Kwintessens
Geschreven door Ronald Soetaert
  • 7008 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

3 februari 2020 Welzijn
We zijn aan 'stelling 6' gekomen die me moet verleiden om 'ja' of 'neen' te zeggen: "Iedereen mag leven volgens zijn of haar persoonlijke inzichten, op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met menselijke normen en waarden en met het welzijn van de medemens."
Spontaan zou ik "ja" invullen ook al omdat elke lezer wel aanvoelt dat dit een waarheid als een koe is, wat niet betekent dat het niet waar zou zijn. Trouwens, waarom moet ik het me altijd moeilijk maken? Eindelijk eens een gemakkelijke stelling, denk ik, dus ik ga maar iets drinken. En om een lang verhaal kort te maken, ik ben laat thuisgekomen na langdurige gesprekken met linkse kameraden en rechtse medemensen. Laat ik een en ander proberen samen te vatten, het is veel, maar het is gelukkig min of meer gemakkelijk. Het bonte gezelschap aan de toog was het volledig eens met de zesde stelling. Meer nog: ze meenden dat deze stelling uit hun bijbel kwam.
Uiteindelijk spraken we ook een gelovige naaste aan, die de stelling bekeek en alleen even fronste bij 'menselijke' waarden en normen (hij vond die ook een beetje goddelijk) maar dan weer wel kon leven met "het welzijn van de medemens". In feite, zo redeneerde hij verder, maken jullie van die 'menselijke' waarden een soort 'goddelijke' waarden, maar dat is menselijk. Trouwens, hij was op dreef, hij vond dat wij de nadruk op menselijk welzijn geleerd hadden van het christendom. Hij pakte zijn iPhone en citeerde Von Humboldt: "In alles, zowel in het godsdienstige als in het zedelijke, is dit het werkelijk onderscheidende karakter van het Christendom, dat het de muren, die voordien de volkeren als verschillende soorten van schepsels scheidden, heeft geslecht, een einde gemaakt aan de waan, als zou er een door de Godheid bevoorrechte natie bestaan, en een algemene band van naastenplicht en naastenliefde om alle mensen heeft gestrengeld." De nationalist onder ons fronste nu even de wenkbrauwen, maar had niks tegen het Christendom gezien dat een Vlaamse godsdienst was. We klinkten op "het welzijn" van de mensheid in het algemeen en de onze in het bijzonder.
Wat heb ik geleerd op café? Dat de meeste gezindheden niet direct kwaadaardig zijn, ze zijn ervan overtuigd dat ze dé formule gevonden hebben om het welzijn van de mens te bevorderen, en hebben zo hun eigen normen en waarden. Eigenlijk wist ik dat al van mijn geliefde denker Kenneth Burke die schreef: "The progress of human enlightenment can go no further than in picturing people not as vicious, but as mistaken." Ik besef dat de discussie zou kunnen losbarsten als we het over concrete normen en waarden zouden hebben. Maar ik was in een verdraagzame en optimistische bui en dat is dan ook de schuld van de stelling.
Na deze gezellige avond/nacht kwam ik thuis en besluit 'JA' in te vullen. Min of meer volmondig. Ik krijg volmondig gelijk met een nadere verklaring waarin de stelling nog eens herhaald wordt. Ik drink nog een koffie voor mijn eigen welzijn én om met een helder hoofd dit bericht te schrijven. Op de achtergrond zingt Frank Sinatra: "I did it my way."
_Beste JB
In de 'blogreeks' 'Brieven aan JB', schrijft em. prof. Ronald Soetaert (UGent) vriendelijk badinerende epistels aan Johan Braeckman, medestichter en bezieler van de humanistische denktank Kwintessens. De stukjes houden het midden tussen brief, blog en cursiefje en bieden de auteur het ideale forum om tongue-in-cheek te reflecteren over ernstige en minder ernstige thema's. Mens en maatschappij anno 2020, liefdevol geborsteld met enkele mild ironische, maar daarom niet minder scherpe humanistische penseelstreken. Hier leest u alle stukken.
Welzijn
Kwintessens
-
_Ronald Soetaert em. prof. UGent
Meer van Ronald Soetaert

_Recent nieuws

Bekijk alle nieuwe berichten

_Populair nieuws

Bekijk meer populair nieuws