Het Vrije Woord
Geschreven door Gert De Nutte
  • 1312 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

2 juni 2023 Tentoonstelling Piet Leppens, fotograaf (4 juni 2023 – 2 juli 2023)
Op zondag 4 juni vanaf 13.00 uur vindt de vernissage plaats van de tentoonstelling 'Piet Leppens, fotograaf. Onder het plaveisel, het licht'. De opening wordt ingeleid door Johan Swinnen, kunstexpert en prof. em. fotografie en beeldcultuur, en door Mario Van Essche, voorzitter van het Humanistisch Verbond. Plaats van de tentoonstelling is Galerie Verbeeck-Van Dyck, Verbindingsdok Westkaai 12, 2000 Antwerpen (www.verbeeckvandyck.be).
De tentoonstelling biedt een overzicht van het fotografische oeuvre van Piet Leppens, voornamelijk aan de hand van unieke vintage prints. Met dank aan Georges Cuyvers en Hilde Leppens voor het ontsluiten van het archief.
Bezoekers van de expo hebben de gelegenheid exemplaren aan te kopen van een unieke collectie met tien foto's, genummerd, gestempeld, gedateerd en ondertekend door Hilde Leppens, de zus van de fotograaf.
Op vrijdag 16 juni, 19.00 uur, wordt in de Galerie ook een gespreksavond georganiseerd over fotografie en gender, georganiseerd door KUMESA, gevolgd door een receptie (vrije toegang).
De tentoonstelling kon bij voorbaat genieten van ruime aandacht in de pers, zie De Standaard, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen.

Ter gelegenheid van de tentoonstelling werd een prachtig fotoboek samengesteld door curator Johan Swinnen, dat een overzicht biedt van het oeuvre en tegelijk als catalogus dient van de expo. Met bijdragen van Gert De Nutte, Wim De Pauw, Naomi Meulemans, Dirk Reynders, Willi Smeuninxs, Johan Swinnen en Anton Van Dyck.
Piet Leppens, fotograaf
Onder het plaveisel, het licht
Johan Swinnen (red.)
Uitgave Humanistisch Verbond en Uitgeverij ASP
184 pp., 16 x 23 cm, vierkleurendruk, softcover met flappen
€ 30 (voordeelprijs € 25 tijdens de tentoonstelling)
_Piet Leppens, fotograaf
Piet Leppens (1952-2016) is een Belgische fotograaf die bekend staat om zijn intense en persoonlijke benadering van autonome fotografie. Leppens' werk richt zich op de menselijke conditie en de complexe emoties die onze levens bepalen. Zijn foto's zijn vaak rauw en ongepolijst, en tonen de kwetsbaarheid en intimiteit van zijn onderwerpen. Hij heeft een voorliefde voor het vastleggen van mensen in de marge van de samenleving, zoals daklozen, cafégangers, transseksuelen en prostituees, maar ook gewone mensen in alledaagse situaties.
Leppens heeft een unieke fotografische blik om de kwetsbaarheid en emoties van zijn onderwerpen te grijpen waardoor zijn foto's een diepe impact hebben op de kijker. Zo was zijn ontmoeting én gesprek met Andy Warhol in Brussel een keerpunt: immers net als deze pionier van de popartbeweging richtte hij zijn lens op alledaagse thema's uit de populaire cultuur waarmee hij de grenzen tussen hoge en lage kunst vervaagde.
Zijn werk is een weerspiegeling van zijn eigen leven, een reis vol ups en downs, waarin hij zijn eigen innerlijke demonen heeft overwonnen en zichzelf heeft bevrijd van de restricties van de samenleving in zijn zoektocht naar menselijke verbondenheid.
Piet Leppens (midden)
Leppens is een meester in het vastleggen van het dagelijkse leven in de marge van de samenleving en het tonen van de schoonheid en waardigheid van mensen die vaak over het hoofd worden gezien. Zijn foto's zijn een eerbetoon aan de humanistische geest en de veerkracht van het menselijk bestaan.
_Woord vooraf publicatie 'Piet Leppens, fotograaf. Onder het plaveisel, het licht'
'Yes, they're sharing a drink they call loneliness
But it's better than drinking alone'
- Billy Joel, The Piano Man
Met Piet Leppens, fotograaf. Onder het plaveisel, het licht heeft de lezer en vooral kijker (voyeur?) een uitzonderlijk werk in handen, een bloemlezing – waarbij de bloem eerder les fleurs du mal in herinnering brengt dan een kleurrijk jubelend lenteboeket – uit het werk van een grotendeels vergeten Vlaams fotograaf met Limburgse roots, die de (nachtelijke) wereld waarin hij ronddwaalde genadeloos én liefdevol observeerde via zijn camera en die we kunnen karakteriseren als humanistische chroniqueur van de rafelige rand van de samenleving.
(Selfmade) fotograaf Piet Leppens (1952-2016) hield van de mens, maar vooral van de mens in de marge, strompelend en struikelend en (vergeefs?) hunkerend, begerend en verlangend in het duister van de eigen, gekwetste ziel, de mens die 's nachts de vergetelheid zoekt in de roes van drank en seks, van donker verdovend genot. 'Is it the barmaid that's smilin' from the corner of her eye? / Magic of the melancholy tear in your eye' (Tom Waits). 'Chaque homme dans sa nuit s'en va vers sa lumière': die mens in zijn nacht schildert de fotograaf met het zwart en het wit van zijn kunst, zijn camera-oog illumineert, transfigureert het duister tot een epifanie van empathie, mededogen, verbondenheid en liefde. Met zijn bedrieglijk terloopse, feilloze kunst die de dark side een intense gloed verleent, schenkt Piet Leppens het eeuwige leven aan de dode zielen die ronddwalen in de danteske cirkels van de Antwerpse nacht, zingt hij zijn feestelijk melancholische ballad of a sad café. Op ons, burgers, geciviliseerden, rijlopers, dagmensen, toeschouwers op veilige afstand, oefenen de beelden van Piet Leppens een fascinerende aantrekkingskracht uit: we kijken naar zijn universum als naar een peepshow, met steelse blikken, gebiologeerd maar een beetje angstig, gulzig en gegeneerd, look but don't touch – de schoonheid van het verborgene, het onaanraakbare, het verbodene, de bloemen van het kwaad inderdaad, la transgression de l'interdit of toch de impuls daartoe, de gedachte daaraan. In dat spanningsveld, tussen de droom en de daad, de wereld van de dag en de nacht, de werkelijkheid van de fotograaf en de onze, bloeit en schittert het magnifieke, tedere werk van Piet Leppens, ecce homo, menschliches allzumenschliches, een hartverwarmende hommage aan de mens in al zijn letterlijke en figuurlijke kwetsbare naaktheid.
De fotoreeksen in het boek worden omkaderd en geduid door een aantal essays en een uitgebreide persoonlijke getuigenis. Voorafgaand aan de beelden geeft kunstexpert en prof. dr. em. kunstwetenschappen & beeldcultuur Johan Swinnen een fotohistorische situering van het werk van Piet Leppens. Johan Swinnen is tevens de onvermoeibare voortrekker van en de creatieve drijvende kracht achter het project rond de fotograaf (tentoonstelling, publicatie, omkaderende activiteiten). Auteurs Naomi Meulemans, Dirk Reynders, Johan Swinnen, Anton Van Dyck en Wim De Pauw benaderen het werk van Piet Leppens vanuit de verschillende invalshoeken van hun respectievelijke expertise en interesse (esthetica, intimiteit, sociaal, gender, diversiteit, prostitutie …). Vriend en compagnon de route Willi 'Tapiaco' Smeuninxs vergezelt ons ten slotte op een anekdotische kroegentocht doorheen leven en werk van de fotograaf. De samensteller en de nauw betrokkenen hopen dat de publicatie en het bredere project het werk van Piet Leppens op een duurzame manier opnieuw onder de publieke aandacht kunnen brengen.
Dit boek verschijnt ter gelegenheid van de tentoonstelling Piet Leppens in Galerie Verbeeck-Van Dyck, Verbindingsdok-Westkaai 12, 2000 Antwerpen, België.
Het project werd gerealiseerd door het Humanistisch Verbond in samenwerking met Galerie Verbeeck-Van Dyck en met en dankzij de steun van de Instelling Morele Dienstverlening Antwerpen.
Het Vrije Woord
Algemeen coördinator Humanistisch Verbond
_Gert De Nutte -
Meer van Gert De Nutte

_Recent nieuws

Bekijk alle nieuwe berichten

_Populair nieuws

Bekijk meer populair nieuws