Kwintessens
Geschreven door Erik Daems
  • 6258 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

10 maart 2021 De Vrijheidsprijs(kramp)?
Mijn overgrootvader langs vaderszijde verloor zijn vrouw op 31-jarige leeftijd.
Aan difterie (of kroep), de hardnekkige, gevreesde keel- en longziekte veroorzaakt door corynebacterium diphtheria, waarbij vrijgekomen gifstoffen tevens andere organen aantasten. Drie schatten van kinderen bleven verweesd achter, waarvan de jongste zes weken oud was. Daar sta je dan. Zes op zeven dagen werken in een Mechelse meubelfabriek (toen was zaterdag ook 'gewoon werkendag') en drie koters (op)voeden, zonder een sociaal zekerheidssysteem die naam waardig. Het noopte mijn overgrootvader ertoe, radeloos maar uitermate hard, de zus van zijn overleden echtgenote te benaderen om met hem te trouwen. Of, zo werd er blijkbaar koudweg gesteld, de drie kinderen zouden in het weeshuis belanden. Mijn overgrootmoeder, die ik nog goed heb gekend als kind, weende toen ze vertelde dat de man die ze toen voor mijn overgrootvader heeft verlaten, 'de man van haar leven was'. En nog: 'Maar ik kon die "kinnekes" niet laten wegsteken …'. Dus huwde ze met mijn overgrootvader. Overigens, mijn overgrootmoeder langs moederzijde verloor haar zesjarige dochter aan difterie in diezelfde tijd. En, houd u vast, toen ze thuiskwamen van de begrafenis van hun lieftallige dochter vonden ze haar broertje levenloos in zijn bed, eveneens geveld door deze vreselijke ziekte. Het waren andere tijden, maar daarover later meer …
De huidige vaccinatie had al dat leed kunnen verhelpen. In België wordt het vaccin tegen difterie reeds op jonge leeftijd toegediend, in combinatie met een prik tegen tetanus (klem, veroorzaakt door clostridium tetani) en kinkhoest (bordetella pertussis). Op wetenschappelijke sites vernemen we dat een (nog) onvolledig gevaccineerde of ongevaccineerde zuigeling indirect kan worden beschermd tegen difterie en kinkhoest door een goede vaccinatiegraad in zijn/haar onmiddellijke omgeving (groepsimmuniteit). Vaccinatie maakt een hemel van verschil om deze ziektes volledig de wereld uit te helpen.
Op het moment dat ik dit schrijf, beleven we de grootste pandemie die u en ik ooit hebben gekend. Letterlijk miljoenen doden, (chronisch) zieken, een gezondheidszorg die maar net (of niet) de lippen boven water kan houden, bakken economische, sociale, psychologische en andere drama's. En ondertussen ontwikkelden farmaceutische bedrijven en briljante wetenschappers verschillende vaccins, via innovatieve mRNA- en andere technieken. Zo kijk ik met open mond en vol bewondering naar het Turkse (migranten)koppel dat aan de basis ligt van het BioNTech/Pfizer-vaccin. Hierbij was de kapitaalsinjectie van de Amerikaanse gigant absoluut noodzakelijk om zo snel te kunnen schakelen, en als eerste een vaccin op de markt te krijgen dat meer dan 90% tot 94% bescherming biedt bij de eerste prik. En die gaan daar – so what – veel geld aan verdienen, zeg.
Daar komt bij dat deze vaccins door eminente, onafhankelijke topwetenschappers binnen de Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) en het EMA (European Medical Agency) via een evidence-based-science-aanpak, binnenstebuiten worden gekeerd op hun werkzaamheid en veiligheid, voorafgaand aan de marktdistributie. Met duizelingwekkende hoge scores. Dat deze vaccins uitermate efficiënt werken, blijkt nog maar eens uit het feit dat in de Vlaamse WZC's de sterftegraad tot nihil is gereduceerd op de dag dat ik dit schrijf (zie Voor het eerst in maanden nul coronadoden in wzc). Nihil, nul, zero … Dit in schril contrast met de eerste golf van de pandemie, waarbij de man (of vrouw?) met de zeis meedogenloos inkapte op de bewoners van deze woonzorgcentra. En nu worden deze vaccins, stukje bij beetje, gratis en voor niks en met de glimlach toebedeeld aan de bevolking om onze vrijheid volledig te herwinnen. De flagrante tegenstelling met de barre tijden waarin uw en mijn (over)grootouders leefden, kan niet groter zijn. Vergeet het niet, schrijf het op, dat is nog geen luttele 150 jaar geleden.
Maar ondertussen schieten zelfverklaarde vrijheidsstrijders als pseudo-intellectuele paddenstoelen giftig uit de grond. Het allegaartje antivaxers is even bont als divers. Van regelrechte compleet van de pot gerukte QAnon-exemplaren, over natuuraanbidders, tot getalenteerde en intelligente acteurs uit de cultuursector tot, jawel, artsen die tijdens academische colloquia blijkbaar eerder naar het plafond tuurden dan zich te verdiepen in hun wetenschappelijke boeken.
Onder voornoemde weigeraars zitten zeker individuen die (opnieuw) zonder nadenken en gretig smakkend, de slechter vetgemeste hamburger naar binnen haspelen (zie The amount of salt and sugar in popular McDonald's products has rocketed in the last 30 years). Om eventueel daarna inhalig bakken wit poeder door hun neusvleugels te jagen dat ongeveer 69 keer versneden is in aftandse ondergrondse labs door de Colombiaanse en/of mocromaffia. Vlotjes uitgevoerd door (criminele) experten ter zake die, winstmaximalisatie en de smaakloze villa in het oppervlakkige Dubai indachtig, gretig paardenstront met deze middelen vermengen. Voor het betere feces-feestje, weet u wel …
En voor alle duidelijkheid, mijn liberaal en libertijns denkende geest draagt ieders individueel zelfbeschikkingsrecht hoog in het vaandel. Met andere woorden: iedereen eet, rookt, snuift, en (uiteraard) denkt wat zij of hij wil. Maar kom alstublieft niet toeteren dat u een (gratis) prik zult weigeren van vaccins waarvan zwart op wit bewezen is, via onafhankelijk en doortastend wetenschappelijk onderzoek en nauwgezet uitgevoerd door de beste experts ter wereld, dat ze meer dan 90% bescherming bieden. En die dus de poort openen om een uitweg te bieden aan het wereldwijde pandemiedrama dat zich nu voltrekt. Uiteraard zijn de vaccins (en wetenschappelijk onderzoek) niet perfect. Maar ze zijn absoluut noodzakelijk en de enige piste om op korte termijn groepsimmuniteit op te bouwen en ons vrije leven te herwinnen. Marc Lipsitch, professor epidemiologie aan de Harvard Universiteit, stelt dat coronavaccins ook bij de brede uitrol veel beter blijken te werken dan ooit verhoopt. Het is echter niet uitgesloten dat een gevaccineerde het virus nog doorgeeft. Net dat is een zeer belangrijke parameter voor de drempel waarbij groepsimmuniteit begint. Voor de betere vaccins schat Lipsitch de bescherming tegen overdracht op 70 tot 90 procent. Dit betekent dat voor de drempel om groepsimmuniteit te bereiken er geen 70, maar 83 procent nodig is. En dus is vaccinatie uitermate cruciaal en belangrijk. Hoe meer, hoe effectiever en dus beter. Zoals met difterie. Die werd/wordt net door vaccinatie uit onze contreien weggewerkt. Andere vergelijking: gaan de hardnekkige weigeraars bij een ziekenhuisopname voor een ernstige ziekte of ongeval ook discussiëren met de hen behandelende artsen die hen aan een infuus leggen? Gaan zij tijdens hun opname kwakzalverij-interpretaties aan de elektronische toog raadplegen om bijsluiters van de hen toebedeelde baxters te interpreteren, en deze dan weigeren als hun leven echt en concreet op het spel staat?
De weigeraars die (zonder onderbouwde medische redenen) de vaccins liever en eerder in de prullenmand zien belanden dan in hun arm, dienen de gevolgen van hun zelfverklaarde vrijheidskeuze in te zien, zonder dat ze hun weigeringsrecht daarbij verliezen. Ik ben mild gezind en verklaar mij nader. Ik pleit niet voor een algemene (juridisch afdwingbare) vaccinatieplicht. Ook al zou ik dat liever zien, maar dat zou de antivaxbeweging te veel nodeloze wind in de zeilen geven. Behalve in de zorg, daar vind ik verplichting noodzakelijk. U zult uw geliefde (zorgbehoevende) maar verliezen omwille van de niet onderbouwde – nog altijd vaak religieus geïnspireerde – kronkelingen van het personeel. Daarnaast pleit ik tevens voor een systeem waarbij mensen het recht hebben om een vaccin te weigeren, maar daardoor evenwel de toegang tot de door ons zo omarmde speeltuin der vrijheid (lees cafés, restaurants, festivals, vliegtuigen, reizen, en ander lekkers) ontzegd wordt. En de weigeraars kunnen zich dan naar lieve lust blindstaren op het door hen reeds (door maanden lockdown) erg gekende woonkamerbehang. En turen naar een computerscherm vol complot- en andere kwakzalverijtheorieën.
De mosterd voor voornoemd juridisch systeem vind ik in het algemeen belang dat, in tijden van nood, dient te primeren op het individuele (egoïstische) belang. Mijn eerste taak in de kandidaturen rechten ging over de besluitwet op de beteugeling van de dronkenschap. Als student en pintminnende mens, vond ik dat wel een 'geestig' onderwerp. Tot ik de parlementaire voorbereidingen in alle details doornam, en de hallucinante debatten las waarbij, in naam van de vrijheid nota bene, werd geopperd dat men de werkklasse het recht moest laten om alcohol te consumeren, ondanks het feit dat in de fabrieken kinderen en volwassenen ladderzat vingers, armen en hun leven verloren door intoxicatie. Wetgeving bracht hier soelaas. Henri Lacordaire's 'Entre le pauvre et le riche, c’est la loi qui libère et la liberté qui s’affranchit', denkt u ongetwijfeld. Deze redenering geldt, naar mijn bescheiden mening, evenzeer in het vaccindebat. En vervang 'riche' gerust door 'antivaxer'.
Ik laat me dus vaccineren. En twijfel geen nanoseconde, ook al weet ik dat vaccins niet perfect zijn. Maar wel bijna perfect (94%), zoals zwart op wit wetenschappelijk aangetoond. En dat kleine risico (en eventueel wat griepsymptomen) is de uitermate kleine prijs die ik betaal voor de vrijheid. Zij die daarbij in een (egoïstische, bijna misdadige) kramp schieten om die kleine prijs te betalen, kan ik enkel vertellen dat mijn voorouders zouden gesmeekt, gebeden en gelopen hebben voor een (gratis) vaccin dat difterie een halt toeriep. Ik kan het u verzekeren. En om op het op zijn schoon Vlaamsch van in die tijd te zeggen: Simple comme bonjour!
Kwintessens
Erik Daems begeleidt als advocaat hightech- en biotechbedrijven tijdens hun avonturen in Europa, het Midden-Oosten en Azië, met poging tot open vizier op de wereld. Hij schrijft dit artikel in eigen naam.
_Erik Daems -
Meer van Erik Daems

_Recent nieuws

Bekijk alle nieuwe berichten

_Populair nieuws

Bekijk meer populair nieuws