Het Vrije Woord
Geschreven door Frank Roels
  • 1216 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

8 oktober 2021 Hoeveel CO2 stoten ministers uit?
10 oktober is er de klimaatmars, dat weten we allen. Moeten we, als vrijzinnig humanist, nu ook geen tegendraads geluid laten horen?
Anuna De Wever en Greta Thunberg, die het meest van allen de toekomst vertegenwoordigen, houden niet op de politiekers de schuld te geven. Want die zegden tot nog toe alleen bla-bla-bla. En de kiezers moeten de politiek ter verantwoording roepen. Anuna en Greta zijn niet de enigen die politiekers oproepen om de meest diverse problemen op te lossen, en die tegelijkertijd zeggen geen vertrouwen te hebben in diezelfde politiekers.
Daarom de cruciale vraag: hoeveel broeikasgas stoten politiekers uit?
Geloof het of niet, maar daarover vonden we geen informatie! In het uitgebreide rapport over de prestaties van onze twintig federale ministers (De Morgen 25/9 wordt vermeld of ze al of niet goed liggen in de media, maar niets over hun uitstoot.
Hangt die uitstoot niet af van hoeveel sport ze doen? Joggen, bijvoorbeeld. De rode naaldhakken van onze minister van Defensie, Ludivine Dedonder (die ik onlangs kon bewonderen toen zij het woord voerde in Breendonk bij de inhuldiging van een standbeeld ter ere van het Verzet tijdens WO2) zijn daar niet geschikt voor. Daarentegen wijzen de witte sneakers van Conner Rousseau op een grotere uitstoot – maar hij is nog geen minister. Indien ministers niet joggen, maar in grote SUV's rijden, heeft dat toch een CO2-impact? Dat ligt aan de fabrikanten, en die zetten nu in op elektrische wagens.
Nu hebben de wetenschappers ons geleerd dat koeien, al of niet in de groene wei, heel veel methaan uitstoten, en dat gas warmt de planeet twintig keer meer op dan CO2. We kunnen het de koeien niet verwijten, want in feite zijn het bacteriën in hun darm die het methaan produceren. Daar moeten de politiekers nu eindelijk eens iets aan doen. Sommige filosofen zijn overtuigd dat er een technische oplossing is voor alles. Zo is er voorgesteld de gassen uit de aars van koeien op te vangen in grote balonnen, en met dit methaan dan de centrales te stoken, in plaats van het Russische gas of het Amerikaanse. Gas van eigen Vlaamse bodem, dus.
_ArcelorMittal
In de krant las ik dat de hoogovens van staalfabriek ArcelorMittal in de Gentse kanaalzone, bestuurd door de familie Mittal, jaarlijks 9,6 miljoen ton CO2 in de lucht blazen, en verantwoordelijk zijn voor acht procent van de totale CO2-uitstoot in ons land. Dat is meer dan de broeikasgassen van alle trucks en bussen samen. Elke ton staal geproduceerd in de wereld, genereert bijna twee ton koolstofdioxide.
Dat vernemen we omdat de eigenaars nu geld krijgen van de Vlaamse en Federale ministers, alsook een lening van de Europese Investeringsbank, om in de toekomst een propere oven te bouwen die met waterstof zal werken. Daardoor zal de fabriek jaarlijks 3,9 miljoen ton CO2 minder uitstoten – let wel! dankzij de ministers, dus! met overheidsgeld.
De winst die ArcelorMittal maakt, zou een aansporing moeten zijn voor iedereen om er aandelen van te kopen: de staalreus realiseerde een enorme winstgroei en kwam afgelopen kwartaal uit op vier miljard dollar, volgens ABN Financial News (31 juli 2021). Bovendien wil ArcelorMittal 2,2 miljard dollar laten terugvloeien naar de aandeelhouders. Daarmee komt het totaal voor dit jaar op 4,3 miljard dollar.
Het bedrijf heeft nog andere groene plannen, zoals de productie van 'biokoolstof' uit houtafval. 'De eerste staalproducten met een groenstaalcertificaat gaan dit jaar de deur uit', zegt de woordvoerder.
Ook in Canada draagt de regering financieel bij aan de vergroening van ArcelorMittal, in een totale investering van 1,37 miljard euro, die de uitstoot met 60% zal verminderen, of met drie miljoen ton.
Bewijzen deze voorbeelden niet dat er technologische oplossingen zijn voor het klimaat? Zijn die marsen nog wel nodig? De regeringen moeten gewoon hun portemonnee open trekken. De fabrikanten zullen de rest doen.
Het Vrije Woord
Frank Roels is lid van het Humanistisch Verbond en van het August Vermeylenfonds. Zie ook http://vermeylenfonds.wordpress.com/category/frank-roels/ Frank Roels schreef een hoofdstuk over seksuele moraal in zijn werk. https://biblio.ugent.be/person/801000072304
_Frank Roels -
Meer van Frank Roels

_Recent nieuws

Bekijk alle nieuwe berichten

_Populair nieuws

Bekijk meer populair nieuws