Het Vrije Woord
Geschreven door Jean-Jacques Amy
  • 1566 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

17 juli 2021 Brief aan eerste minister Alexander De Croo
Op vraag van prof. em. Jean-Jacques Amy, laureaat van de Prijs Vrijzinnig Humanisme 2021, publiceren we een brief van hem gericht aan eerste minister Alexander De Croo. In de brief drukt hij zijn verontwaardiging uit over de aanpak van de hongerstakers die hij beschouwt als een 'beschamende miskenning van mensenrechten'.
Hooggeachte heer eerste minister,
Beste heer De Croo,
U ontving twee dagen terug kopij van twee e-mails die ik gericht had aan de heer Sammy Mahdi, staatssecretaris bevoegd voor Asiel en Migratie, met betrekking tot de dwingende verplichting voor hem om de verzoeken van de hongerstakers eindelijk in te willigen en aldus een einde te stellen aan een voor ons land beschamende miskenning van mensenrechten. Het is begrijpelijk dat U, als eerste minister, mijn mails niet persoonlijk heeft gelezen. Ik vind het echter onaanvaardbaar dat uw medewerkers mijn berichten beantwoordden met een vooraf gedrukt, onpersoonlijk en volstrekt niet ter zake e-mail handelend over … mijn vermoedelijke bezorgdheid (quod non!) aangaande een of andere COVID-19-gerelateerde materie. Maar deze veelzeggende bureaucratische blunder is bijzaak.
Ik schrijf u persoonlijk aan, omdat het mijn ethische verplichting is, als arts en meer nog, als burger. Medemensen verkeren in levensgevaar en wij kunnen en moeten hen redden. Ten gevolge van de vreselijke overstromingen van de voorbije dagen zijn tientallen mensen overleden en meerdere anderen nog steeds vermist. In nog meer hachelijke omstandigheden wist een Britse eerste minister in mei 1940 juiste beslissingen te treffen. Dat gaat u eveneens en zonder enig bijkomend verwijl moeten doen. De heer Mahdi moet tot de orde worden geroepen en, in geval van weigering zijnentwege, ontslagen. Het kan niet zijn dat de regering zich in een humanitaire aangelegenheid laat intimideren door twee oppositiepartijen, met name de N-VA en het Vlaams Belang. Eén woord dat u klaar en duidelijk zal uitspreken, zal volstaan: 'Genoeg!'
De geschiedenis zal u en de ganse samenleving beoordelen. Laat ons ervoor zorgen dat het vonnis mild is. De tijd dringt.
Met de meeste hoogachting,
Jean-Jacques Amy
Het Vrije Woord
Em. hoogleraar VUB, auteur van 'La bête rôde encore. Essai sur l'incitation à la haine' (Brussel: Espace de libertés 2017) en ''Anoniem' is een vrouw. De strijd voor gelijke rechten' (Brussel: VUBPress 2019)
_Jean-Jacques Amy -
Meer van Jean-Jacques Amy

_Recent nieuws

Bekijk alle nieuwe berichten

_Populair nieuws

Bekijk meer populair nieuws