Het Vrije Woord
Geschreven door Martin Harlaar
  • 2392 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

14 juni 2021 Ben ik wel woke genoeg? (7)
Woke vermoordt het Vrije Woord (en u laat dat gebeuren, als u blijft zwijgen).
Stel, u geeft al bijna twintig jaar les op de universiteit. U heeft via Zoom een privégesprek met een collega. U zegt: 'Ik vind dit heel vervelend om te zeggen. Elk semester ben ik weer bang dat mijn zwakste studenten vrouwen zijn. Het gebeurt bijna elk semester. Er zijn vrouwen die heel goed zijn, maar er zijn er meestal ook die gewoon helemaal onderaan bungelen. Ik word er gek van.' Dit Zoom-gesprek wordt door anderen verspreid via social media. Studenten eisen dat u wordt ontslagen wegens 'vrouwvijandigheid'. En de decaan ontslaat u en schorst uw gesprekspartner.
Stel dat dit gesprek niet over vrouwelijke studenten zou zijn gegaan, maar over joodse studenten. Verder had u hetzelfde gezegd. En de decaan zou u hebben ontslagen wegens antisemitisme en zou uw gesprekspartner hebben geschorst. Of stel dat dit gesprek zou zijn gegaan over zwarte studenten en u had verder hetzelfde gezegd. En de decaan zou u hebben ontslagen wegens racisme en zou uw gesprekspartner hebben geschorst.
U kunt het kafkaësk noemen of orwelliaans, maar het is realiteit in het Land van Woke. En het Land van Woke, dat is waar Sandra Sellers woont, en Will Knowland, en u weet het misschien nog niet, maar u woont daar ondertussen ook.
_Georgetown Law School, USA
Sandra Sellers, professor aan de Georgetown Law School in Washington D.C., USA, uitte februari 2021 in een Zoom-gesprek met haar collega David Batson haar bezorgdheid: 'I hate to say this – I end up having this angst every semester that a lot of my lower ones are Blacks. Happens almost every semester. And it's like, oh, come on. It’s some really good ones, but there are also usually some that are just plain at the bottom. It drives me crazy.'
Nadat dat gesprek was verspreid op sociale media en studenten hadden geprotesteerd tegen de uitlatingen van Sellers, gaf decaan Bill Treanor een verklaring uit waarin onder andere stond: 'I am appalled that two members of our faculty engaged in a conversation that included reprehensible statements concerning the evaluation of Black students. I informed Professor Sellers that I was terminating her relationship with Georgetown Law effective immediately.'
_Forbes
Woke blijkt ook al doorgedrongen op plaatsen waar je het niet zo snel zou verwachten, zoals in het Amerikaanse zakenblad Forbes. Dana Brownlee, Senior Contributor van Forbes, typeert de hartenkreet van professor Sandra Sellers als volgt: 'These aren't the words of some 19th century eugenics pioneer. Instead, they're the casual musings of a Georgetown Law professor conducting what seems to be an everyday Zoom call with a work colleague.'
Het is – zo schrijft Brownlee – een voorbeeld van 'how deeply embedded racism and racially biased thinking are not just where we might expect it – amidst highly conservative, less educated corners of the deep South arguably – but also very much thriving within our elite academic institutions that pride themselves on intellectual depth, progressivism and inclusivity.'
Het racisme tiert welig binnen de top van de academische instellingen, aldus Senior Contributor Brownlee. Ik moet denken aan wat de woke-studente op het Evergreen State College in 2017 zei over de progressieve professor Bret Weinstein: 'Hopefully, long-term, we can just weed out people like Bret'. [Ben ik wel woke genoeg? – Humanistisch Verbond] Iedereen die zich niet wenst te voegen naar de nieuwe, wakkere tijd wordt onder druk van de 'social justice warriors' weggeschoffeld door bestuurders van onderwijsinstellingen.
Onder het artikel staat een biografietje van Dana Brownlee waarin ze onder andere de volgende informatie over zichzelf geeft: 'I'm a keynote speaker/trainer, author and workplace antiracism thought leader. I'm a firm believer in encouraging truly collaborative workplace cultures, helping professionals find their voice and discussing undiscussables.'
Dana Brownlee, zelfverklaard opinieleider op het gebied van antiracisme op de werkvloer, helpt professionals hun stem te vinden en om onbespreekbare zaken te bespreken. Een professor met bijna twintig jaar ervaring die in een privégesprek met een collega – dat niet voor de openbaarheid bedoeld is – feiten geeft waarmee zij in haar maag zit, wordt door Brownlee vergeleken met een negentiende-eeuwse pionier op het terrein van eugenetica, dus met iemand die voorstander is van sterilisatie van 'minderwaardige' individuen. Blijkbaar is het bespreken van bepaalde feiten onbespreekbaar geworden in onze Wereld van Woke en reden voor ontslag.
_Eton College, Groot-Brittannië
Hoe 'free' is je 'speech' als privépersoon? Groot-Brittannië, december 2020. Will Knowland, docent aan het Eton College, had een provocerende video gemaakt (titel: The Patriarchy Paradox) en op zijn persoonlijke YouTube-kanaal gezet. In de video zette hij onder andere vraagtekens bij de 'current radical feminist orthodoxy'. Headmaster Simon Henderson en een anonieme vrouwelijke collega van Knowland vonden bepaalde aspecten van zijn argumentatie verwerpelijk en Knowland werd gesommeerd de video te verwijderen. Hij weigerde, want hij was van mening dat wat hij had gedaan onder 'free speech' viel. Hij werd ontslagen wegens 'grof wangedrag'.
_Free speech
De 'social justice warriors' hechten aan 'correct speech', niet aan 'free speech'. Als u niet de correcte woorden gebruikt, niet de correcte ideeën verkondigt, dan bewijst u dat u geen oog heeft voor de onderdrukten, dat u zich agressief opstelt tegenover de achtergestelden, dat u willens en wetens de kwetsbaren kwetst, dat u neerkijkt op uw medemens.
Als u daarentegen als 'social justice warrior' een medemens die de werkelijkheid beschrijft vergelijkt met iemand die voor het steriliseren van 'minderwaardige' individuen is, dan heeft u daar het volste recht toe, dan draagt u bij aan de goede zaak, aan de inclusieve samenleving.
Als u geïnteresseerd bent in Free Speech, als het Vrije Woord u aan het hart gaat, dan zou ik voor € 7 bij amazon.nl de verkorte versie (136 pagina’s) bestellen van Trigger Warning. Is the Fear of Being Offensive Killing Free Speech? Het is geschreven door de Britse journalist Mick Hume (1959) en werd in 2015 voor het eerst gepubliceerd. De verkorte versie dateert van 2016.
Hume ziet drie vijanden van het Vrije Woord: 1 – de officiële censoren in de regering en de rechtbanken; 2 – de steeds invloedrijker wordende niet-officiële censoren op sociale media zoals Twitter; en 3 – zelfcensuur onder druk van de eerste twee. Hume constateert dat zelfcensuur ook op universiteiten oprukt: 'Universiteiten horen burchten te zijn van open-minded onderzoek en vrijheid van meningsuiting. Opmerkelijk genoeg is de universiteitscampus een belangrijk nieuw front geworden in de oorlog tegen de vrijheid van meningsuiting, aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. Wat opmerkelijk is, is niet dat academische vrijheden worden aangevallen – ze zijn bedreigd door krachten van buitenaf sinds de eerste Europese universiteiten in de middeleeuwen werden opgericht. Wat ongelooflijk is, is dat het nu studenten en academici zelf zijn die zich bij de campusautoriteiten voegen om nieuwe grenzen te stellen aan de vrijheid van meningsuiting en het vrije denken aan universiteiten in het VK en de VS. Onze universiteiten zijn verre van ivoren bastions van vrijheid, maar zijn zichzelf meer gaan zien als een baarmoederachtig fort om jonge mensen te beschermen tegen gevaarlijke woorden en ideeën.'
Mijn vraag aan u, beste lezer: stelt u zichzelf en anderen graag gerust met 'het zal hier zo'n vaart niet lopen' of vindt u dat er alle aanleiding is om waakzaam te zijn?
Het Vrije Woord
In het kader van het 'Grote vragen'-project (Diversiteit & Dialoog staan daarin centraal) probeert Martin Harlaar, in samenwerking met het Humanistisch Verbond, tot de kern van belangrijke maatschappelijke thema's door te dringen. In 2021 verscheen zijn boek 'De getemde mens. Waar komt (volgens u) onze moraal vandaan?' en in 2022 'Ben ik wel woke genoeg?'. In januari 2024 verscheen 'Het gender-experiment'.
_Martin Harlaar Martin Harlaar (Amsterdam 1956) is historicus
Meer van Martin Harlaar

_Recent nieuws

Bekijk alle nieuwe berichten

_Populair nieuws

Bekijk meer populair nieuws