Vrijzinnige Vrouwen
Geschreven door Humanistisch Verbond
  • 1870 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

9 januari 2023 'Gender voor beginners': een online vormings- en infoavond over gender
Op donderdag 19 januari 2023 (van 19.30 tot 21.30 uur) organiseert de Vrouwenwerking van het Humanistisch Verbond in samenwerking met kenniscentrum voor gender en feminisme RoSa vzw een online vormings- en infoavond over gender, meer bepaald 'Gender voor beginners'.
Deze introductievorming wil het thema gender concreet en behapbaar maken aan de hand van herkenbare voorbeelden. Wat is gender? Wat is het verschil tussen biologisch geslacht, gender en genderidentiteit? Hoe werkt gender, zowel in onze eigen levens als in de samenleving? En, hoe raakt gender aan andere aspecten zoals leeftijd, handicap of etniciteit?
De focus ligt op het blootleggen van onbewuste vooroordelen en stigmatisering. Welke zaken zien we over het hoofd? En, waar vervallen we zonder het te beseffen in stereotypen of (h)erkennen we die niet (voldoende) rondom ons?
Aan het einde van deze basisvorming begrijp je wat de verschillende begrippen betekenen, kan je reflecteren over (eigen) ideeën en verwachtingen rond mannelijkheid en vrouwelijkheid en leer je door een genderbewuste(re) bril naar de wereld te kijken.
De vorming wordt gegeven door Helena Bonte, vormings- en trajectbegeleider bij RoSa vzw – kenniscentrum voor gender en feminisme. Zij begeleidt individuen, teams, organisaties en bedrijven, maar evenzeer federaties, ngo's of steden en gemeenten in het streven naar een genderbewust(er)e aanpak.
Helena polst graag op voorhand even naar kennis en verwachtingen van de deelnemers, zodat we daarop kunnen inspelen tijdens of na afloop van de sessie. Bedankt om kort de tijd te nemen om onderstaande vragen te beantwoorden wanneer je je aanmeldt voor deelname, en je antwoorden via mail te bezorgen aan educatief medewerker Laura Michiels op [email protected].
  • Waaraan denk je als je het woord 'gender' hoort?
  • Volgde je ooit al een vorming rond het thema? Zo ja, kan je daar iets meer over vertellen? Wat vond je ervan, welke organisatie, wanneer, wat ontbrak voor jou?
  • Welke vragen zie je graag behandeld in de sessie van 19 januari?
  • Als je twee invalshoeken mag kiezen waarover je 'tips en tricks' zou meekrijgen tijdens de sessie, welke zou je dan kiezen?
  • Heb je zelf nog vragen of informatie die je graag wenst mee te geven?
_Inschrijvingen
Inschrijven kan via deze link. Graag tot de 19de!
Vrijzinnige Vrouwen
-
_Humanistisch Verbond -
Meer van Humanistisch Verbond

_Recent nieuws

Bekijk alle nieuwe berichten

_Populair nieuws

Bekijk meer populair nieuws