Boekrecensies - 3 resultaten

Het levenseinde in eigen regie. 20 jaar wet euthanasie, palliatieve zorg en patiëntenrechten. Auteur Wim Distelmans  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Victor De Raeymaeker Veel mensen zullen de naam “Wim Distelmans” al gehoord hebben en waarschijnlijk ook vertrouwd zijn met zijn verschijning in de media, gespreksprogramma’s, tijdens één van de honderden lezingen in honderden zaaltjes overal. Hij is “de” man van de euthanasie, van palliatieve zorg, van patiëntenrechten en patiëntenzorg. 13 juli 2022
Het levenseinde in eigen regie. 20 jaar wet euthanasie, palliatieve zorg en patiëntenrechten Auteur Wim Distelmans  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Karel D'huyvetters Iedereen kent Wim Distelmans. Van ziens van tv, van horen zeggen. Of omdat men een van zijn vorige boeken heeft gelezen: 'Een waardig levenseinde', dat al zestien oplages telt, of 'Palliatieve sedatie. Trage euthanasie of sociale dood?' (7de druk), en 'Voor ik het vergeet' (4de druk), of omdat men een van zijn druk bijgewoonde lezingen heeft meegemaakt, al meer dan drieduizend! Dit nieuwe boek is een herwerking in essayvorm van nieuwe en oudere interviews, en het biedt Distelmans de gelegenheid om terug te blikken op de moeilijke ontstaansgeschiedenis van de drie belangrijke wetten vermeld in de ondertitel, en op zijn eigen persoonlijke geschiedenis en de rol die hij heeft gespeeld heeft bij de totstandkoming van de wetten en bij de sensibilisering van het publiek. Het is tevens een goede gelegenheid om te wijzen op een aantal onvolkomenheden van die wetten en de dringende noodzaak om daaraan te verhelpen, maar ook op de gebrekkige implementatie ervan in ons land, inzonderheid in het, zeker in de zorgsector, nog steeds erg verzuilde Vlaanderen. 13 juni 2022
Voor ik het vergeet. Alles over het levenseinde bij dementie en wilsonbekwaamheid Auteur Wim Distelmans  /  Categorie Non-fictie  /  Beoordeeld door Jacinta De Roeck Dit boekje van Wim Distelmans gaat over de vraag die zoveel mensen bezig houdt: ‘Wat moet ik doen om euthanasie te krijgen als ik dement ben?’. Het antwoord op die vraag is altijd een ontgoocheling. Euthanasie als je dement bent kan niet meer, tenzij je het geluk hebt in een onomkeerbare coma te geraken en bovendien een euthanasieverklaring opstelde. 19 september 2019

3 van 3 recensies