Het Vrije Woord
Geschreven door Martin Harlaar
  • 669 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

5 december 2023 'Ik heb liever Geert …'
Schrijfster Lale Gül (1997) was zondag 26 november 2023 te gast bij de Nederlandse publieke omroep WNL. Ze vertelde dat heel veel mensen met een islamitische achtergrond op Geert Wilders hadden gestemd. Ik was als hondstrouwe GroenLinks-stemmer blij en opgelucht dat zij met haar islamitische achtergrond dat durfde te zeggen. Ik erger mij al vele jaren aan het paternalistische goedpraten en wegkijken van mijn linkse broeders en zusters als het gaat om kiezers met een migratieachtergrond. Velen houden er conservatieve, religieuze, vrouwonvriendelijke, homovijandige en antisemitische ideeën op na, die onverenigbaar zijn met links. Maar het pragmatische credo van mijn linkse broeders en zusters in de politiek lijkt te zijn: zolang zij op ons stemmen, gaan wij niet moeilijk doen. Voor wat, hoort wat.
Toch is er al een aantal jaren een verandering waarneembaar in dat automatisch links stemmen van Nederlanders met een migratieachtergrond. Zo werd in 2015 de politieke partij DENK opgericht door twee Turkse Nederlanders die voor de sociaaldemocratische PvdA in de Tweede Kamer hadden gezeten. Bij de verkiezingen van 2017, 2021 en 2023 haalde DENK drie zetels. En dit jaar lijkt dus zelfs de 'anti-Islam partij' PVV van Geert Wilders een optie te zijn geweest voor kiezers met een islamitische achtergrond.
Wat vertelde Lale Gül bij WNL? Een fragment:
'Ik verbaas mij er de laatste tijd heel erg over, dat er wordt gedaan alsof mensen met een migratieachtergrond vooral links-progressief zouden zijn. Dat zijn ze niet. Dat is nooit mijn ervaring geweest en volgens mij van niemand niet. Maar dat wordt wel steeds zo voorgeschoteld. Mijn ervaring is meestal zo, dat mensen met een islamitische achtergrond juist heel conservatief zijn. En daarom verbaast het mij ook helemaal niet dat ze PVV hebben gestemd, want ja, dat is een autoritaire leider, ze zijn sociaal-cultureel conservatief, ze zijn voor de bewaking van de culturele identiteit, en dat is weliswaar niet hun culturele identiteit, maar dat begrijpen ze meer, omdat ze toch ook met één been in de cultuur van het herkomstland staan en met bijvoorbeeld links-progressieve idealen over feminisme en LGBT-rechten hebben ze niks.'
Lale Gül vertelde verder nog dat zij progressieve vrienden met een migratieachtergrond heeft die ook liever Geert hebben en daarom dit keer op hem hebben gestemd. Waarom zij dat deden? Lale Gül:
'Omdat zij het gevoel hebben, dat hij voor seculiere waarden staat en ook de enige is die wat zegt over de ruimte die religie tegenwoordig inneemt in de openbare ruimte en dat niemand daar iets over zegt.'
Ik vrees dat mijn linkse broeders en zusters niets zullen leren van wat vrijdenker Lale Gül bij WNL vertelde. Waarom niet? Omdat mijn linkse broeders en zusters niet naar WNL kijken. Net als de meeste mensen leven ook zij graag in hun eigen, veilige bubbel. Samen aan 'de goede kant' staan geeft nou eenmaal een warm en tevreden gevoel.
Er werd in de WNL-uitzending ook nog een filmpje vertoond. In Utrecht hadden goedbedoelende burgers naar aanleiding van de verkiezingsuitslag waarbij de PVV als grootste partij uit de bus kwam aan beide kanten van een straat een erehaag gevormd en elke keer als er iemand voorbijkwam waarvan men veronderstelde dat deze persoon wel eens een migratieachtergrond zou kunnen hebben – en dus binnenkort slachtoffer kon worden van 'de fascist' Wilders – scandeerden zij: 'You are not alone, you are not alone!'. Voor mij als tv-kijker was het aandoenlijk, ergerlijk en tenenkrommend tegelijk, maar misschien geeft het filmpje u een warm en tevreden gevoel. Smaken verschillen.
‘You are not alone, you are not alone!’
De laatste weken heb ik goedbedoelende burgers, waaronder 'Queers for Palestine' die fier een regenboogvlag omhoog hielden, eendrachtig zien optrekken met islamitische jongeren, terwijl er gezamenlijk 'From the river to the sea, Palestine will be free!' werd gescandeerd. Waar die slogan voor stond wisten deze goedbedoelende burgers waarschijnlijk niet. Ik vermoed dat ze niet bekend zijn met het Handvest (1988) en de Beginselverklaring (2017) van Hamas, de islamitische beweging die Palestina wil bevrijden. En ik vrees dat het deze goedbedoelende burgers pas duidelijk wordt, als er een volgende keer 'Palestina Judenfrei!' wordt gescandeerd of het in kringen van voetbalsupporters zo populaire 'Hamas, Hamas, alle joden aan het gas'.
U denkt misschien dat ik nu toch wel een beetje overdrijf? Maar zeg eens eerlijk, goedbedoelende burger, hoe interpreteert u onderstaande passage uit het Handvest van Hamas? De Profeet Mohammed die geciteerd wordt, leefde van 570 tot 632. Op dat moment leefden er al zo'n tweeduizend jaar lang joden in het huidige Israël en de omringende gebieden, en van zionisme was nog lang geen sprake. Dat ontstond pas aan het eind van de negentiende eeuw.
'De Islamitische Verzetsbeweging streeft naar de verwezenlijking van de belofte van Allah, hoe lang dat ook mag duren. De Profeet, moge Allah hem zegenen en hem vrede geven, zegt: "De tijd van het oordeel zal niet aanbreken, totdat de moslims de joden zullen bevechten en hun zullen doden; bij gevolg waarvan de joden zich achter rotsen en bomen zullen verstoppen. En iedere boom en steen zal zeggen: O moslim, o slaaf van Allah, achter mij zit een jood, kom hier en dood hem!', behalve de gharkadboom, want dat is een Joodse boom."'
Trouwens, goedbedoelende burger, had Hamas u op 7 oktober niet reeds laten zien, wat zij van plan is?
U kunt de uitzending van WNL met Lale Gül hier zelf bekijken. Lale Gül publiceerde in 2021 het boek Ik ga leven, waarin ze zeer kritisch was over de traditioneel islamitische opvoeding die zij had gekregen. Binnenkort verschijnt er een nieuw boek van haar waarin zij haar vrijheid verkent. Ze vraagt zich af of ze werkelijk vrij is, gezien de voortdurende stroom van haatberichten, rechtszaken en aangiftes sinds het verschijnen van haar eerste boek.
Nee, ook in het tolerante Nederland levert men niet ongestraft kritiek op de islam. Het is de hoogste tijd dat goedbedoelende burgers en queers met regenboogvlaggen de straat opgaan voor Lale Gül en dan scanderen: 'You stand not alone, you stand not alone!'.
Lale Gül won in 2022 de prijs Vrijdenker van het Jaar.
Het Vrije Woord
In het kader van het 'Grote vragen'-project (Diversiteit & Dialoog staan daarin centraal) probeert Martin Harlaar, in samenwerking met het Humanistisch Verbond, tot de kern van belangrijke maatschappelijke thema's door te dringen. In 2021 verscheen zijn boek 'De getemde mens. Waar komt (volgens u) onze moraal vandaan?' en in 2022 'Ben ik wel woke genoeg?'. In januari 2024 verscheen 'Het gender-experiment'.
_Martin Harlaar Martin Harlaar (Amsterdam 1956) is historicus
Meer van Martin Harlaar

_Recent nieuws

Bekijk alle nieuwe berichten

_Populair nieuws

Bekijk meer populair nieuws