Robert Bridgeman
Non-fictie
  • 2526 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

Waardering

20 augustus 2018 Stoppen met vlees
Robert Bridgeman is een Nederlandse spreker, trainer, documentairemaker, workshopleider en inspirator. Hij is tevens oprichter van de Bridgeman Foundation die timmert aan projecten om de wereld bewust te maken van schrijnende maatschappelijke kwesties. Hij schrijft boeken met hetzelfde doel. Dit boek, zijn meest recente werk, draagt de ietwat dwingende titel 'Stoppen met vlees'.
De inhoud van het boek blijkt helemaal niet dwingend. Het is een openhartig en persoonlijk verhaal waarbij de auteur zijn visie geeft over de hedendaagse productie en consumptie van vlees.
Zonder een beschuldigende vinger uit te steken naar wie dan ook, maar wél gebaseerd op onderzoek en feiten.
De publicatie opent met een korte biografische inleiding die ons duidelijk maakt hoe en waarom Robert Bridgeman evolueerde van verstokte carnivoor tot zuivere veganist. En al snel dringt de auteur door tot de kern van zijn boodschap, waarbij hij de lezer probeert te overtuigen van de nefaste gevolgen van vlees eten.
Meer in het bijzonder belicht hij de talrijke aspecten van de vleesproductie en -consumptie die in zijn ogen niet bevorderlijk zijn voor de gezondheid, het milieu en het dierenwelzijn. Bovendien is Bridgeman van oordeel dat het menselijk lichaam geenszins lijkt op dat van dieren die zich van nature met vlees voeden. Hij betoogt zelfs dat mensen opvallend veel eigenschappen van herbivoren bezitten en hierdoor uitermate geschikt zijn om te overleven op een strikt plantaardig dieet.
Toch blijft de vraag naar (goedkoop) vlees bestaan. Mensen blijven vlees eten uit gewoonte. Hoe valt dit te verklaren? Robert Bridgeman gaat op zoek naar de antwoorden. Hij laat onder meer wetenschappers, bekende Nederlanders, voedingsspecialisten, dierenactivisten, sporters en filosofen doorheen het boek de revue passeren, inbegrepen een interview met een zestal studenten van een agrarische hogeschool.
Een apart hoofdstuk wordt gewijd aan de schendingen van het dierenwelzijn, met name de weerzinwekkende praktijken in veehouderijen en slachthuizen, een tragisch thema dat elke humanist moet beroeren. Verder komen de misgelopen ontwikkelingen in de bio-industrie en de dramatische relatie tussen veeteelt en klimaat uitgebreid aan bod. De supermarkt, de banken, de politiek, de consument en de vleessector zélf: deze ontsnappen evenmin aan zijn kritiek.
Aan het einde presenteert de auteur een breed scala aan alternatieven voor wie minder of geen vlees wil verorberen en legt hij uit hoe men anderen kan aanzetten om hetzelfde te doen.
Geen dieren meer eten? In elk geval heeft Robert Bridgeman welgekozen inspiratie aangeleverd om bij velen een bewustwordingsproces op gang te trekken. Blijft de vraag of dit voldoende zal zijn om het status quo te doorbreken en de consument naar een nieuw eetpatroon te doen overschakelen.
Of biedt de ontwikkeling van plantaardig vlees dé oplossing?
'Stoppen met vlees' is een aanrader. Gebracht in een vlotte schrijfstijl, overzichtelijk, helder en recht voor de raap.  Flink onderbouwd met vele bronvermeldingen. En bovenal boeiend: je leest in één ruk door!
Robert Bridgeman
Non-fictie

_Nieuwste recensies

Bekijk alle nieuwe recensies