats vermelden we IHEU, de International Humanist and Ethical Union. IHEU omschrijft zichzef als ‘the global representative body of the humanist movement, uniting a diversity of non-religious organisations and individuals’. IHEU werd opgericht in Amsterdam in 1952. De organisatie streeft naar een humane en humanistische wereld waarin de rechten van de mens geëerbiedigd worden en waarin iedereen op een waardige manier kan leven en werken. IHEU promoot en vertegenwoordigt de wereldwijde humanistische beweging die de rechten van de mens verdedigt en humanistische waarden uitdraagt. De organisatie is een internationale ngo met zetel in Londen en met vertegenwoordiging in diverse comités van de Verenigde Naties en andere internationale organen. Meer dan 130 organisaties in meer dan 50 landen, waaronder ook het Humanistisch Verbond in Vlaanderen, zijn lid van IHEU. Een lijst van alle lidorganisaties met hun website vindt u op de site van IHEU. Zie verder https://iheu.org

Een andere interessante en representatieve organisatie is Humanists UK, de werknaam voor de British Humanist Association. De organisatie werd opgericht in 1896, telt meer dan 65 000 leden en wordt in haar werking ondersteund door zo’n 150 academici en experten en een honderdtal parlementsleden. In haar werking streeft ze naar een verdraagzame wereld waarin rationeel denken en medemenselijkheid voorop staan. Ze staat ook voor een praktisch humanisme: ‘Through our ceremonies, pastoral support, education services, and campaigning work, we advance free thinking and freedom of choice so everyone can live in a fair and equal society’. Zie verder https://humanism.org.uk

Ook de AHA, de American Humanist Association is een bezoekje waard. Met als baseline ‘Good without a god’ en een programma van ‘advocating progressive values and equality for humanists, atheists and freethinkers’ is de vereniging een krachtige spreekbuis en platform voor Amerikaanse vrijdenkers. AHA bestaat meer dan 70 jaar en streeft ernaar ‘to bring about a progressive society where being good without a god is an accepted and respected way to live life. We are accomplishing this through our defense of civil liberties and secular governance, by our outreach to the growing number of people without traditional religious faith, and through a continued refinement and advancement of the humanist worldview’. Zie verder https://americanhumanist.org

Andere interessante Amerikaanse organisaties zijn bv. de American Ethical Union (https://aeu.org) of de American Atheists (https://www.atheists.org).

Een boeiende en bloeiende organisatie is ook The Norwegian Humanist Association (Human-Etisk Forbund, https://human.no/om-oss/english), opgericht in 1956. In 2016 telde de vereniging meer dan 87 000 leden. Samen met vijf andere Scandinavische organisaties heeft de vereniging in 2016 een Nordic Humanist Manifesto geschreven (zie ook hier en https://human.no/om-oss/english/nordic-humanist-manifesto-2016/).

Internationale dag van het humanisme

21 juni is de langste dag van het jaar, het moment van de zomerzonnewende, een dag waarop het licht centraal staat. Geen betere dag dus om wereldwijd de humanistische levensbeschouwing in de prille zomerbloemetjes te zetten. Sedert de jaren 80 van de vorige eeuw is 21 juni World Humanist Day of de Internationale Dag van het Humanisme, een inmiddels wereldwijd feestelijk gebeuren dat met een knipoog naar de Verlichting de waarden van het humanisme viert. Overal waar de humanistische levensbeschouwing een stem heeft, wordt een veelheid aan activiteiten georganiseerd: samenkomsten, feesten, conferenties, lezingen, al dan niet ludieke acties, vieringen en prijsuitreikingen.

Ook in Vlaanderen en Brussel is het ieder jaar feest op 21 juni. Op onpare jaren reikt het Humanistisch Verbond de tweejaarlijkse Prijs Vrijzinnig Humanisme uit, een grootschalige feestelijke gebeurtenis met veel uitstraling en een groot publieksbereik. Op pare jaren organiseren vele lokale afdelingen diverse activiteiten (zie ook Activiteiten) en participeert het Humanistisch Verbond in initiatieven in samenwerking met het Vrijzinnig Cultuurforum, deMens.nu en bevriende lidverenigingen van deMens.nu, zoals de Vrijzinnige Trefdag, de Boekenprijs deMens.nu, enz. Zie ook www.deMens.nu

21 juni is dé vrijzinnig-humanistische feestdag die het vertrouwen in de kracht en de mogelijkheden van de mens symboliseert en celebreert.