Het Vrije Woord
Geschreven door Frank Roels
  • 2588 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

3 juni 2021 Stemplicht: voor of tegen?
Ja lezer, u heeft gelijk: er is geen stemplicht in ons land. Alleen een opkomstplicht. Eenmaal geregistreerd door het stembureau, mag ieder in het stemhokje doen wat wils. Een bolletje groen maken in plaats van rood, de stembrief verscheuren, of volschrijven met porno of scheldwoorden tegen de politiekers. Of nog: een concrete eis over uw pensioen of ziekte-uitkering. Vooral die boodschappen zijn vol betekenis, maar helaas krijgen de politiekers uw brief niet te zien, hij gaat gewoon op het stapeltje ongeldige stemmen.
Maar nu gaat het Vlaams Parlement stemmen over de afschaffing van de opkomstplicht. Wat een revolutie is dat, wanneer men terugblikt op de geschiedenis van het stemrecht. En de verjonging naar achttien jaar die nog niet zo lang geleden is. Hoe kan de Vlaamse regering dat nu voorstellen? Ze is bevoegd voor gemeenten en provincies.
We beseffen plots hoe de Vlaamse autonomie, en de politieke meerderheden die daar ontstaan, fundamentele wijzigingen aanbrengen aan onze parlementaire democratie. De Vlaamse regeringscoalitie schrijft in haar voorstel dat door de afschaffing van de opkomstplicht en andere maatregelen[1] de democratie versterkt wordt. Wat bedoelt ze daarmee? Wellicht dat de stemgerechtigden die het vertrouwen verloren hebben in ons systeem van democratie, of die radicaal gekant zijn tegen het gevoerde beleid, beter wegblijven uit de politiek. Zo kiest de regering het volk dat haar meer welgevallig is. Wat heeft een regering aan al die proteststemmen?
Omgekeerd wordt de impact groter van kiezers die de regering willen steunen, of die ingelicht zijn over de beleidskeuzen; dát kan inderdaad democratisch worden genoemd. Het beloont de partijen die meer toegang hebben tot de kiezers en hun gedrag. Hier spelen media en partijfinancies een grote rol.
Johan Ackaert (UHasselt) onderzocht het stemgedrag: mensen die het moeilijker hebben in de samenleving zijn meer geneigd om af te haken. Vooral lager opgeleiden, jongeren en mensen met een lager inkomen hebben de neiging om niet te gaan stemmen als het niet verplicht is.
Het stemformulier met de namen van alle kandidaten die nu nog eenieder vanaf achttien jaar kan bekijken, is zowat de enige aansporing die werkelijk iedereen krijgt om deel te nemen aan de besluitvorming. Verder zwijgen de media over die deelname, eerder zeggen ze dat 'de politiek' toch weinig rekening houdt met de mensen. Zelfs met een vergrootglas vindt men bij de media geen aansporing tot democratische inbreng bij openbare organen van bestuur. Alleen het onderwijs en de jeugdbewegingen zouden een positieve rol kunnen spelen. Maar hoeveel leerkrachten hebben zelf hun idealisme verloren door toegenomen bureaucratische taken, door kritiek van ouders, voortdurende wijzigingen in de programma's, en het gevoel niet gehoord te worden door bestuurders en minister?
Maar willen we wel dat iedereen gaat stemmen? Wat denkt u, lezer?
_Noot
  1. Tevens wordt de aanstelling van de burgemeesters gewijzigd: "de verkozene voor de gemeenteraad met de meeste stemmen van de grootste fractie van de coalitie wordt de burgemeester"; alsook de vorming van de coalities op gemeentelijk vlak. Zie: Definitieve goedkeuring ontwerpdecreet versterking lokale democratie
Het Vrije Woord
Frank Roels is lid van het Humanistisch Verbond en van het August Vermeylenfonds. Zie ook http://vermeylenfonds.wordpress.com/category/frank-roels/ Frank Roels schreef een hoofdstuk over seksuele moraal in zijn werk. https://biblio.ugent.be/person/801000072304
_Frank Roels -
Meer van Frank Roels

_Recent nieuws

Bekijk alle nieuwe berichten

_Populair nieuws

Bekijk meer populair nieuws