HVW blog

Op onze goed gevulde blogpagina vindt u teksten, opinies en standpunten van de vereniging, van leden, vrijwilligers, sympathisanten, opiniemakers, publicisten, academici, leden van de denktank Kwintessens enz. De vele tientallen auteurs vormen zelf een 'community' van humanisten die elkaar inspireren en met elkaar in gesprek gaan.

Bijdragen zijn welkom en worden beoordeeld door een redactiecomité. Alle teksten worden voor publicatie geredigeerd en gecorrigeerd in samenspraak met de auteur. De teksten vallen onder verantwoordelijkheid van de auteur.

Info en redactieadres: [email protected], T 0468 25 22 61.

Blogartikels