Kwintessens
Geschreven door Gustaaf Cornelis
  • 6289 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

26 februari 2021 Ligt Maldegem op de weg naar Salem?
Een jonge vrouw, tot voor kort leerkracht op een school in Maldegem, kan haar onderwijscarrière vaarwel zeggen omdat ze op het internet in prikkelvideo's figureert; met dank aan een handvol verbolgen ouders die hun bloedjes willen beschermen tegen de duivelse invloeden van ontuchtige leraressen.
Ik vraag me retorisch af hoe de ouders hun hand op het erotische materiaal hebben gelegd. Zou het kunnen dat hun kinderen 'toevallig' op het internet beelden van hun lerares hebben aangetroffen? Is een van de plichtsbewuste jongeren dan naar mama of papa gestapt om het surfen naar de verboden vruchten op het internet toe te geven in functie van het verheven pedagogische doel van de school? Dit zou een van de grootste onzelfzuchtige daden van een puber zijn in de geschiedenis van de mensheid! Misschien heeft het triviale en banale 'sekssurfen' van jongeren gewoon niets meer dan een spijtig effect op de toekomst van een jonge vrouw gehad. Of zou het een afrekening kunnen zijn?
Ze deed niets verkeerd als leerkracht, noch als burger. Zoals vaak is de decreetgever vaag, ook als die expliciet stelt dat onderwijzend personeel geen afbreuk mag doen aan de eer en waardigheid van een functie in het onderwijs. De vraag is of dit 24/7 geldt, buiten de werkomgeving of onderwijscontext. Blijkbaar heeft de leerkracht in kwestie niets van dit alles gedaan, want een tuchtmaatregel werd haar niet opgelegd; de interim-leerkracht is zelf opgestapt na een onderhoud met het bestuursorgaan (de schoolraad, met leerlingen en ouders, bepaalt zes van de tien leden).
Enkele ouders hebben de kat de bel aangebonden. Zij oordeelden dat de leerkracht daden had gesteld die onverenigbaar zijn met haar functie. Volstaat het niet voor hen dat een leerkracht puik lesgeeft? Nee, ze eisen dat leerkrachten aan hun persoonlijke normen en levensvisies tegemoetkomen, zoniet moeten ze oprotten. Er zijn voorbeelden te over van deze ontwikkelingen. Leerkrachten zijn na vandaag nog iets meer loslopend wild geworden: het schijnt me toe dat enkele ouders, soms onder druk van hun pubers, wel vaker onterecht geviseerde leerkrachten – spreekwoordelijk weliswaar – op de brandstapel willen. Het resultaat van de heksenjacht komt in dit geval wel erg dicht in de buurt van de werkelijkheid. Deze jonge, beloftevolle leerkracht is verbrand, of ze zal het aartsmoeilijk hebben om nog aan de bak te komen in het onderwijs. Welke directie wil haar nog in haar korps opnemen? Zij is dus het echte slachtoffer – van gedateerde normen en zeden, met een sausje hypocrisie eroverheen –, niet de vermeende 'onbedorvenen' die pornografische beelden willens en wetens hebben opgesnord, hebben gedeeld, getoond aan hun ouders en zo hun leerkracht verdoemden. Moeten zij niet eerder van school omdat ze pornografisch materiaal hebben verspreid? Dat is immers wél strafbaar.
Waar is de vrijheid in je vrije tijd te doen en laten wat je wil? Waarom ruiken ouders zo graag het bloed van leerkrachten? Mijn studenten in de lerarenopleiding geef ik voortaan de boodschap mee dat 'als het ouders niet zint, je best nadenkt voor je begint'.
(foto bovenaan © Eva Rossie)
Kwintessens
Gustaaf Cornelis is hoogleraar wijsbegeerte en moraalwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel, doceert tevens aan de Universiteit Antwerpen en verdiept zich in wetenschapsethiek.
_Gustaaf Cornelis Lerarenopleider Vrije Universiteit Brussel
Meer van Gustaaf Cornelis

_Recent nieuws

Bekijk alle nieuwe berichten

_Populair nieuws

Bekijk meer populair nieuws