HVW video

Videoprogramma's / vlogs zijn vandaag een onmisbare component in het communicatieaanbod van een moderne organisatie. Met het Humanistisch Verbond hebben we vooral sedert de coronaperiode heel sterk ingezet op film als medium, soms ook ter vervanging of aanvulling van fysieke activiteiten. We ontwikkelen eigen reeksen, zoals De Gedachtestreep met filosoof Johan Braeckman, werken samen met partners zoals in Een van de goeie met Nadia Kara, of realiseren coproducties in samenwerking met partnerorganisaties als Het zoekend hert of het Hannah Arendt Instituut. In samenwerking met de landelijke televisiezender TV Plus (te bekijken via Telenet of Orange) realiseerden we een tiendelige reeks (humanistische) inleidingen tot belangrijke actuele thema's, met als titel Helder Verlicht. De uitzendingen daarvan zijn online te bekijken via de website van TV Plus. Bovendien realiseren we (al dan niet in coproductie) ook films n.a.v. belangrijke of smaakmakende events zoals de tweejaarlijkse Prijs Vrijzinnig Humanisme, de jaarlijkse Karel Poma-lezing of bv. de publieke lezing door de wereldvermaarde ethologe Jane Goodall, en plaatsen we geregeld opnames/registraties van uiteenlopende online activiteiten op het YouTube-kanaal van de vereniging.

De films worden telkens aangekondigd via en omkaderd door (inleidende) blogteksten en zijn dus ook terug te vinden op onze blogpagina.

Hieronder geven we een aantal rechtstreekse links naar videoreeksen, het YouTube-kanaal en websites van partnerorganisaties (voor een aantal coproducties).

Naast de vele actuele videoproducties, heeft het Humanistisch Verbond ook 'tijdloos' filmmateriaal of filmfragmenten met archiefwaarde, interessant als historische documenten, als dossiers bruikbaar voor onderwijsdoeleinden of gewoon als interessante informatie.

Pioniers van vrijzinnigheid en humanisme in Vlaanderen

Vrijzinnigheid en de humanistische levensbeschouwing hebben in ons land een lange en moeilijke strijd gekend. Strijd voor erkenning en gelijkberechtiging, maar ook tegen discriminatie en uitsluiting in het sociale leven. Hierover werd een film gemaakt die enkele pioniers van vrijzinnigheid en humanisme in Vlaanderen aan het woord laat.